Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego


Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

 

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych to poddawanie ich okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, które wykonywane są przez odpowiednio wykwalifikowane do tego rodzaju działań osoby. Jej głównym i podstawowym celem jest przede wszystkim zapewnienie utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, czyli sprawdzenie, czy dany obiekt jest utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nie można więc dopuścić do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych, a także sprawności technicznej, co jest skrupulatnie sprawdzane.

 

Instalacje objęte kontrolą stanu technicznego obiektu budowlanego


Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych rodzajów obiektów budowlanych) lub też raz na pięć lat. Obiekt budowlany w trakcie jego użytkowania powinno się natomiast poddawać między innymi sprawdzeniu stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz wszystkich możliwych instalacji (takich jak instalacje elektryczne), które narażone są na szkodliwe wpływy atmosferyczne i wszelkiego rodzaju działania występujące w czasie użytkowania konkretnego obiektu. Kontroli podlegają również instalacje gazowe i przewody kominowe, dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne, a także wszelkie zabezpieczenia, izolacje przewodów, a także uziemienia instalacji oraz aparatów.

 

Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego


Nakaz przeprowadzenia kontroli stanu technicznego poszczególnych obiektów budowlanych wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego, zazwyczaj w przypadku, gdy stwierdzony jest nieodpowiedni stan techniczny obiektu budowlanego lub jego konkretnej części, która może powodować na przykład zagrożenie: życia, zdrowia, ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz środowiska. Osoba dokonująca kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego musi posiadać kwalifikacje potrzebne przy wykonywaniu takiego rodzaju dozoru nad eksploatacją: urządzeń, instalacji, a także sieci energetycznych oraz gazowych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami