Podłoże gruntowe i nadziemną część budynku

Podłoże gruntowe i nadziemną część budynku

Fundamentem nazywana jest konstrukcja, która łączy podłoże gruntowe i nadziemną część budynku. W zależności od rodzaju oraz stanu podłoża gruntowego wykonywane są fundamenty bezpośrednie lub pośrednie (uprawnienia budowlane). Fundament pośrednie to elementy konstrukcji, najczęściej pale i studnie, które wykorzystując tarcie boczne przekazują obciążenia budynku na podłoże. Rozwiązania te mogą być stosowane w budownictwie jednorodzinnym, ale są dość drogie. Najczęściej korzysta się z nich w przy budowie większych budynków oraz obiektów infrastruktury drogowej. W fundamentach bezpośrednich obciążenia są przekazywane poprzez powierzchnię podstawy. Dzieli się je na stopy, płyty oraz ławy fundamentowe. Stopy to podstawy takich elementów konstrukcyjnych jak kominy oraz słupy wznoszone z cegły. Zadaniem ław jest przenoszenie obciążeń od ścian konstrukcyjnych. Szerokość ław uzależniona jest od ilości kondygnacji budynku oraz szerokości przegrody (promocja 3 w 1).

 

Zarówno wymiary, jak zbrojenie ław musi być dobrane do działających obciążeń i warunków gruntowych. Ponadto klasa wodoszczelności betonu oraz grubość otuliny prętów zbrojeniowych muszą odpowiadać normom dotyczącym klas ekspozycji dla ustroju fundamentowego. Płytami nazywane są elementy tworzące jednorodną podstawę i zachowujące stateczność pod działaniem bardzo dużych obciążeń. Najczęściej stosowane są pod całymi budynkami. Mogą stanowić posadzkę dla najniższej kondygnacji, np. garażu lub piwnicy. Trwałość fundamentów zależy w dużej mierze od staranności wykonania wykopu fundamentowego. Należy pamiętać, że nie wolno naruszać spodniej warstwy gruntu. Z tego względu zalecane jest wybranie ostatnich 10cm gruntu ręcznie (segregator aktów prawnych). Co ważne, wykop musi być odebrany przez kierownika budowy, a odbiór powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Ściany fundamentowe mogą być wznoszone po 3-4 dniach od betonowania. Należy je zabezpieczyć środkami nieprzepuszczającymi wody, np. folią czy styropianem. Odpowiednio zabezpieczone fundamenty można zasypać piaskiem lub żwirem.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami