Posadzki z płytek cementowych

Posadzki z płytek cementowych

Są to posadzki zbliżone swoimi właściwościami do posadzek terakotowych. Płytki stosowane są różnej jakości, formy i barwy. Posadzki układane są z płytek cementowych zwykłych oraz płytek lastriko. Najtrwalsze są posadzki z płytek prasowanych w prasach hydraulicznych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Płytki układane są na uprzednio przygotowanym podłożu betonowym przy użyciu zaprawy cementowej. Płytki stosowane są w kształcie kwadratów lub sześciokątów. Skałodrzew lub ksylolit jest to masa plastyczna, stanowiąca mieszaninę tlenku magnezowego, chlorku magnezowegoi), mączki drzewnej i barwideł. Posadzki ksylolitowe układane są z dwóch warstw (w pomieszczeniach mieszkalnych) lub z jednej warstwy (w zakładach przemysłowych), na podkładzie betonowym, ceglanym z gładzią cementową, czy też drewnianym.

Podkład pod posadzkę skałodrzewną powinien być mocny, suchy i czysty, zapewniający należytą przyczepność posadzki. Nie nadają się pod posadzkę podkłady z żużlem, wapnem i gipsem. Dolna warstwa posadzki dwuwarstwowej jest nie barwiona, grubość jej wynosi 10-12 mm; górna warstwa, układana w 1-3 dni po pierwszej, ma grubość 8-10 mm. Masa warstwy górnej jest barwiona i może zawierać dodatkowe składniki podnoszące jakość posadzki (np. włókna lub mączka azbestowa) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Po związaniu posadzka jest cyklinowana, nacierana rozczynem chlorku magnezowego, a po całkowitym stwardnieniu nasycana jest olejem roślinnym i froterowana. Posadzki skalodrzewne są elastyczne, ciepłe, odporne na wilgoć, kwasy i zasady; są przy tym estetyczne. Wadą ich jest mała odporność na ścieranie oraz nieodporność na wysoką temperaturę, przy której pękają. Są one odporne na działanie atmosferyczne, nie przepuszczają wody, są średnio ścieralne (lepsze pod tym względem są asfalty ubijane lub prasowane) (uprawnienia budowlane).

Wadą ich jest nieodporność na działanie płynów, jak: benzyna, benzol itp., nieodporność na ciepło, są zimne i nieestetyczne. Materiał składa się z asfaltu i różnego rodzaju kruszywa mineralnego; proporcja zależna jest od przeznaczenia posadzki. Stosuje się na balkony, tarasy, dziedzińce oraz na przejazdy.

Grubość posadzek asfaltowych

Grubość posadzek asfaltowych zależna jest od przeznaczenia, waha się od 1 do 4 cm i więcej. Wykonywane są z gipsu hydraulicznego. Mają dużą wytrzymałość, są twarde i gładkie. Układane muszą być na twardym i trwałym podłożu, gdyż są łatwołamliwe, poza tym należy je izolować od elementów stalowych, na które działają szkodliwie. Jastrychy gipsowe przeważnie stosowane są jako podkład pod innego rodzaju posadzkę, np. pod linoleum, gumę itp. Grubość warstwy strychu wynosi 3-5 cm. Warstwę jastrychu należy izolować od podkładu, na którym jest układany, warstewką piasku 2-3 cm (program egzamin ustny). Proces twardnienia ułożonej masy plastycznej trwa od 3 do 6 tygodni, zależnie od temperatury.

Jastrychy stosowane do układania posadzek mają powierzchnię szlifowaną, zapuszczoną olejem, woskowaną i froterowaną. Zastosowanie tego rodzaju posadzek jest małe. Linoleum jest cienką okładziną produkowaną fabrycznie, którą przykleja się do podłoża albo na klej stolarski, albo na kit kopalowo-żywiczny (opinie o programie).

Podłożem może być warstwa suchego i stwardniałego betonu, jastrychu gipsowego, skałodrzewnego lub asfaltowego, a nawet podłoga z desek. Zaletą tej posadzki jest nieprzesiąkliwość, higieniczność, odporność na ścieranie, łatwość czyszczenia. Poza tym posadzki z linoleum są ciepłe i tłumią dźwięki. Wadą ich jest: nieprzyjemny zapach, nieodporność na kwasy i alkohol oraz łatwość uszkodzeń mechanicznych. Właściwości posadzki z gumy są zbliżone do właściwości posadzek z linoleum.

Są więc elastyczne, tłumią dźwięki, stanowią dobrą izolację termiczną (segregator aktów prawnych). Podkład pod posadzkę gumową jest taki, jak pod linoleum. Pasy lub tafle gumy przykleja się do podkładu na kit kopalowy z dodaniem kredy. Posadzki tego typu są jeszcze mało stosowane. Płyty tego rodzaju wyrabiane są u nas i stosowane od niedawna. Wymiar płyt 304 X 304 mm, grub. 3-4 mm. Mogą być produkowane w różnych kolorach i odcieniach. Posadzka jest higieniczna, odporna na ścieranie w takim stopniu jak klepka dębowa, przy tym jest niepalna, odporna na działanie wody, nie podlega gniciu.

Wadą posadzki jest to, że wiotczeje już przy temperaturze ponad 45°C, jest mało odporna na kwasy alkaliczne i pary oraz działania atmosferyczne (promocja 3 w 1). Płytki przed ułożeniem podgrzewa się do stanu zwiotczenia w specjalnych piecykach i w stanie podgrzanym przykleja się je do podłoża na emalię asfaltową, rozsmarowaną na podłożu. Podłożem jest gładź cementowa na betonie lub cegle, zatarta równo i gładko, zupełnie sucha i dokładnie oczyszczona.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !