Szybkie i efektywne przygotowanie do egzaminu

Szybkie i efektywne przygotowanie do egzaminu

Uprawnienia budowlane w Polsce są certyfikatem, który wydawany jest w formie decyzji odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej i zezwala na działalność w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegających na projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi (segregator aktów prawnych). W naszym kraju uprawnienia budowlane wydaje komisja kwalifikacyjna Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w formie decyzji administracyjnej. Aby móc je uzyskać należy spełnić odpowiednie warunki, które dotyczą: posiadania wykształcenia wyższego (lub średniego), odbycia praktyki na budowie i przy sporządzaniu projektów przez odpowiedni okres oraz złożenia egzaminu. Istnieją dwa rodzaje uprawnień budowlanych: do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi. Wydawane są bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, w zależności od rodzaju uprawnień. Uprawnienia bez ograniczeń dają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3 w 1).

 

Natomiast ograniczony zakres uprawnia do pełnienia funkcji technicznych tylko dla prostych, typowych oraz niewielkich obiektów zdefiniowanych w przepisach. W przypadku ograniczonego zakresu uprawnień są mniejsze wymagania do ich uzyskania. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części ustnej i pisemnej. Pierwsza część - egzamin pisemny - odbywa się w całym kraju w jednakowym czasie. Część druga - egzamin ustny - w kolejnych dniach, po zakończeniu egzaminu pisemnego. Do tej części mogą przystąpić osoby, które uzyskały pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu. Aby dobrze przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane warto skorzystać z programów do nauki, które posiadają pytania przygotowane na bazie pytań opracowanych przez Izbę Inżynierów oraz Izbę Architektów (uprawnienia budowlane). Jest to doskonałe narzędzie, które pomoże szybko i efektywnie przygotować się do egzaminu. Program ten, dzięki grafice umożliwia łatwą i przyjemną naukę. Istnieje również program do nauki na egzamin ustny, za pomocą którego można sprawdzić jak część ustna wygląda oraz przetestować swoją wiedzę.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !