Blog

06.12.2021

Płytki węglowe

W artykule znajdziesz:

Płytki węglowe

Płytki węglowe

Wyroby z topionego bazaltu można stosować jako wykładziny trudnościeralne podłóg, zsypów, rynien, kanałów itp., jak również w miejscach narażonych na działanie silnie agresywnych czynników chemicznych kwaśnych i alkalicznych. Wykładziny z topionego bazaltu można stosować w urządzeniach, w których gwałtowne zmiany temperatur nie przekraczają 90°C, a maksymalna temperatura eksploatacji wynosi 150°C.
Wyroby z topionego bazaltu powinny być suche i czyste. Według zaleceń producenta przy układaniu na masie asflatowej dolną stronę wyrobów należy zagruntować roztworem asfaltowym. Ze względu na dużą kruchość wyrobów z topionego bazaltu nie należy rzucać (program uprawnienia budowlane na komputer).

Płytki węglowe produkowane są zgodnie z wymaganiami normy PN-67/C-82003 z uszlachetnionych surowców węglowych zmieszanych z lepiszczem (pak lub smoła), uformowanych, wypalonych i ewentualnie zgrafityzowanych (w temp. 2500°C), nienasyconych lub nasyconych żywicą syntetyczną (fenolowo-formaldehydową). Płytki węglowe są w sprzedaży pod następującymi nazwami handlowymi:
PWN - płytki węglowe nienasycone PWF - płytki węglowe nasycone (karitowe)
PGN - płytki grafitowe (grafityzowane) nienasycone PGF - płytki grafitowe (grafityzowane) nasycone (karitowe)
Płytki PWN-70, PWF-70, PGN-70 i PGF-70 produkowane są w następujących wymiarach:
długość 100, 200, 300, 400, 500 mm, szerokość 90, 40, 50, 60, 90 mm, grubość 10, 15 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Płytki PWN-71, PWN-72, PWN-73, PWF-71, PWF-72 i PWF-73 produkowane są w następujących wymiarach długość - 200 mm, szerokość 90 i 200 mm, grubość - 30, 40 i 50 mm.
Na żądanie odbiorcy mogą być produkowane płytki o innych wymiarach i kształtach.
Właściwości płytek węglowych i grafityzowanych, nasyconych i nienasyconych wg normy PN-67/C-82003 „Wyroby z węgli uszlachetnionych. Płytki wykładzinowe” podano w tabl. 22-12.
Płytki odporne są na działanie większości agresywnych substancji, jak kwasy, sole i szereg związków organicznych, z wyjątkiem środowisk silnie utleniających (stężony kwas azotowy, kwas chromowy). Płytki karitowe nasycone są nieodporne na działanie alkaliów (uprawnienia budowlane).

Wyroby kamionkowe

Płytki węglowe nienasycone charakteryzuje znaczna porowatość i w związku z tym duża nasiąkliwość. Cechy te można znacznie poprawić przez nasycenia płytek żywicami fenolowymi.
Płytki węglowe stosuje się przede wszystkim jako antykorozyjne wykładziny aparatury chemicznej, zbiorników, wanien itp., rzadziej jako wykładziny posadzek nieiskrzących i kanałów (program egzamin ustny).
Wyroby węglowe nienasycone można stosować do temperatury 2500°C bez dostępu powietrza, przy dostępie powietrza do 350°C.
Zakres stosowania wyrobów węglowych nasyconych żywicami fenolowo- -formaldehydowymi ograniczony jest do temperatury 170°C (opinie o programie).

Wyroby węglowe przed użyciem powinny być suche i czyste. Układa się je na kitach kwasoodpornych KDB-110, KDS-100 i innych kitach z wypełniaczem węglowym, w temperaturze nie niższej niż -f 15°C.
Dla ochrony zbiorników można stosować wykładziny jedno-, dwu- lub trój- warstwowe, zależnie od przeznaczenia zbiornika.
Wyroby kamionkowe obejmują wyroby z kamionki kwasoodpornej i z kamionki kanalizacyjnej. Są to prostki i kształtki kanalizacyjne oraz odwadniacze i wpusty podłogowe stosowane do budowy urządzeń ściekowych i kanalizacyjnych w zakładach przemysłowych (segregator aktów prawnych).

Powierzchnia wyrobów kamionkowych pokryta jest szkliwem kwasoodpornym. Wyroby te odznaczają się wysoką kwasoodpornością i znaczną ługoodpornością. Wszystkie te wyroby są znormalizowane. Kamionkę kwasoodporną i kanalizacyjną ł otrzymuje się z mas ceramicznych składających się z wysokowartościowych, selekcjonowanych glin kamionkowych z dodatkiem skalenia mielonego, złomu oraz innych składników. Powierzchnia większości wyrobów kamionkowych jest szkliwiona. Wyroby z kamionki kwasoodpornej i kanalizacyjnej produkowane są w dwóch gatunkach.

Właściwości techniczne kamionki kwasoodpornej określa norma PN-59/C- -60020 „Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Wspólne wymagania i badania”. Według normy kwasoodporność kamionki dla I gatunku wynosi nie mniej niż 96°/o, mrozoodporność nie niżej niż 25 cykli, nasiąkliwość nie więcej jak 5%), szczelność zupełna (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami