Oświadczenie jako sposób dokumentacji praktyki budowlanej

Od 25 września 2014 roku praktykę zawodową dokumentuje się za pomocą oświadczenia, a nie książki praktyki zawodowej. Obecnie cała odpowiedzialność za praktykę zawodową spoczywa na osobie, która tą praktyką kieruje. Osoba kierująca praktyką pełni samodzielną funkcję projektanta lub kierownika budowy (program na komputer). Potwierdza ona odbycie praktyki zawodowej przez projektanta za pomocą oświadczenia, które składa się pod odpowiedzialnością karną.

Oświadczenie jako sposób dokumentacji praktyki budowlanej

W tymże oświadczeniu osoba, która kieruje praktyką zawodową, potwierdza, że praktykant brał udział w pracach projektowych lub pełnił funkcję techniczną na budowie w zgodzie z przedstawionym zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej, które to zestawienie jest jednym z załączników do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych (program na telefon).

W zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej, zarówno przy sporządzaniu projektów, jak i przy uczestniczeniu w budowie, wpisuje się następujące informacje:
• rodzaj obiektu (nazwa) (program egzamin ustny),
• technologia wykonania obiektu,
• parametry charakterystyczne dla realizowanego obiektu,
• inwestor,
• projektant,
• kierownik budowy,
• czas trwania praktyki,
• funkcje pełnione przez praktykanta,
• formy zatrudnienia,
• czynności charakterystyczne, które wykonywał projektant (opinie o programie).

Oświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej


Oprócz oświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej oraz zbiorczego zestawianie odbytej praktyki zawodowej, konieczne jest także dołączenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i przynależności do izby samorządu zawodowego osoby kierującej praktyką zawodową (segregator aktów prawnych). Załączniki te są integralną częścią oświadczenia – bez nich nie zostanie ono wzięte pod uwagę przy kwalifikacji praktyki zawodowej. Bardzo często w zestawieniu zbiorczym występują poważne braki, takie jak brak informacji o technologii czy konstrukcji projektu bądź niedbale wykonany opis budowy – wówczas praktyka może zostać niezaliczona. Poza tym komisje kwalifikacyjne mogą mieć wątpliwości, czy wykazany czas praktyki jest prawdziwy, ponieważ nie przystaje do zakresu prac wykonywanych przez praktykanta (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !