Blog

21.08.2018

Podbudowa drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

W artykule znajdziesz:

Podbudowa drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

W Polsce do wykonywania podbudów dróg najczęściej wykorzystywane są kruszywa stabilizowane mechanicznie (program na komputer). Są one szczególnie przydatne w przypadki tzw. podatnych nawierzchni. Warstwa wykonana z takiego tworzywa pełni zwykle funkcję podbudowy pomocniczej, na której układa się podbudowę zasadniczą i warstwę ścieralną. Pierwsze konstrukcje z kruszywa pojawiły się już w 1960 roku. W wydanej w tamtych czasach normie określano, jak może zostać wykonana tłuczniówka, czyli nośna warstwa nawierzchni (program na telefon). Początkowo planowano podbudowę wielowarstwową, ale było to rozwiązanie dość drogie. Dopiero w latach 90. XX wieku zaczęto wykonywać podbudowy z kruszywa o harmonijnej krzywej uziarnienia, zapewniającego większą wytrzymałość i stabilność fundamentu (program na egzamin ustny).

Podbudowy z kruszyw łamanych

Podbudowa drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Obecnie wymagania dotyczące podbudów z kruszyw określone są w normie z 1997 roku oraz normie sharmonizowanej EN13242, która wdrożona została do warunków krajowych dokumentem WT-4 2010. W wymaganiach określone konkretne parametry kruszywa w zależności od przyjętej kategorii ruchu oraz warstwy podbudowy (promocja 3 w 1). Ponadto określono właściwości, które musi posiadać wytworzona mieszanka, zanim zostanie wbudowana w nawierzchnię. Wymienione normy dotyczą kruszywa o uziarnieniu ciągłym.
Wymagania określone w WT-4 nie precyzują materiału skalnego, z którego wykonane będzie kruszywo. Podają one jedynie jego właściwości mechaniczne, chemiczne i fizyczne, co oznacza, że wykonawca może zastosować zarówno tanie kruszywa wapienne, jak i drogie kruszywa bazaltowe (segregator). Zastosowanie tańszych kruszyw wapiennych to rozwiązanie, które zapewnia korzyści finansowe oraz umożliwia wykorzystanie lokalnych surowców, dzięki czemu nie trzeba sprowadzać innych materiałów. Dopuszczalne jest także stosowanie mieszanek kruszyw, dzięki czemu można wykorzystywać nawet kruszywa dużo słabsze. Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie nie powodują problemów związanych parkiem maszynowym (opinie). Bardzo istotne jest jednak odpowiednie zagęszczenie, aby zapewnić trwałość nawierzchni.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami