Pierwszy pręt poprzeczny

Pierwszy pręt poprzeczny

Pierwszy pręt poprzeczny nie może być umieszczony dalej od czoła belki niż w odległości 4 cm.
Poza zbrojeniem głównym, którego przekrój obliczany jest z warunków pracy płyty pod obciążeniem użytkowym, płyty z autoklawizowanych betonów komórkowych muszą mieć jeszcze zbrojenie górne ze względu na nierównomierne wydłużenia termiczne betonu i zbrojenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pręty zbrojenia należy chronić przed korozją przez powlekanie ich odpowiednimi powłokami antykorozyjnymi. Grubość otulenia prętów betonem ze względu na korozję, jak również na wymagania odporności ogniowej powinny wynosić nie mniej niż 2,0 cm.
W miarę wzrostu wytrzymałości cechy betonów lekkich upodabniają się do cech betonu zwykłego, a więc i zachowanie się sprężonych elementów z betonu lekkiego nie będzie jakościowo odmienne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Metody wymiarowania i teoria konstrukcji sprężonych, z racji swej ogólnej ważności, pozostają w mocy także dla elementów z betonu lekkiego, z tym, że należy konsekwentnie wprowadzić do wzorów liczbowe wartości parametrów, właściwe dla tego nowego materiału. Wynikające stąd zmiany można zgrupować w kilka ogólnych zależności.

Wymiarując element sprężony metodą naprężeń dopuszczalnych nigdy nie znajdujemy się „po bezpiecznej stronie”. Redukcji ciężaru własnego powinna towarzyszyć odpowiednia zmiana przekroju poprzecznego, polegająca przede wszystkim na zmniejszeniu siły sprężającej. Proste zastąpienie betonu zwykłego przez lekki przy niezmienionym przekroju poprzecznym elementu może doprowadzić do przekroczenia naprężeń dopuszczalnych i powstania rys na górnej krawędzi elementu w stanach początkowym i bezużytkowym, w których działają jedynie siła sprężająca i ciężar własny (uprawnienia budowlane).

Wprowadzenie betonu o mniejszym ciężarze objętościowym spowoduje zwiększenie rozpiętości granicznej Igr, która to wielkość jest istotna dla wymiarowania elementów kablobetonowych. Jeżeli dla betonu zwykłego i lekkiego o jednakowych wytrzymalościach przyjmiemy identyczne naprężenia dopuszczalne i ten sam typ przekroju poprzecznego.

Element kablobetonowy

Jak widać, zmniejszenie ciężaru własnego spowodowało zwiększenie rozpiętości granicznej o ok. 35% (program egzamin ustny).
Dla elementów kablobetonowych poniżej rozpiętości granicznej nie należy oczekiwać znaczniejszej redukcji pola przekroju betonu.
Wyraźniejsze oszczędności w zużyciu materiałów wystąpią w elemencie kablobetonowym z betonu lekkiego dopiero po przekroczeniu rozpiętości granicznej i będą wzrastać wraz ze wzrostem rozpiętości i udziału ciężaru własnego w globalnym obciążeniu (opinie o programie).

Dla elementów strunobetonowych korzyści ze stosowania betonu lekkiego będą większe i to niezależnie od rozpiętości. Przyjmując szacunkowo równy udział obciążeń g i }) oraz ciężary objętościowe y i y’ jak wyżej, otrzymujemy zmniejszenie wskaźnika zginania o 13%, a dalej, pozostając przy danym typie przekroju poprzecznego, dochodzimy do redukcji pola przekroju betonu i stali o 9%). Podobne zależności wystąpią również w elementach kablobetonowych, w których ze względów konstrukcyjnych lub wykonawczych zastosowano prostoliniowe trasy ciągien sprężających.
W Rosji w kablobetonowych mostach z betonu keramzytowego uzyskano mniejsze zużycie stali o 6-Pl6% (segregator aktów prawnych).

Długotrwałe obciążenie elementu sprężonego z betonu lekkiego wywołuje powolne narastanie ugięć, niewiele różniące się od podobnego zjawiska w betonie zwykłym. Przyrost ugięcia strunobetonowych płyt na kruszywie z łupków spiekanych wyniósł w terminie 8 miesięcy 28-50% ugięcia doraźnego zależnie od intensywności obciążenia.

Nordby i Venuti, badając strunobetonowe belki na kruszywie z łupków spiekanych, stwierdzili ich dobrą odporność na obciążenia dynamiczne. Nie zanotowali oni uszkodzeń elementów nawet po 10 milionach cykli obciążenia, pod warunkiem niedopuszczenia naprężeń rozciągających w przekroju poprzecznym elementu (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !