Współczynnik tarcia drewna

Współczynnik tarcia drewna

Współczynnik tarcia drewna ma duże znaczenie w zastosowaniu praktycznym. I tak np. w pracujących pod wodą łożyskach okrętowych stosuje się panewki z drewna gwajakowego, które wytrzymuje ciśnienie jednostkowe do 35 kG/cm2. Dzięki dużej zawartości związków żywicznych i tłuszczowych drewno to obywa się bez smarowania, rolę smaru spełnia wystarczająco woda. W miejsce drewna gwajakowego można stosować drewno prasowane (lignoston) lub drewno warstwowe (lignofol).

Ujemną stronę stanowi tu pęcznienie drewna. Dobre wyniki daje stosowanie drewna na prowadniki i klocki hamulcowe w maszynach, na wałki w urządzeniach transportowych w walcowniach itp. Drewno jest w tego rodzaju urządzeniach tańsze i zużywa się powolniej niż metal (program uprawnienia budowlane na komputer).
Tarcie między drewnem a wodą w rurociągach zbudowanych z klepek drewnianych jest mniejsze niż w rurach żeliwnych.

W rurociągach żelaznych występuje pod wpływem zawartych w drewnie związków mineralnych zjawisko korozji, co wpływa ujemnie na trwałość rur i zwiększa tarcie. W rurach drewnianych nie tylko nie występuje korozja, lecz ściany rur pokrywają się z biegiem czasu warstwą śluzu, co powoduje obniżenie współczynnika tarcia. W związku z tym szybkość przepływu wody w rurach drewnianych jest o 15-25% większa niż w rurach żelaznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dodatnim czynnikiem jest również małe przewodnictwo cieplne wilgotnego drewna A = 0.278 (dla żelaza A = 48); przy grubości rur drewnianych wynoszącej 50 mm (żelaznych 10 mm) ich przewodnictwo cieplne jest 860 razy mniejsze niż przewodnictwo cieplne rur żelaznych. Dzięki temu rurociągi drewniane jako mniej narażone na zamarzanie mogą być układane płytko pod powierzchnią ziemi (w strefie zamarzania), a nawet na powierzchni (uprawnienia budowlane).
Ujemną stronę rurociągów drewnianych stanowi ich przesiąkliwość, która w początkowym stadium użytkowania powoduje straty wynoszące 20-50 na kilometr długości, decymetr średnicy i minutę. W miarę upływu czasu przesiąkliwość zmniejsza się na skutek spęcznienia drewna i na skutek pokrycia wewnętrznej powierzchni rur śluzem; w związku z tym straty wody spadają do poziomu 0,6-1,0 1/km dm 0min (program egzamin ustny). W syntetycznym ujęciu drewno stanowi dobry materiał do budowy wodociągów oraz rurociągów przemysłowych.

Przezroczystość drewna

Drewno w cienkich płytkach przepuszcza promienie świetlne. Przezroczystość zależy od gatunku drewna, grubości płyty drewnianej, stopnia przesycenia żywicą, wilgotności oraz od innych czynników o mniej ogólnym znaczeniu (opinie o programie). Drewno bielu wykazuje większą przezroczystość niż drewno twardzieli; większa żywiczność lub wilgotność powoduje zwiększenie przezroczystości drewna.

Przezroczystość drewna wykorzystuje się w przemyśle drzewnym do badania jakości drewna i dokładności obróbki w cienkich sortymentach drzewnych. Konkretnie stosuje się w przemyśle sklejkowym prześwietlanie cienkich sklejek grubości do 3 mm. W ciemni układa się arkusz sklejki na skrzyni pozbawionej wieka lub zamkniętej szybą; w skrzyni umieszczona jest silna żarówka z reflektorem (segregator aktów prawnych).

Skierowany na sklejkę snop światła prześwietla ją, uwidoczniając wewnętrzne błędy drewna i spoin klejowych, jak pęknięcia, sęki, pęcherze powstałe wskutek niedokładnego sklejenia, grudki nierównomiernie rozdrobnionego lub nierównomiernie nałożonego kleju itp. Występujące w czasie prześwietlenia ciemne plamy wskazują na to, że klej w tych miejscach nie związał w należyty sposób drewna. Przesuwając arkusz nad otworem skrzyni prześwietla się kolejno jego całą powierzchnię, znacząc na niej miejsca wadliwe.
Długość fal promieni ultrafioletowych zamyka się w granicach 1850-4000 A (promocja 3 w 1).

Promienie te działają ujemnie lub nawet zabójczo na bakterie i grzyby. Z tego względu prowadzi się badania nad zastosowaniem promieni ultrafioletowych do sterylizacji drewna zakażonego przez grzyby domowe i grzyby wywołujące siniznę. Przeprowadzenie tak ujętej sterylizacji zależne jest od głębokości, na jaką promienie ultrafioletowe wnikają w głąb drewna.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !