Oszczędność metalu

Oszczędność metalu

Zmniejszenie zużycia stali (na 1 min dolarów wartości nowego budownictwa w USA), obserwowane w ostatnich latach, tłumaczy się nie tylko zwiększonym popytem na nowe materiały, ale i powszechnym wdrażaniem w wielu gałęziach budownictwa stali o wysokiej wytrzymałości, zmniejszających zużycie metalu w zależności od konstrukcji o 20-40% (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ponadto, znaczną oszczędność metalu osiąga się przez wdrożenie do budownictwa ogólnego i przemysłowego progresywnych profili stalowych, jak również prefabrykowanych i monolitycznych konstrukcji żelbetowych, których tempo wzrostu zużycia w ostatnich latach znacznie przewyższa tempo zużycia stali. Rozchód stali zmniejsza się ok. 2 razy przy zastąpieniu konstrukcji całkowicie metalowych żelbetowymi, a przy zastąpieniu konstrukcjami sprężonymi - prawie 4 razy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Według danych opublikowanych w USA, już na początku lat sześćdziesiątych żelbet zastąpił ok. 460 tys. t stali konstrukcyjnej.

Wyroby i elementy betonowe i żelbetowe zajmują (wg masy) pierwsze miejsce wśród materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie (uprawnienia budowlane). Natomiast pod względem ogólnego stosowania na razie jeszcze ustępują one materiałom i wyrobom z drewna (włączając produkcję mebli i stałego wyposażenia budynków). Jednak pod względem tempa wzrostu produkcji i stosowania tarcica ustępuje miejsca nowym materiałom budowlanym. W rozwiniętych krajach kapitalistycznych 60% ogólnej ilości konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonuje się jako monolityczne, ok. 20% przypada w udziale prefabrykowanym elementom konstrukcji, resztę stanowią drobne wyroby (program egzamin ustny).

Prace badawcze

W ostatnich latach w wielu krajach wzrosło zainteresowanie betonem o wysokiej wytrzymałości, którego stosowanie pozwala wydatnie obniżyć masę konstrukcji nośnych. Prace badawcze i doświadczalne prowadzone w tym zakresie dają podstawę do przypuszczenia, że w najbliższym dziesięcioleciu można oczekiwać wdrożenia do przemysłu budowlanego szczególnie wytrzymałych betonów o wytrzymałości na ściskanie do 150-160 MPa. W latach osiemdziesiątych oczekuje się uzyskania betonów na kruszywie porowatym klasy 56 i na kruszywie zwartym klasy 77. Betony klasy powyżej 60 stanowią już produkcję towarową szeregu firm (opinie o programie).

Znaczne naukowe i praktyczne zainteresowanie wywołują prace dotyczące zbrojenia betonu włóknami grafitowymi i syntetycznymi (poliamidowymi, polipropylenowymi i in.). Za bardzo perspektywiczne uważa się również zastosowanie wysoko wytrzymalościowych wyrobów z betonu sylikatowego. Cegła budowlana nadal pozostaje jednym z najbardziej rozpowszechnionych materiałów. Jednak średni roczny wzrost wielkości produkcji i zużycia cegły jest ok. dwukrotnie mniejszy niż analogiczne wskaźniki dla prefabrykowanych wyrobów betonowych i żelbetowych (segregator aktów prawnych).

Przyspieszony rozwój przemysłu chemicznego i osiągnięcia w zakresie technologii polimerów we wszystkich technicznie rozwiniętych krajach rokują dużą przyszłość materiałom konstrukcyjnym, izolacyjnym i wykończeniowym z tworzyw sztucznych. Według zagranicznych prognoz przypuszcza się, że w 2000 r. na tworzywa sztuczne przypadnie ponad 70% światowej produkcji podstawowych materiałów konstrukcyjnych (w porównaniu z 5% w 1950 r. i 13% w 1960 r.), a już w latach osiemdziesiątych produkcja materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przewyższy co do wielkości produkcję innych dowolnych materiałów oddzielnie wziętych. W literaturze amerykańskiej przytacza się dane o prognozach (do 2000 r.) światowego zużycia najbardziej perspektywicznych materiałów konstrukcyjnych tworzyw sztucznych i metali (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !