Płytki terakotowe

Płytki terakotowe

Płytki terakotowe są to wypalone do stopnia spieczenia nieszkliwione płytki ceramiczne z niskotopliwej gliny z domieszką lub bez domieszki barwników. Płytki terakotowe produkowane są w dwóch gatunkach, o różnych wymiarach i kształtach (kwadratowe, prostokątne, trójkątne, sześciokątne, ośmiokątne i inne), w barwach: białej, szarej, żółtej, czerwonej, czarnej, niebieskiej i zielonej. Ciężar 1 m2 płytek białych o wymiarach 150 X 150 XII mm wynosi ok. 27 kG. Wymiary płytek oraz ich właściwości techniczne określa norma PN-67/B-12032 „Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne”. Według tej normy: mrozoodporność wynosi nie mniej niż 20 (cykli), kwasoodporność w stężonym H2S04 nie mniej niż 98%, lugoodporność w 10-procentowym NaOH nie mniej niż 90% (program uprawnienia budowlane na komputer).

Płytki wykazały odporność chemiczną na następujące środowiska w temp. 20°C: kwas siarkowy (H2S04) (wszelkie stężenia), kwas solny HC1 (wszelkie stężenia), kwas azotowy HN03 (wszelkie stężenia), amoniak NH4OH (25-procentowy), ług sodowy NaOH (10-procentowy), ług potasowy KOH (10-procentowy).
Płytki terakotowe stosuje się do wykładzin posadzek (przy ruchu lekkim) w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym i ścian w pomieszczeniach narażonych na działanie kwasów (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), roztworów ługów i soli, do zabezpieczenia zbiorników i basenów narażonych na działanie roztworów agresywnych i wody (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do zabezpieczeń chemoodpornych należy stosować płytki gatunku I. Dopuszczalne jest stosowanie płytek gatunku II w miejscach nie narażonych na bezpośrednie i stałe działanie środowiska agresywnego. Zaleca się stosowanie płytek o wymiarach 15 x 15 cm. W miejscach narażonych na duży ruch pieszy, a często zalewanych płynami, należy dla zmniejszenia śliskości powierzchni układać płytki o powierzchni rowkowanej lub groszkowanej (uprawnienia budowlane).

Układanie wykładziny

Przed przystąpieniem do układania wykładziny na kicie chemoodpornym syntetycznym lub asfaltowym płytki terakotowe powinny być suche, oczyszczone z pyłu, ich temperatura powinna wynosić 15-h20°C. W okresie zimowym należy zwracać uwagę, aby płytki nie były zbyt zimne ani zawilgocone. Płytki przeznaczone do układania na kicie asfaltowym należy zagruntować roztworem asfaltowym (spód i boki) (program egzamin ustny).
Płytki kwasoodporne przyborskie są to płytki kamionkowe barwy jasnej, wypalane z gliny, nieszkliwione.

Płytki przymorskie kwasoodporne nieszkliwione produkowane są w dwóch gatunkach, o wymiarach 245 x 120 mm i grubości 18,25 i 30 mm. Płytki przyborskie szkliwione (nie kwasoodporne) produkowane są w trzech gatunkach o wymiarach 245 x 120 mm, 120 x 120 mm i grubości 10 mm (opinie o programie). Typy i wymiary różnego rodzaju płytek i kształtek szkliwionych podaje norma BN-65/7043-01 „Kamionkowe wyroby szkliwione. Płytki i kształtki ścienne”. Ciężar 1 m2 płytek nieszkliwionych o wymiarach 245 x 120 x 18 mm wynosi ok. 33 kG. Ciężar 1 m2 płytek szkliwionych o wymiarach: 240 x 120 x 10 mm wynosi ok. 22 kG. Właściwości techniczne płytek przyborskich kwasoodpornych nieszkliwionych określa norma BN-64/7045-06. „Kamionkowe wyroby kwasoodporne”. Właściwości techniczne płytek przyborskich szkliwionych określa norma PN-57/B-12033 „Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne. Warunki techniczne” (segregator aktów prawnych).

Płytki przyborskie nieszkliwione stosuje się do wykładzin posadzek i ścian w miejscach narażonych) na działanie kwasów, roztworów ługów, soli i wody.
Do zabezpieczeń chemoodpornych zaleca się stosować płytki gatunku I.

Płytki przyborskie szkliwione stosuje się do wykładania ścian zbiorników, basenów w miejscach agresji słabych kwasów i wody. Ze względu na łatwość utrzymania czystości na powierzchniach z płytek zaleca się stosować je specjalnie w przemyśle spożywczym (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !