Pierścienie toczne

Pierścienie toczne

Napęd jest przenoszony z silnika na skrzynię przekładniową za pomocą przekładni pasowej klinowej (program uprawnienia budowlane na komputer). Ze skrzyni przekładniowej przez główny wał napędowy napęd jest przenoszony na poszczególne mechanizmy za pomocą czołowych kół zębatych do os: obrotu mieszalnika; przez włączenie sprzęgła zostaje uruchomiona wciągarki do podnoszenia kosza zasypowego.

Mieszalnik jest to zbiornik walcowy nieprzechylny, dwuotworowy, o jedne; osi obrotu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wykonany jest z blachy stalowej i ma łopatki przymocowane dc ściany wewnętrznej. Do zewnętrznej części płaszcza mieszalnika zamocowane są dwa pierścienie toczne, z których jeden zaopatrzony jest w wieniec zębaty. Urządzenie zasilające w wodę zapewnia ścisłe odmierzanie potrzebnej ilości wody. Zainstalowany przy zbiorniku wodomierz pozwala obserwować przebieg opróżniania i napełniania zbiornika. Opróżnianie i napełnianie zbiornika następuje przez trójobrotowy zawór sterowany dźwignią. Urządzenie wsypowe umożliwiające podanie suchych składników do mieszalnika obejmuje kosz wsypowy wywrotny oraz wciągarkę do podnoszenia kosza. Kosz wsypowy o konstrukcji spawanej jest wykonany z blachy stalowej i zawieszony na wieszakach przymocowanych przegubowo do ramy, obejmującej mieszalnik (uprawnienia budowlane).

Podnoszenie i opuszczanie kosza odbywa się przez nawijanie lub odwijanie liny opasującej kosz na bębnie wciągarki.
Urządzenie wysypowe składa się z rynny umieszczonej przy otworze wysy- powym mieszalnika. Rynna zawieszona jest wahliwie w łożyskach przymocowanych do górnych części ramy. Wprowadzenie i wyprowadzenie rynny z mieszalnika odbywa się ręcznie za pomocą układu dźwigniowego. Po wprowadzeniu rynny do wnętrza mieszalnika masa betonowa spada na rynnę i spływa po niej do podstawionego pojemnika.
Podwozie składa się z ramy spawanej z ceowników i zestawu kołowego (program egzamin ustny).

Zestaw kołowy składa się z dwóch kół ogumionych niezależnie zawieszonych z amortyzatorami sprężynowymi o niezależnym zawieszeniu kół. Podwozie jest dodatkowo wyposażone w cztery nogi ruchome, które służą do podparcia betoniarki w czasie pracy. Do podwozia zamocowany jest sztywno dyszel, zaopatrzony w zaczep i amortyzator sprężynowy. Na podwoziu umieszczone są zespoły robocze betoniarki i mechanizm napędowy z silnikiem.

Opróżnianie mieszalnika

Opróżnianie mieszalnika w tego typu betoniarkach może odbywać się nie tylko przez wprowadzenie do otworu rynny wysypowej, ale również przez ruch wsteczny mieszalnika, przeciwny do kierunku obrotów roboczych (mieszających).

Napełnianie zaś mieszalnika może odbywać się nie tylko przez tradycyjny wywrotny kosz wsypowy ale również (co ma miejsce w najnowszych obecnie rozwiązaniach konstrukcyjnych) za pomocą stałego niewywrotnego kosza wsypowego mającego dolny otwór z zasuwą zamykającą (opinie o programie). Dla swobodnego spływu składników z kosza wsypowego do mieszalnika stosowane są specjalne stałe leje, usytuowane w otworze wsypowym mieszalnika. Sterowanie pracą betoniarki odbywa się w sposób najczęściej automatyczny. Szafki sterownicze z dozownikiem wody typu przepływośeiomierza usytuowane są w dostępnym miejscu z boku mieszalnika. Energia napędowa z silnika elektrycznego lub z silnika spalinowego przekazywana jest za pomocą pasów klinowych i łańcuchów urządzeniom mechanizmów roboczych betoniarki.

Tego typu nowoczesne betoniarki, np. typu BWW-251E o pojemności roboczej mieszalnika 250 1 i napędzie elektrycznym są produkowane w kraju (segregator aktów prawnych). W odróżnieniu od rozwiązań uprzednio przedstawionych betoniarka ta ma pełną obudowę wszystkich urządzeń łącznie z szafką sterowniczą. Dość szerokie zastosowanie w kraju mają betoniarki wolnospadowe typu BWE-400 na podwoziu czterokołowym. Pojemność robocza mieszalnika wynosi 400 1.

W mieszalniku znajdują się dwa otwory, przy czym jeden otwór służy do wsypywania suchych składników mieszanki, a drugi do wysypywania gotowej masy betonowej. Mieszalnik obraca się zarówno w czasie mieszania składników, jak i opróżniania w jednym kierunku (promocja 3 w 1). Na zewnętrznej powierzchni mieszalnika przytwierdzony jest wieniec zębaty(zakryty blachą ochronną).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami