Palność materiałów

Palność materiałów

Terminem tym określa się podatność materiału na zapalanie się (uprawnienia budowlane). Zapalanie się następuje pod działaniem zewnętrznego ognia lub podwyższonej temperatury (program na telefon).

Temperatura zapalania jest wartością możliwą do ustalenia w określonych urządzeniach pomiarowych i w warnikach badania prób materiałów i porównywalną, co predystynuje ją do roli czynnika decydującego o zakwalifikowaniu materiałów do odpowiedniej grupy.

Rozróżnia się materiały: a) niepalne, b) palne — trudnozapalne i łatwozapalne (program na komputer). Palność materiałów związana jest z wydzielaniem gazów palnych, dymów i par. Jeżeli materiał nie zapala się i nie wydziela gazów palnych lub par oraz nie spowoduje podniesienia temperatury w urządzeniach pomiarowych przewidzianych normą, to materiał ten zaliczamy do niepalnych (program egzamin ustny).

Wydzielanie ciepła

Materiały, które pod działaniem ognia zewnętrznego lub nagrzania zapalają się lub wydzielają ciepło, stanowią grupę materiałów palnych (opinie o programie).

Grupę materiałów łatwozapalnych stanowią materiały, które mogą być zapalone już przez krótkotrwałe oddziaływanie temperatury i spalają się w czasie określonym w normie, lub też zapoczątkowany w wyniku tego oddziaływania proces palenia rozwija się bez dalszego doprowadzania ciepła z zewnątrz (segregator aktów prawnych).

Do materiałów trudnozapalnych zaliczamy te, które mogą być zapalone tylko przez długotrwałe .oddziaływanie temperatury źródła ciepła, przy czym rozpoczęty w wyniku tego proces palenia się zanika po usunięciu zewnętrznego źródła ciepła (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !