Oznaczanie przyczepności zaprawy

Oznaczanie przyczepności zaprawy

Urządzenie składa się z:
płytki stalowej 1 o wymiarach 20X20 cm i grubości 3-=-4 mm z przy spawanym pośrodku hakiem,
linki stalowej 2 o średnicy około 5 mm zakończonej szalą 5, którą w czasie badania obciąża się,
statywu trójnożnego 4 o długości nóg 170 cm, umocowanych przegubowo do krążka metalowego, do którego przymocowany jest również bloczek 3.
Przygotowanie i pielęgnacja próbki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z zaprawy należy wykonać próbną warstwę tynku o grubości l-=-l,5 cm i o powierzchni co najmniej 1 m2.
Warstwa tynku powinna być wykonana na takim podłożu, na jakie będzie on nakładany na budowie.
Przez cały okres dojrzewania próbkę należy chronić przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Wykonanie oznaczenia. Oznaczanie przyczepności tynku przeprowadza się nie wcześniej niż po 28 dniach twardnienia tynku (uprawnienia budowlane). Na 24 godziny przed badaniem należy starannie oczyścić powierzchnię próbki tynku drewnianą szczotką i przykleić do niej płytkę stalową o wymiarach 20X20 cm. Płytka powinna być przyklejona klejem plastycznym przygotowanym z kredy mielonej i szkła wodnego (30°Be). Przyklejanie płytki należy wykonać w ten sposób, że na płytkę nakłada się warstwę kleju o grubości około 3 mm, a następnie dociska się mocno płytkę do powierzchni tynku przez 3 minuty (program egzamin ustny).

Po 24 godzinach od chwili przyklejania płytki oddziela się badaną powierzchnię tynku od pozostałej powierzchni próbki, obrysowując przecinakiem bruzdę w odległości około 1 cm od krawędzi przyklejonej płytki na całą grubość tynku (aż do podłoża). Następnie trójnóg 4 przyrządu powinien być ustawiony tak, aby dwie jego nogi były oparte o ścianę, do której została przyklejona płytka 1. Po ustawieniu przyrządu należy obciążać stopniowo szalę 5 aż do oderwania zaprawy od podłoża. Obciążenie, przy którym nastąpiło oderwanie się zaprawy, należy zważyć łącznie z szalą i linką z dokładnością do 0,5 kG (opinie o programie).

Obliczenie wyników. Przyczepność p zaprawy w kG/cm2 oblicza się z wzoru = P P 400 gdzie: P - obciążenie, przy którym nastąpiło oderwanie się zaprawy, kG, 400 - powierzchnia płytki, cm2. Za wynik oznaczania przyjmuje się średnią arytmetyczną wyników zbadanych trzech próbek. Oznaczanie odporności na zamrażanie Wykonanie oznaczenia. Należy przygotować 10 próbek walcowych 0 8 cm, z których 5 poddaje się zamrażaniu, a 5 przeznacza się do badania kontrolnego. Próbki wykonuje się i przechowuje (segregator aktów prawnych).

Próbki bada się w stanie nasyconym wodą, z tego względu próbki przechowywane w wodzie mogą być brane bezpośrednio do badania, a próbki przechowywane w warunkach powietrznych należy po 28 dniach twardnienia zanurzyć w wodzie do całkowitego ich nasycenia wodą. Po wyjęciu próbek z wody należy je osuszyć ściereczką, zważyć z dokładnością do 1 g i umieścić w zamrażarce w temperaturze nie wyższej niż -15°C na okres trzech godzin.

Następnie próbki należy przenieść do wanny z wodą o temperaturze 15±2°C i pozostawić na dalsze 3 godziny (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !