Podłoże gruntowe i nadziemną część budynku

Podłoże gruntowe i nadziemną część budynku

Fundamentem nazywana jest konstrukcja, która łączy podłoże gruntowe i nadziemną część budynku. W zależności od rodzaju oraz stanu podłoża gruntowego wykonywane są fundamenty bezpośrednie lub pośrednie (uprawnienia budowlane). Fundament pośrednie to elementy konstrukcji, najczęściej pale i studnie, które wykorzystując tarcie boczne przekazują obciążenia budynku na podłoże. Rozwiązania te mogą być stosowane w budownictwie jednorodzinnym, ale są dość drogie. Najczęściej korzysta się z nich w przy budowie większych budynków oraz obiektów infrastruktury drogowej. W fundamentach bezpośrednich obciążenia są przekazywane poprzez powierzchnię podstawy. Dzieli się je na stopy, płyty oraz ławy fundamentowe. Stopy to podstawy takich elementów konstrukcyjnych jak kominy oraz słupy wznoszone z cegły. Zadaniem ław jest przenoszenie obciążeń od ścian konstrukcyjnych. Szerokość ław uzależniona jest od ilości kondygnacji budynku oraz szerokości przegrody (promocja 3 w 1).

 

Zarówno wymiary, jak zbrojenie ław musi być dobrane do działających obciążeń i warunków gruntowych. Ponadto klasa wodoszczelności betonu oraz grubość otuliny prętów zbrojeniowych muszą odpowiadać normom dotyczącym klas ekspozycji dla ustroju fundamentowego. Płytami nazywane są elementy tworzące jednorodną podstawę i zachowujące stateczność pod działaniem bardzo dużych obciążeń. Najczęściej stosowane są pod całymi budynkami. Mogą stanowić posadzkę dla najniższej kondygnacji, np. garażu lub piwnicy. Trwałość fundamentów zależy w dużej mierze od staranności wykonania wykopu fundamentowego. Należy pamiętać, że nie wolno naruszać spodniej warstwy gruntu. Z tego względu zalecane jest wybranie ostatnich 10cm gruntu ręcznie (segregator aktów prawnych). Co ważne, wykop musi być odebrany przez kierownika budowy, a odbiór powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Ściany fundamentowe mogą być wznoszone po 3-4 dniach od betonowania. Należy je zabezpieczyć środkami nieprzepuszczającymi wody, np. folią czy styropianem. Odpowiednio zabezpieczone fundamenty można zasypać piaskiem lub żwirem.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !