Papy podkładowe

Papy podkładowe

Mając na uwadze podział pap asfaltowych na wkładkach tekturowych na papy podkładowe o symbolu 315/1100 i 400/1200 oraz papy wierzchniego krycia:

  1. symbolu 400/1200, 400/1400, 400/1600, 500/1300, 500/1500, 500/1700, przy doborze pap na pokrycie należy przestrzegać zasady, aby przy minimalnych spadkach (dla danego typu pokrycia) stosować papy o wyższych gramaturach i większej zawartości asfaltu, np.:
  2. dla spadku 5% - 2 x papa podkładowa 400/1200 + papa wierzchniego krycia 500/1700,
  3. dla spadku 10% - 2 x papa podkładowa 400/1200 + papa wierzchniego krycia 500/1300,
  4. dla spadku 20% - papa podkładowa 400/1200 4- papa wierzchniego krycia 500/1700 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane podczas suchej pogody, przy temperaturze powyżej - 5°C, na podłożu czystym, suchym, równym i dostatecznie sztywnym. Prowadzenie robót przy temperaturach +5°C do -5°C jest dopuszczalne jedynie w przypadku spełnienia określonych warunków:

  • materiały pokrywcze, uszczelniające oraz lepiące, stosowane na zimno, należy przed użyciem doprowadzić do temperatury nie niższej niż 10°C,
  • materiały uszczelniające i lepiące, stosowane na gorąco, muszą być podgrzane do temperatury co najmniej 90°C (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
  • gruntowanie lepikiem nie może być wykonywane w czasie trwania opadów
  • na podłożu zamarzniętym lub mokrym.

Prowadzenie robót przy wilgotnej i deszczowej pogodzie stwarza możliwość dostawania się wody między warstwę gruntującą (lepik) i pokrycie, co w konsekwencji powoduje powstawanie pęcherzy i odstawanie folii, natomiast przy niskich temperaturach jest znacznie większe zużycie lepiku (uprawnienia budowlane).

Wykonywanie pokryć

Wykonywanie pokryć powinno się rozpoczynać po zakończeniu na dachu wszelkich robót murarskich, ciesielskich i blacharskich. Pokrycia tego rodzaju stosuje się na dachach płaskich, o spadku na ogół nie mniejszym niż 0,05. Przy spadkach mniejszych niż 0,10 wymagana jest większa sztywność podłoża, uzyskiwana przez zastosowanie odpowiednio grubych desek lub przez ich łączenie na pióro i wpust. Zbyt duże spadki połaci dachowej nic są wskazane ze względu na: podwyższone zużycie materiałów, spływanie lepiku przy wyższych temperaturach (upały), niszczenie papy na skutek ssącego działania wiatru, mało efektywny (np. w porównaniu z kryciem dachówką) wygląd pokrycia (program egzamin ustny).

Szczelny podkład deskowy pod pokrycie papowe wykonuje się z desek grubości 19-25 mm układanych na styk, na przylgę lub na pióro i wpust. Ułożenie na styk - aczkolwiek najłatwiejsze - nie jest zalecane do stosowania ze względu na uzyskiwaną nierówną powierzchnię na skutek wysychania desek oraz możliwość uszkodzenia papy przy uginaniu się pojedynczych desek podczas chodzenia po dachu (opinie o programie).

Przy łączeniu desek na przylgę, a korzystniej na pióro i wpust, i przy niezbyt dużych (^ 15 cm) szerokościach desek, obciążenia skupione (człowiek z narzędziami - 1,0 kN) rozkładają się na szersze pasmo (dwie lub więcej deski). Efektem tego są mniejsze odkształcenia i równiejsza powierzchnia podkładu (segregator aktów prawnych). Podobny skutek można uzyskać stosując jako podkład prefabrykowane tarcze szerokości ok. 0,6 m, wykonane z desek ułożonych na styk i wzmocnionych poprzeczką (usytuowaną w środku odległości między krokwiami), połączoną z deskami za pomocą gwoździ. Poprzeczki stosuje się w rozstawie 0,7-1,2 m, zależnie od wartości obciążeń. Każda z desek podkładu powinna być przybita do krokwi co najmniej dwoma gwoździami. Należy przy tym przestrzegać starannego dopasowania desek, aby podkład tworzył gładką, równą powierzchnię (promocja 3 w 1).

Szczegół zakończenia podkładu przy okapie dachu bez rynny oraz fragment deskowania w szczycie dachu. Z uwagi na szczelność pokrycia papowego przy wykonywaniu podkładu należy przewidzieć wentylację poddasza. Uzyskuje się ją przez wystające z powierzchni dachu okienka, tzw. dymniki, kominki wentylacyjne, sytuowane przy kalenicy, bądź też otwory w ścianie szczytowej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami