Pionowe spoiny

Pionowe spoiny
Pionowe spoiny

Styropian należy przyklejać na ścianie począwszy od dołu budynku ku górze, pasami na całą szerokość ściany lub działki między dylatacjami. Pionowe spoiny powinny być rozmieszczone ,,w mijankę” jak przy wiązaniu cegieł. Po przyklejeniu styropianu do powierzchni ściany i ościeży przystępuje się do naklejania tą samą masą klejącą siatki z włókna szklanego. Przygotowaną siatkę podaje się w wólce na rusztowania, przy czym klejenie jej prowadzi się od góry ku dołowi ściany (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na powierzchni styropianu rozprowadza się warstwę masy klejącej grubości ok. 1 mm, na którą nakłada się i rozciąga siatkę z włókna szklanego, dokładnie napinając ją i przyciskając do warstwy masy klejącej na styropianie. Konieczne jest przy tym, aby wszystkie włókna siatki były zwilżone i siatka została wtopiona w masę klejącą (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Siatkę należy dociskać drewnianą pacą kilkakrotnymi lekkimi uderzeniami, aby została przesycona masą klejącą. Należy przy tym zwracać uwagę, aby podczas naklejania siatka nie wykazywała sfalowań i była równomiernie napięta. Szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby umożliwiła wyklejenie ościeży otworów okiennych i balkonowych na całej ich głębokości oraz obrzeży elementów ściennych w spoinach w miejscach dylatacji (uprawnienia budowlane).

Poszczególne pasma siatki z włókna szklanego powinny na siebie zachodzić na szerokość przynajmniej 5 cm. Widoczna na powierzchni siatka z włókna szklanego tworzy po wyschnięciu masy klejącej chropowate podłoże dla płynnej tapety. Przy wykonywaniu robót należy zwracać uwagę na to, aby siatka ściśle przylegała do styropianu. Ma to na celu uniknięcie tworzenia pęcherzy powietrznych pod płynną tapetą (program egzamin ustny).

Powłoki z masy klejącej

Ściany na wysokość całego parteru oraz części cokołowej budynku należy wykleić podwójną warstwą siatki z włókna szklanego w celu nadania wyprawie zabezpieczającej na tych fragmentach elewacji większej odporności na ewentualne uszkodzenia mechaniczne w czasie eksploatacji (opinie o programie). Siatka zabezpieczająca część cokołową budynku powinna sięgać 10 cm poniżej warstwy ocieplającej ze styropianu.

Do nakładania warstwy fakturowej można przystąpić dopiero po 2 dniach od naklejenia siatki z włókna szklanego. Przerwa ta jest konieczna w celu odpowiedniego związania naniesionej poprzednio powłoki z masy klejącej zbrojonej siatką z włókna szklanego. Do wykonania warstwy fakturowej należy stosować wyprawę włóknistą (płynną tapetę) na spoiwie polioctanowinylowym (segregator aktów prawnych).

Za najbardziej uniwersalne rozwiązanie w zakresie wykorzystania wyprawy włóknistej polioctano-winylowej do beztynkowego wykańczania elewacji budynków realizowanych metodami uprzemysłowionymi należy uważać mieszankę, przygotowaną na budowie, o następującym składzie (wagowo):

  • 3 części włóknistej zaprawy (płynnej tapety) o konsystencji półciekłej (opad stożka pomiarowego 8-9 cm),
  • 1 część cementu portlandzkiego białego lub zwykłego,
  • woda w ilości potrzebnej do uzyskania konsystencji roboczej półciekłej (opad stożka pomiarowego 9 cm).

Wykorzystanie przygotowanej mieszaniny powinno nastąpić w ciągu 2 godzin. Wyprawę zewnętrzną z płynnej tapety wykonuje się metodą natrysku mechanicznego, umożliwiającą maksymalne obniżenie pracochłonności i czasu trwania robót, przy czym roboty należy prowadzić od góry powierzchni elewacyjnej ku dołowi. Do tego celu stosuje się agregat PWT-2 produkcji ZREMB (promocja 3 w 1).

Natrysk płynnej tapety powinien być wykonany w dwóch warstwach o łącznej grubości 3-5 mm. Pierwsza warstwa wyprawy włóknistej powinna mieć taką grubość, aby zostały wypełnione wszystkie nierówności podłoża. Drugą warstwę narzuca się po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej, nie wcześniej jednak niż po upływie 24 godzin, po uzyskaniu jednolitego odcienia wyprawy na całej powierzchni. Płynną tapetę nakłada się na całą powierzchnię ściany, przy czym fakturę można zostawić w postaci „baranka” bez dalszej obróbki lub powierzchnię można zatrzeć pacą metalową na gładko. Dodając do masy wyprawy domieszki różnych pigmentów można uzyskać faktury elewacyjne o zróżnicowanym wyglądzie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !