Pływający jastrych

Pływający jastrych

Jeżeli pływający jastrych (betonowy podkład pod podłogę) ma być wykonany na konstrukcji stykającej się z gruntem, to warstwę miękkiej izolacji należy zabezpieczyć od spodu przed wilgocią i wodą podciąganą kapilarnie. Nadają się do tego celu izolacje układane z rolki, dwuwarstwowe, klejone na całej powierzchni, albo jedna warstwa folii z tworzywa sztucznego, spawana na stykach. Taką izolację przeciwwilgociową należy szczelnie połączyć z poziomą izolacją ścian (program uprawnienia budowlane na komputer).

W pomieszczeniach ogrzewanych opór cieplny podłogi powinien wynosić co najmniej 0,86 m2 • K/W (k<0,97 W/(m2 • K)). Należy przy tym zachować także wymagania co do izolacyjności podłogi przeciw dźwiękom uderzeniowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Warstwy izolacji cieplnej i akustycznej o małej paroszczelności układane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza powinny na górnej powierzchni zostać wyłożone powłoką paroszczelną. Może ona jednocześnie służyć jako warstwa oddzielająca jastrych pływający od podłoża.

W wielu przypadkach stwierdzono rozkład warstw izolacyjnych z włóknistych materiałów roślinnych i gnicie belek drewnianych pod łazienkami, natryskami i pralniami, jak również szkody na skutek zawilgocenia sufitów leżących poniżej tych pomieszczeń. Szkody występowały wtedy, gdy pływająca konstrukcja podłogi poza pokryciem izolacji cieplno-akustycznej, wykonanym zgodnie z normą DIN 4109, nie zawierała warstwy izolacji wodoszczelnej albo izolacja taka była w polu podłogi lub w obszarach połączeń ze ścianami wykonana niewłaściwie (uprawnienia budowlane). Ułożone w podłogach rury stalowe bez ochrony antykorozyjnej, np. rury ogrzewania, silnie korodowały i niekiedy traciły szczelność.

Jastrych (podkład) cementowy podobnie jak wykładzina z płytek nie jest trwale wodoszczelny, nawet jeśli zawiera dodatki uszczelniające. Nie można całkowicie zapobiec włoskowatym rysom między płytkami i zaprawą, powstającym na skutek różnic skurczu tych materiałów. Jastrychu ułożonego na podatnym podłożu nie można w pełni zagęścić (program egzamin ustny).

Połączenie izolacji

Zwykle stosowane pokrycie warstwy izolacji cieplnej (akustycznej) nie jest trwale szczelne na działanie wilgoci i wody, ponieważ jego styki nie są klejone. Również przejścia przewodów rurowych i połączenia ze ścianami nie są wodoszczelne.

Wolno zakładać, że w wilgotnych pomieszczeniach mieszkania, jak np. łazienki, natryski, pomieszczenia gospodarcze, woda stoi na podłodze tylko przejściowo i w niedużych ilościach (woda rozlana, używana przy myciu podłogi). Należy zastosować środki zapobiegające jej przenikaniu do warstwy izolacyjnej i do sąsiednich elementów (opinie o programie).

W pomieszczeniach mokrych, jak np. pralnie, pływalnie prywatne i publiczne, kabiny natrysków, zagrożenie przez wodę jest bardzo duże, zarówno przy ich użytkowaniu, jak i czyszczeniu (wodą z węża). Obszary cokołów ścian są stale spryskiwane wodą. Jeżeli powierzchnia wykładziny nie ma spadku w kierunku kratki ściekowej, to należy liczyć się z powstawaniem kałuż (segregator aktów prawnych).

Woda stoi wówczas także na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, jeśli nie ma ona spadku i nie jest połączona z kratką ściekową. Izolacja w takich pomieszczeniach musi więc być szczelna na przesączającą się wodę, przy czym dotyczy to także wszystkich połączeń. Musi ona tworzyć „wannę” oddzielającą wykładzinę podłogi od sąsiednich elementów. Połączenie izolacji z sąsiednimi elementami).

W pomieszczeniach wilgotnych w mieszkaniach, gdzie zagrożenie przez wilgoć nie jest duże, wystarczy miękką izolację bezpośrednio pokryć jedną warstwą izolacji przeciwwilgociowej z klejonymi stykami. Z uwagi na to, że materiały stosowane do miękkiej izolacji cieplnej (akustycznej) są szczególnie podatne na wilgoć należy uważać, aby podczas prac izolacyjnych, a także przy układaniu jastrychu nie uszkodzić warstwy pokrywającej izolację (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami