Płyty żebrowe

Płyty żebrowe

Płyty żebrowe są sprawdzane na pracę w dwóch fazach (program uprawnienia budowlane na komputer). W pierwszej fazie, przed założeniem nadbetonu, płyta pracuje na obciążenie własne jako belka wolnopodparta. W fazie drugiej, po stwardnieniu nadbetonu, płyta pracuje jako belka ciągła, przenosząc ciężar własny i obciążenie użytkowe.

Konstrukcje budynków składowo-magazynowych zaprojektowano w założeniu, że budynki te powinny być lekkie, nieocieplone, jednokondygnacjowe i niepodpiwniczone. Jedynie stropodachy magazynów na niektóre produkty powinny mieć izolację termiczną (jako ochronę przed nadmiernym przegrzewaniem się budynku) o współczynniku przenikania ciepła K = 1,0 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Budynki powinny w zasadzie odpowiadać klasie odporności ogniowej D z wyjątkiem magazynów środków ochrony roślin oraz stodół, dla których wymagana jest ognioodporność klasy C.
Uniwersalne budynki składowo-magazynowe dzielą się na:

1) szopy na maszyny i narzędzia rolnicze,

2) garaże na ciągniki,

3) magazyny na nawozy sztuczne i środki ochrony roślin,

4) magazyny gospodarcze o różnym przeznaczeniu,

5) stodoły (uprawnienia budowlane).

Wszystkie te obiekty realizowane są w oparciu o 4 schematy konstrukcyjne.

Konstrukcje budynków składowo-magazynowych to układy jedno- i dwu- traktowe o podłużnym układzie podciągów, z wyjątkiem stodół, których jed- notraktowy układ o rozpiętości 18,0 m przekryty jest kratownicami stalowymi ze ściągami. Siły poziome od wiatru przejmują ściany, przekazując je na słupy zamocowane w fundamentach stopowych kielichowych, wylewanych na miejscu budowy. Przewiduje się również masztowe posadowienie słupów. Zestaw elementów zunifikowanych stosowanych w tych obiektach. Z tablic tych widać, że najcięższe elementy stanowią płyty dachowe (1300 i 800 kG). Inne elementy są lżejsze, np. ciężar krokwi wynosi 300-500 kG,
Podciągi pośrednie, ułożone równolegle do kalenicy, zaprojektowano o przekroju teowym mającym zmienną wysokość 20-P45 cm, podciągi zaś skrajne, służące jednocześnie za nadproża, zaprojektowano o przekroju kątowym i zetowym (program egzamin ustny).

Słupy dwugałęźne

Słupy są dwugałęźne o przekroju gałęzi 7 X 25 cm i ogólnym 25 X 35 cm; za podstawę ich wymiarowania przyjęto maksymalne obciążenie wynikające z zastosowania słupów w różnych programach budynków.
Ściany w budynkach składowo-magazynowych przewidziano panwiowe nieocieplone (opinie o programie).

Dla umożliwienia umocowania ich w słupach pozostawiono w tych słupach bruzdy 4 cm. W magazynach na środki ochrony roślin stosuje się ściany ocieplone.
Podciągi opierają się na przewiązkach słupów rozmieszczonych co 60 cm. Połączenie płyt na słupach wykonuje się „na mokre”, a podciągów z krokwiami i podciągów ze słupami jako spawane, przez zespawanie marek uprzednio osadzonych w łączonych elementach.
W charakterystyce konstrukcji typowych budynków dla bydła, trzody chlewnej, ptactwa, budynków gospodarczych i innych, szczególnie dla gospodarki wielkotowarowej, coraz częściej przewiduje się system realizacji uprzemysłowionej całkowicie lub częściowo. Jeżeli stosuje się system realizacji tradycyjny, to również przewiduje się zastosowanie do stropów i stropodachów prefabrykatów żelbetowych (segregator aktów prawnych). Coraz rzadziej wykonuje się słupy, podciągi i inne elementy konstrukcji żelbetowych (powyżej fundamentów) z betonu na mokro.

Prefabrykaty typowe stosowane w budowlach wiejskich omówiono w „Katalogu Budownictwa” lub w katalogu BSiPWBW elementów zunifikowanych.
Poniżej zostaną omówione niektóre obiekty tego budownictwa o konstrukcji szkieletowej pełnej lub mieszanej (ze ścianami nośnymi i wewnętrzną siatką słupów).
I tak 4-rzędowa obora z unifikacji poznańskiej zaprojektowana została na siatce: w kierunku poprzecznym 3,90X2 + 4,50X2 + 6,00 m i podłużnym co 4,50 m.

Stropodach został zaprojektowany jako wentylowany o konstrukcji z płyt żelbetowych żebrowych opierających się na podłużnych podciągach żelbetowych. Do nadproży w ścianach z materiałów tradycyjnych zastosowano prefabrykowane belki L-19 i T-27 (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !