Pływający jastrych

Pływający jastrych

Jeżeli pływający jastrych (betonowy podkład pod podłogę) ma być wykonany na konstrukcji stykającej się z gruntem, to warstwę miękkiej izolacji należy zabezpieczyć od spodu przed wilgocią i wodą podciąganą kapilarnie. Nadają się do tego celu izolacje układane z rolki, dwuwarstwowe, klejone na całej powierzchni, albo jedna warstwa folii z tworzywa sztucznego, spawana na stykach. Taką izolację przeciwwilgociową należy szczelnie połączyć z poziomą izolacją ścian (program uprawnienia budowlane na komputer).

W pomieszczeniach ogrzewanych opór cieplny podłogi powinien wynosić co najmniej 0,86 m2 • K/W (k<0,97 W/(m2 • K)). Należy przy tym zachować także wymagania co do izolacyjności podłogi przeciw dźwiękom uderzeniowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Warstwy izolacji cieplnej i akustycznej o małej paroszczelności układane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza powinny na górnej powierzchni zostać wyłożone powłoką paroszczelną. Może ona jednocześnie służyć jako warstwa oddzielająca jastrych pływający od podłoża.

W wielu przypadkach stwierdzono rozkład warstw izolacyjnych z włóknistych materiałów roślinnych i gnicie belek drewnianych pod łazienkami, natryskami i pralniami, jak również szkody na skutek zawilgocenia sufitów leżących poniżej tych pomieszczeń. Szkody występowały wtedy, gdy pływająca konstrukcja podłogi poza pokryciem izolacji cieplno-akustycznej, wykonanym zgodnie z normą DIN 4109, nie zawierała warstwy izolacji wodoszczelnej albo izolacja taka była w polu podłogi lub w obszarach połączeń ze ścianami wykonana niewłaściwie (uprawnienia budowlane). Ułożone w podłogach rury stalowe bez ochrony antykorozyjnej, np. rury ogrzewania, silnie korodowały i niekiedy traciły szczelność.

Jastrych (podkład) cementowy podobnie jak wykładzina z płytek nie jest trwale wodoszczelny, nawet jeśli zawiera dodatki uszczelniające. Nie można całkowicie zapobiec włoskowatym rysom między płytkami i zaprawą, powstającym na skutek różnic skurczu tych materiałów. Jastrychu ułożonego na podatnym podłożu nie można w pełni zagęścić (program egzamin ustny).

Połączenie izolacji

Zwykle stosowane pokrycie warstwy izolacji cieplnej (akustycznej) nie jest trwale szczelne na działanie wilgoci i wody, ponieważ jego styki nie są klejone. Również przejścia przewodów rurowych i połączenia ze ścianami nie są wodoszczelne.

Wolno zakładać, że w wilgotnych pomieszczeniach mieszkania, jak np. łazienki, natryski, pomieszczenia gospodarcze, woda stoi na podłodze tylko przejściowo i w niedużych ilościach (woda rozlana, używana przy myciu podłogi). Należy zastosować środki zapobiegające jej przenikaniu do warstwy izolacyjnej i do sąsiednich elementów (opinie o programie).

W pomieszczeniach mokrych, jak np. pralnie, pływalnie prywatne i publiczne, kabiny natrysków, zagrożenie przez wodę jest bardzo duże, zarówno przy ich użytkowaniu, jak i czyszczeniu (wodą z węża). Obszary cokołów ścian są stale spryskiwane wodą. Jeżeli powierzchnia wykładziny nie ma spadku w kierunku kratki ściekowej, to należy liczyć się z powstawaniem kałuż (segregator aktów prawnych).

Woda stoi wówczas także na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, jeśli nie ma ona spadku i nie jest połączona z kratką ściekową. Izolacja w takich pomieszczeniach musi więc być szczelna na przesączającą się wodę, przy czym dotyczy to także wszystkich połączeń. Musi ona tworzyć „wannę” oddzielającą wykładzinę podłogi od sąsiednich elementów. Połączenie izolacji z sąsiednimi elementami).

W pomieszczeniach wilgotnych w mieszkaniach, gdzie zagrożenie przez wilgoć nie jest duże, wystarczy miękką izolację bezpośrednio pokryć jedną warstwą izolacji przeciwwilgociowej z klejonymi stykami. Z uwagi na to, że materiały stosowane do miękkiej izolacji cieplnej (akustycznej) są szczególnie podatne na wilgoć należy uważać, aby podczas prac izolacyjnych, a także przy układaniu jastrychu nie uszkodzić warstwy pokrywającej izolację (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !