Blog

Transport daleki zdjęcie nr 10
18.08.2018

Plac budowy – tablica informacyjna

W artykule znajdziesz:

Plac budowy – tablica informacyjna

Wszyscy chyba widzieli w swoim życiu budowę, a na niej żółtą tablicę informacyjną (program na komputer). Może ona być umieszczona na ogrodzeniu lub bezpośrednio na budynku – zawsze musi być jednak dobrze widoczna i odpowiednio wypełniona, dlatego należy umieszczać ją od strony drogi publicznej lub dojazdu do drogi publicznej (program na telefon). Powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2m. Tablica służy zaznaczeniu plac budowy. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym tablica informacyjna musi być żółta i mieć kształt prostokąta, którego wymiary wynoszą nie mniej niż 90x70cm (program na egzamin ustny).

Informację na tablicy informacyjnej

Transport daleki zdjęcie nr 11
Plac budowy – tablica informacyjna

Na tablicy informacyjnej muszą się znaleźć następujące informacje:
• rodzaj wykonywanych robót budowlanych,
• adres prowadzenia robót budowlanych,
• numer pozwolenia na budowę,
• numer zgłoszenia,
• nazwa, adres oraz nr telefonu organu nadzoru budowlanego,
• imię i nazwisko lub nazwa inwestora wraz z jego adresem i nr telefonu,
• imię i nazwisko lub nazwa wraz z adresem i nr telefony wykonawcy lub wykonawców prac budowlanych,
• imiona i nazwisk wraz z adresami i nr telefonów kierownika budowy, kierowników robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów,
• numery alarmowe straży pożarnej, policji i pogotowia,
• nr telefonu okręgowego inspektora pracy (promocja 3 w 1).
Wszystkie napisy na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, zaleca się wykorzystanie czarnego markera (segregator). Wielkość liter oraz cyfr umieszczanych na tablicy nie może być mniejsza niż 4cm.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za powieszenie tablicy informacyjnej na terenie budowy odpowiada kierownik budowy, ale tylko wtedy, gdy inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Oprócz wspomnianej tablicy kierownik budowy zobowiązany jest również do umieszczenia ogłoszenia dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie (opinie). W ogłoszeniu musi znaleźć się informacja o przewidywanych terminach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, maksymalnie liczbie pracowników na budowie w ściśle określonych okresach oraz informacje z zakresu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Transport daleki zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Transport daleki zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Transport daleki zdjęcie nr 16 Transport daleki zdjęcie nr 17 Transport daleki zdjęcie nr 18
Transport daleki zdjęcie nr 19
Transport daleki zdjęcie nr 20 Transport daleki zdjęcie nr 21 Transport daleki zdjęcie nr 22
Transport daleki zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Transport daleki zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Transport daleki zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Transport daleki zdjęcie nr 32 Transport daleki zdjęcie nr 33 Transport daleki zdjęcie nr 34
Transport daleki zdjęcie nr 35
Transport daleki zdjęcie nr 36 Transport daleki zdjęcie nr 37 Transport daleki zdjęcie nr 38
Transport daleki zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Transport daleki zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Transport daleki zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami