Piony kanalizacyjne

Zadaniem pionów kanalizacyjnych jest zbieranie ścieków, które spływają podejściami z różnego rodzaju przyborów sanitarnych, np. muszli klozetowych, wanien czy pralek (program na komputer). Średnica pionu musi być taka sama na całej jego długości – zwykle wynosi 100 mm. Średnice wynoszące 70 mm mogą mieć wyłącznie piony, do których nie są podłączone miski ustępowe. Każdy pion musi być wyprowadzony ponad dach budynku na wysokość 0,5-1m, aby nie został zasypany przez śnieg (program na telefon). Zakończenie pionu stanowi wywiewka, służąca do odpowiedniego wentylowania instalacji. Wywiewka nie tylko odprowadza gazy kanalizacyjne ponad dach, ale również zasysa powietrze w czasie, gdy ścieki spływają rurami – dzięki temu woda nie jest wysysana z syfonów.
W pionach można zamiast wylewek umieścić zawory napowietrzające (program na egzamin ustny). Warunkiem jest jednak to, aby w każdym przewodzie odpływowym przynajmniej jeden pion był wyprowadzony nad dach. Zasada ta dotyczy wyłącznie tych pionów, które znajdują się najdalej od tzw. przykanalika, który służy do odprowadzania ścieków z budynku (promocja 3 w 1). Wynika to z faktu, iż zawory nie gwarantują odpowiedniego usuwania gazów z instalacji. Należy też pamiętać, że zawór napowietrzający musi być umieszczony przynajmniej 1 m wyżej niż znajdujący się najwyżej syfon przyboru, który podłączony jest do pionu (segregator).

Dolne części pionów

Dolne części pionów wyposażone są w otwory rewizyjne, napisane również czyszczakami, które umożliwiają usunięcie osadów z zatkanych pionów, jeśli jest taka potrzeba (opinie). Czyszczaki muszą mieć szczelne pokrywy, dlatego są zabezpieczane za pomocą gumowych uszczelek. Piony kanalizacyjnej są umieszczane w szachtach, czyli kanałach instalacyjnych lub bruzdach wykonanych w ścianach. Jeśli nie ma innej możliwości, to można je prowadzić po wierzchu ścian, a następnie obłożyć za pomocą płyt gipsowo-kartonowych. Należy przy tym pamiętać, że bruzd ani szachtów nie wolno zamurować – mogą być osłonięte warstwą tynku na siatce lub płytą gipsowo-kartonową. Do ściany mocowane są za pomocą uchwytów, które powinny być wyposażone w gumowe opaski, które zapobiegają przenoszeniu drgań.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !