Pary kwasów i zasad

Pary kwasów i zasad

Pary kwasów i zasad przy niskiej wilgotności względnej powietrza w normalnej temperaturze mało wpływają na trwałość drewna bogatego w żywicę. Natomiast gorące pary kwasów rozkładają celulozę, poliozy i szereg innych substancji, a gorące pary zasad rozkładają ligninę.
Obecnie omówimy działanie poszczególnych gazów na drewno (program uprawnienia budowlane na komputer).
Amoniak NH3. Amoniak jest silnie absorbowany przez drewno i już w normalnej temperaturze rozpuszcza żywice i tłuszcze.

Chlor Cl2. Chlor wnika nieznacznie w głębsze warstwy drewna. Utlenia i chloruje ligninę, a celulozę bieli i rozkłada. W drewnie wilgotnym powstaje kwas solny, niszczący drewno.
Bezwodnik kwasu siarkowego SOa. Bezwodnik ten przy stężeniu w powietrzu wynoszącym 3-5% wagowo jest przez drewno absorbowany, działa bieląco na włókna i częściowo je hydrolizuje.
Bezwodnik kwasu siarkawego S02. Bezwodnik ten atakuje lekko drewno już w stanie rozcieńczonym, a wilgotne drewno częściowo hydrolizuje (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Fluorowodór H2F2. Fluorowodór oddziałuje w pewnej mierze szkodliwie na drewno, lecz nie powoduje widocznych zniszczeń.
Chlorowodór HC1. Chlorowodór jest intensywnie wchłaniany przez włókna drzewne. Stąd stosuje się oczyszczanie powietrza od tych gazów przy użyciu rozsypanych trocin i wiórów drzewnych. W wilgotnym drewnie chlorowodór tworzy wolny kwas solny (uprawnienia budowlane).

Para wodna przegrzana. Para wodna przegrzana powoduje kruchość włókien drewna. Uszkodzenie włókna przez parę wodną przegrzaną następuje prawdopodobnie wskutek jej dysocjacji na jony H+ i OH-. Według W. Kinberga można temu rozkładowi zapobiec przez oddziaływanie na jony H+ i OH- aldehydem mrówkowym, przy czym powstają nieszkodliwe kwasy organiczne i alkohol (program egzamin ustny).
Tlenki azotu. Tlenki azotu przenikają głęboko w warstwy drewna nie powodując ich uszkodzenia w sposób widoczny. Działanie ich jest korzystne, gdyż niszczą obecne w drewnie szkodniki.
Rozcieńczone roztwory zasad (pH = 8-10) w normalnej temperaturze powodują wzmożone pęcznienie drewna, następnie rozpuszczają obecne w drewnie węglowodany (pentozy i pektozy) oraz zmydlają żywice. Przy większym stężeniu w normalnej temperaturze ulegają rozpuszczeniu jedynie małe ilości ligniny, a w podwyższonej temperaturze przy równoczesnym podwyższeniu ciśnienia cała ilość ligniny przechodzi do roztworu (metoda otrzymywania celulozy) (opinie o programie).

Działanie roztworów zasad

Działanie roztworów zasad jest intensywniejsze, jeżeli drewno jest rozdrobnione lub cienko przetarte. Roztwory mają wtedy większą powierzchnię do atakowania. Natomiast przy grubych elementach powierzchniowe warstwy drewna pęcznieją wskutek działania zasad, nie dopuszczając do przenikania roztworów w głąb drewna.

E. Mbrath przechowywał różne rodzaje drewna w ciągu 300 godz. w roztworach różnych zasad o temperaturze 20 °C i podał, że:
- drewno iglaste jest odporniejsze na korozję od liściastego,
- drewno iglaste pod względem odporności na korozję, przy stężeniach niżej podanych, odpowiada wielu specjalnym stalom i stopowi Monela.

Obecnie omówimy działanie poszczególnych zasad na drewno (segregator aktów prawnych).
Amoniak NH3. W roztworze wodnym 1-2-procentowym amoniak rozpuszcza jedynie żywice i tłuszcze. Roztwór 10-procentówy atakuje już włókna drewna, przy czym wytrzymałość na zginanie drewna iglastego spada o 20%, a drewna liściastego o 65%.
Ług sodowy NaOH. Ług sodowy w 5-procentowym roztworze rozpuszcza substancje gumowate drewna (ksylony), które można wydzielić z roztworu w postaci białego proszku za pomocą słabych kwasów lub alkoholu. Drewno iglaste traci 30%, drewno liściaste 60% wytrzymałości na zginanie; straty te rosną ze wzrostem stężenia ługu.

Zasady ziem alkalicznych, np. wapno palone CaO, mleko wapienne Ca(OH)2 i inne są silniej przez drewno wchłaniane, lecz działanie ich jest słabsze niż ługów (potasowego KOH, sodowego NaOH i innych) (promocja 3 w 1).
Wapno chlorowane CaOCl2. Związek ten w roztworze wodnym powoli utlenia i chloruje ligninę, następnie działa bieląco i silnie niszczy celulozę.
Siarczany pierwiastków zasadowych. Siarczany te, np. siarczan sodowy Na2S04, działają podobnie jak zasady ziem alkalicznych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !