Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego


Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego

 

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych to poddawanie ich okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, które wykonywane są przez odpowiednio wykwalifikowane do tego rodzaju działań osoby. Jej głównym i podstawowym celem jest przede wszystkim zapewnienie utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, czyli sprawdzenie, czy dany obiekt jest utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nie można więc dopuścić do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych, a także sprawności technicznej, co jest skrupulatnie sprawdzane.

 

Instalacje objęte kontrolą stanu technicznego obiektu budowlanego


Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego powinna być przeprowadzana co najmniej raz w roku (w przypadku niektórych rodzajów obiektów budowlanych) lub też raz na pięć lat. Obiekt budowlany w trakcie jego użytkowania powinno się natomiast poddawać między innymi sprawdzeniu stanu technicznego poszczególnych elementów budynku oraz wszystkich możliwych instalacji (takich jak instalacje elektryczne), które narażone są na szkodliwe wpływy atmosferyczne i wszelkiego rodzaju działania występujące w czasie użytkowania konkretnego obiektu. Kontroli podlegają również instalacje gazowe i przewody kominowe, dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne, a także wszelkie zabezpieczenia, izolacje przewodów, a także uziemienia instalacji oraz aparatów.

 

Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego


Nakaz przeprowadzenia kontroli stanu technicznego poszczególnych obiektów budowlanych wydawany jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego, zazwyczaj w przypadku, gdy stwierdzony jest nieodpowiedni stan techniczny obiektu budowlanego lub jego konkretnej części, która może powodować na przykład zagrożenie: życia, zdrowia, ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz środowiska. Osoba dokonująca kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego musi posiadać kwalifikacje potrzebne przy wykonywaniu takiego rodzaju dozoru nad eksploatacją: urządzeń, instalacji, a także sieci energetycznych oraz gazowych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !