Otulina betonowa

Otulina betonowa

Jeśli otulina betonowa zostanie całkowicie skarbonizowana, to w przypadku uszkodzenia warstewki ochronnej nie można liczyć na jej regenerację. Zatem dla trwałości zbrojenia zjawisko karbonizacji jest niekorzystne. Postęp karbonizacji zależy od szczelności betonu, możliwości zawilgocenia, zawartości C02 w otaczającym środowisku i czasu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Im beton jest szczelniejszy, tym trudniejsze jest przenikanie dwutlenku węgla do jego głębszych warstw. W betonie suchym, nie narażonym ani na zawilgocenie bezpośrednie, ani przez wilgoć sorpcyjną i kondensacyjną, tworzenie się węglanu wapniowego jest utrudnione, gdyż reakcja pomiędzy wodorotlenkiem wapniowym i dwutlenkiem węgla zachodzi tylko w obecności H20 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zawartość C02 w powietrzu jest zawsze wystarczająca do karbonizacji, lecz w wodach szczególnie kondensacyjnych i w wodach miękkich może występować zbyt mała ilość dwutlenku węgla i wówczas warstwa karbonizacyjna może tworzyć się bardzo powoli lub nie utworzyć się w ogóle. Karbonizacja przebiega powolnie, zwłaszcza przy betonach szczelnych (uprawnienia budowlane).

W. Szarejko w wyniku badań otrzymał następujące grubości warstw skarbonizowanych:

  • dla zaprawy cementowej 1:3 po 2 latach 24-6 mm, po 6 latach 7-10 mm,
  • dla zaprawy cementowej 1:4,5 po 4 latach 12t14 mm.

Zależność empiryczną między grubością warstwy skarbonizowanej a czasem, w którym karbonizacja wystąpiła, wprowadzili Kishitami i Nishi w Japonii, G. H. Smolczyk i H. /. Wierig w Niemczech Zachodnich i inni (program egzamin ustny).

Korozja międzykrystaliczna

Przeprowadzone przez Katedrę Budownictwa Ogólnego i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Warszawskiej badanie mostów żelbetowych, wybudowanych na przełomie XIX i XX wieku w okolicach pozbawionych gazów agresywnych pochodzenia przemysłowego, wykazały, że zbrojenie elementów konstrukcyjnych narażonych na działanie bezpośrednie deszczów i przecieków wody deszczowej jest już dość znacznie skorodowane, a warstwa otulająca zbrojenie odpadła w wielu miejscach lub uległa spękaniu wzdłuż wkładek (opinie o programie). Z tego można wnioskować, że przeciętna trwałość konstrukcji żelbetowych narażonych na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych wynosi ok. 60 lat. Trwałość konstrukcji żelbetowych obudowanych będzie najprawdopodobniej dłuższa, a konstrukcji narażonych na dodatkowe działanie gazów agresywnych znacznie krótsza.

Korozja międzykrystaliczna jest dla stali szczególnie niebezpieczna. Powstaje ona w pewnych środowiskach (np. związków azotu) i przejawia się w ten sposób, że stal traci swoje właściwości, staje się krucha i pęka. Na przykład w Zakładach Związków Azotowych w Chorzowie pas dolny wiązara kratowego bez wystąpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych obciążeń pękł, nie wykazując uprzednio odkształcenia plastycznego. Korozji tego rodzaju nie można zaobserwować od zewnątrz, występuje ona często bardzo szybko, pomimo ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji za pomocą powłok z farb olejnych lub innych zabezpieczeń (segregator aktów prawnych).

Drewno szybko ulega korozji pod wpływem stężonych kwasów, siarczanów i innych substancji szkodliwych. Jednakże niektóre gatunki drewna są odporne na długotrwałe działanie agresywne środowiska, czego przykładem są stosowane z powodzeniem modrzewiowe kominy wentylacyjne w przędzalniach wiskozowych.

Drewno jest na ogół odporne na działanie roztworów soli i słabych kwasów. Przeważająca większość soli mineralnych, jak roztwory chlorku potasowego, wapniowego i amonowego, nie tylko nic działa niszcząco na drewno, a nawet przeciwnie konserwuje je, chroniąc przed gniciem. Roztwory mydła praktycznie także nie działają na drewno, nawet w podwyższonej temperaturze. Również na działanie roztworów amoniaku o małych i średnich stężeniach drewno jest całkowicie’ odporne. Drewno jest też odporne na działanie kwasów organicznych (octowego, szczawiowego, mrówkowego i innych). Kwasy siarkowy, solny i fluorowodorowy w małych stężeniach (poniżej 10%) w normalnej temperaturze działają na drewno bardzo słabo. Alkohole, oleje mineralne (nie zawierające fenoli) i roślinne działają na drewno w tak małym stopniu, że nie ma to praktycznego znaczenia (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !