Blog

Skóra kordowańska zdjęcie nr 10
30.05.2018

Podłoże gruntowe i nadziemną część budynku

W artykule znajdziesz:

Podłoże gruntowe i nadziemną część budynku

Skóra kordowańska zdjęcie nr 11
Podłoże gruntowe i nadziemną część budynku

Fundamentem nazywana jest konstrukcja, która łączy podłoże gruntowe i nadziemną część budynku. W zależności od rodzaju oraz stanu podłoża gruntowego wykonywane są fundamenty bezpośrednie lub pośrednie (uprawnienia budowlane). Fundament pośrednie to elementy konstrukcji, najczęściej pale i studnie, które wykorzystując tarcie boczne przekazują obciążenia budynku na podłoże. Rozwiązania te mogą być stosowane w budownictwie jednorodzinnym, ale są dość drogie. Najczęściej korzysta się z nich w przy budowie większych budynków oraz obiektów infrastruktury drogowej. W fundamentach bezpośrednich obciążenia są przekazywane poprzez powierzchnię podstawy. Dzieli się je na stopy, płyty oraz ławy fundamentowe. Stopy to podstawy takich elementów konstrukcyjnych jak kominy oraz słupy wznoszone z cegły. Zadaniem ław jest przenoszenie obciążeń od ścian konstrukcyjnych. Szerokość ław uzależniona jest od ilości kondygnacji budynku oraz szerokości przegrody (promocja 3 w 1).

 

Zarówno wymiary, jak zbrojenie ław musi być dobrane do działających obciążeń i warunków gruntowych. Ponadto klasa wodoszczelności betonu oraz grubość otuliny prętów zbrojeniowych muszą odpowiadać normom dotyczącym klas ekspozycji dla ustroju fundamentowego. Płytami nazywane są elementy tworzące jednorodną podstawę i zachowujące stateczność pod działaniem bardzo dużych obciążeń. Najczęściej stosowane są pod całymi budynkami. Mogą stanowić posadzkę dla najniższej kondygnacji, np. garażu lub piwnicy. Trwałość fundamentów zależy w dużej mierze od staranności wykonania wykopu fundamentowego. Należy pamiętać, że nie wolno naruszać spodniej warstwy gruntu. Z tego względu zalecane jest wybranie ostatnich 10cm gruntu ręcznie (segregator aktów prawnych). Co ważne, wykop musi być odebrany przez kierownika budowy, a odbiór powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Ściany fundamentowe mogą być wznoszone po 3-4 dniach od betonowania. Należy je zabezpieczyć środkami nieprzepuszczającymi wody, np. folią czy styropianem. Odpowiednio zabezpieczone fundamenty można zasypać piaskiem lub żwirem.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Skóra kordowańska zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Skóra kordowańska zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Skóra kordowańska zdjęcie nr 16 Skóra kordowańska zdjęcie nr 17 Skóra kordowańska zdjęcie nr 18
Skóra kordowańska zdjęcie nr 19
Skóra kordowańska zdjęcie nr 20 Skóra kordowańska zdjęcie nr 21 Skóra kordowańska zdjęcie nr 22
Skóra kordowańska zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Skóra kordowańska zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Skóra kordowańska zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Skóra kordowańska zdjęcie nr 32 Skóra kordowańska zdjęcie nr 33 Skóra kordowańska zdjęcie nr 34
Skóra kordowańska zdjęcie nr 35
Skóra kordowańska zdjęcie nr 36 Skóra kordowańska zdjęcie nr 37 Skóra kordowańska zdjęcie nr 38
Skóra kordowańska zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Skóra kordowańska zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Skóra kordowańska zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami