Blog

18.08.2018

Plac budowy – tablica informacyjna

W artykule znajdziesz:

Plac budowy – tablica informacyjna

Wszyscy chyba widzieli w swoim życiu budowę, a na niej żółtą tablicę informacyjną (program na komputer). Może ona być umieszczona na ogrodzeniu lub bezpośrednio na budynku – zawsze musi być jednak dobrze widoczna i odpowiednio wypełniona, dlatego należy umieszczać ją od strony drogi publicznej lub dojazdu do drogi publicznej (program na telefon). Powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2m. Tablica służy zaznaczeniu plac budowy. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym tablica informacyjna musi być żółta i mieć kształt prostokąta, którego wymiary wynoszą nie mniej niż 90x70cm (program na egzamin ustny).

Informację na tablicy informacyjnej

Plac budowy – tablica informacyjna

Na tablicy informacyjnej muszą się znaleźć następujące informacje:
• rodzaj wykonywanych robót budowlanych,
• adres prowadzenia robót budowlanych,
• numer pozwolenia na budowę,
• numer zgłoszenia,
• nazwa, adres oraz nr telefonu organu nadzoru budowlanego,
• imię i nazwisko lub nazwa inwestora wraz z jego adresem i nr telefonu,
• imię i nazwisko lub nazwa wraz z adresem i nr telefony wykonawcy lub wykonawców prac budowlanych,
• imiona i nazwisk wraz z adresami i nr telefonów kierownika budowy, kierowników robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów,
• numery alarmowe straży pożarnej, policji i pogotowia,
• nr telefonu okręgowego inspektora pracy (promocja 3 w 1).
Wszystkie napisy na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, zaleca się wykorzystanie czarnego markera (segregator). Wielkość liter oraz cyfr umieszczanych na tablicy nie może być mniejsza niż 4cm.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za powieszenie tablicy informacyjnej na terenie budowy odpowiada kierownik budowy, ale tylko wtedy, gdy inwestycja wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Oprócz wspomnianej tablicy kierownik budowy zobowiązany jest również do umieszczenia ogłoszenia dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie (opinie). W ogłoszeniu musi znaleźć się informacja o przewidywanych terminach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, maksymalnie liczbie pracowników na budowie w ściśle określonych okresach oraz informacje z zakresu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami