Blog

23.05.2019

Patron praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Patron praktyki zawodowej

Ustawa Prawo budowlane z 9 maja 2014 roku wprowadziła pojęcie patrona praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Była to zmiana, która wywołała ożywione dyskusje w zakresie zrozumienia tego pojęcia, ponieważ nadal funkcjonowało określenie kierownika praktyki. Stąd też Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustosunkowała się do tej sprawy, wskazując różnice między tymi dwoma funkcjami (program na komputer).

Patron praktyki zawodowej

Zgodnie z definicją słownikową patron to funkcja honorowa oznaczająca opiekuna, gwaranta jakości, mecenasa czy protektora. Kierownik to natomiast funkcja związana ze stosunkiem pracy i zależnością zawodową, dlatego kierownik może być organizatorem, kontrolerem oraz przełożonym (program na telefon). Praktyka wykonywana pod patronatem różni się od praktyki wykonywanej pod kierownictwem, lecz zarówno jeden, jak i drugi sposób odbywania i dokumentowania praktyki uznaje się za równorzędne.

Celem wprowadzenia terminu patrona praktyki było ułatwienie dostępu do zawodu architekta (opinie o programie). Stąd też zostały wprowadzone dwie instytucje, różniące się od siebie stosunkiem formalno-prawnym umowy, jaka zawarta jest z praktykantem. W przypadku, gdy nie ma stosunku formalno-prawnego, osoba kierująca praktyką jest patronem, natomiast, gdy stosunek istnieje, mowa jest o kierowniku praktyk (segregator aktów prawnych). Dzięki temu można odbywać praktykę, np. u swojego krewnego lub w warunkach domowych, co było głównym celem ustawodawcy.

Możliwość potwierdzenia praktyki

Możliwość potwierdzenia praktyki zawodowej przez patrona istnieje wyłącznie w przypadku praktyk projektowych. W przypadku praktyk na budowie konieczny jest nadzór kierownika. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami „patronem może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych” (promocja 3 w 1).

Istotą wprowadzenia patronatu była możliwość skrócenia długości praktyki projektowej. Ponadto ustawodawca założył, że „Wprowadzone zmiany umożliwią także sprawowanie patronatu przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, jednak taka osoba będzie mogła objąć patronat tylko nad osobą ubiegającą się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie (program egzamin ustny). Wprowadzenie instytucji patrona ułatwi dostęp do uzyskiwania uprawnień budowlanych, gdyż znacznie zwiększy się liczba podmiotów, u których można odbywać praktykę (…).”

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami