Blog

07.09.2018

Planowane zmiany w prawie budowlanym

W artykule znajdziesz:

Planowane zmiany w prawie budowlanym

Od 2021 roku wprowadzone zostaną zmiany w prawie budowlanym, dotyczące budownictwa jednorodzinnego (program na komputer). W znowelizowanym rozporządzeniu największy nacisk położono na zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię grzewczą. Związane jest to z dyrektywą europejską, zgodnie z którą członkowie Unii Europejskiej są zobowiązani do wprowadzenia zmian mających na celu zmniejszenie wspomnianego zapotrzebowania (program na telefon). Dlatego każdy nowo powstający budynek musi spełnić wymagania, z których najbardziej istotnym jest współczynnik zużycia energii (Ep). Ep określa jaka ilość energii w ciągu roku będzie niezbędna, aby zaspokoić potrzeby rodziny. W chwili obecnej wartość Ep wynosi 95kWh/mkw/rok. Od roku 2021 wartość Ep nie może przekraczać 70kWh/mkw/rok. Oznacza to, że potrzebne będzie mniej paliw i energii, aby ogrzać dom (program na egzamin ustny).

Konieczność wystawiania świadectw energetycznych dla obiektów budowlanych

Planowane zmiany w prawie budowlanym

Oprócz współczynnika Ep istotny będzie również współczynnik przenikania ciepła, oznaczony symbolem U (promocja 3 w 1). Konieczne będzie więc stosowanie znacznie oszczędniejszych rozwiązań technologicznych, zwłaszcza w zakresie przegród zewnętrznych, a także ścian i stropów, które dla zapewnienia skutecznej termoizolacyjności ścian, będą musiały być znacznie grubsze. Niemniej ważnym elementem są zmiany w przepisach, wprowadzone w roku 2007. Wprowadziły one konieczność wystawiania świadectw energetycznych dla obiektów budowlanych (segregator). Certyfikat tego typu powinien posiadać właściciel budynku, przy czym nową dokumentację należy sporządzić po każdej termomodernizacji budynku (opinie).
Obecnie większość budynków jednorodzinnych w Polsce ogrzewana jest za pomocą standardowych kotłów węglowych. Emitują one dużo zanieczyszczeń, które przyczyniają się do powstawania smogu. W związku z tym od 2020 roku w nowo powstających budynkach można będzie instalować wyłącznie niskoemisyjne kotły grzewcze. Starsze urządzenia będą wycofane ze sprzedaży, a wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej będą musieli korzystać z kotłów nowego typu. Co więcej, władze województw będą miały prawo do wydawania decyzji o ograniczaniu pewnych rodzajów ogrzewania, np. paliwami stałymi, aby poprawić jakość powietrza.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami