Blog

30.05.2018

Szybkie i efektywne przygotowanie do egzaminu

W artykule znajdziesz:

Szybkie i efektywne przygotowanie do egzaminu

Szybkie i efektywne przygotowanie do egzaminu

Uprawnienia budowlane w Polsce są certyfikatem, który wydawany jest w formie decyzji odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej i zezwala na działalność w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegających na projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi (segregator aktów prawnych). W naszym kraju uprawnienia budowlane wydaje komisja kwalifikacyjna Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w formie decyzji administracyjnej. Aby móc je uzyskać należy spełnić odpowiednie warunki, które dotyczą: posiadania wykształcenia wyższego (lub średniego), odbycia praktyki na budowie i przy sporządzaniu projektów przez odpowiedni okres oraz złożenia egzaminu. Istnieją dwa rodzaje uprawnień budowlanych: do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi. Wydawane są bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, w zależności od rodzaju uprawnień. Uprawnienia bez ograniczeń dają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3 w 1).

 

Natomiast ograniczony zakres uprawnia do pełnienia funkcji technicznych tylko dla prostych, typowych oraz niewielkich obiektów zdefiniowanych w przepisach. W przypadku ograniczonego zakresu uprawnień są mniejsze wymagania do ich uzyskania. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części ustnej i pisemnej. Pierwsza część - egzamin pisemny - odbywa się w całym kraju w jednakowym czasie. Część druga - egzamin ustny - w kolejnych dniach, po zakończeniu egzaminu pisemnego. Do tej części mogą przystąpić osoby, które uzyskały pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu. Aby dobrze przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane warto skorzystać z programów do nauki, które posiadają pytania przygotowane na bazie pytań opracowanych przez Izbę Inżynierów oraz Izbę Architektów (uprawnienia budowlane). Jest to doskonałe narzędzie, które pomoże szybko i efektywnie przygotować się do egzaminu. Program ten, dzięki grafice umożliwia łatwą i przyjemną naukę. Istnieje również program do nauki na egzamin ustny, za pomocą którego można sprawdzić jak część ustna wygląda oraz przetestować swoją wiedzę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami