Blog

29.11.2022

Podparcie dolnej krawędzi ściany

Podparcie dolnej krawędzi ściany

Stosowanie w ścianach zewnętrznych piwnic elementów o szerokości mniejszej od rozstawu ścian poprzecznych wymaga odpowiedniego podparcia górnej i dolnej krawędzi elementu, umożliwiającego jego przesunięcie. Natomiast przy elementach o długości równej rozstawowi ścian poprzecznych można zrezygnować z podparcia górnej krawędzi, co pozwala na dowolne kształtowanie otworów okiennych w elemencie ściennym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podparcie dolnej krawędzi ściany realizuje się najczęściej przez wykonanie betonowej posadzki piwnic. Natomiast podparcie górnej krawędzi stanowi z reguły strop piwnic. Przy stosowanych wysokościach zasypania hz = 1,5 m działające w styku siły Ts nie są duże i zdolność styku do przejęcia tych sił, wynikająca z samej przyczepności betonu wieńca lub zaprawy do ściany zewnętrznej, jest wystarczająca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W przypadkach większych sił Ts podparcie ściany można wykonać przez wypuszczenie zbrojenia Fas z elementów ścian do betonu wieńca. Natomiast przy złączu przez zaprawę można próbować zrealizować to podparcie przez zastosowanie odpowiednio zazbrojonej belki podporowej, opartej o ściany poprzeczne. W obu tych przypadkach przekrój zbrojenia zespalającego Fai oraz zbrojenia podłużnego belki Fa musi być ustalany obliczeniowo (uprawnienia budowlane).

Przy niedostatecznej nośności elementów ścian na siły od parcia gruntu niezbędną nośność ścian można uzyskać przez ograniczenie szerokości elementów ściennych bv oraz umieszczenie zbrojenia pionowego Fav w złączach pionowych. Zbrojenie to powinno stanowić przedłużenie prętów wypuszczonych z ław i być zakotwione w wieńcu stropowym. Szerokość złączy pionowych a nie powinna być mniejsza od 10 cm, co zapewnia dobre zespolenie zbrojenia z betonem wieńca (program egzamin ustny).

Powierzchnię przekroju zbrojenia złącza Fav ustala się obliczeniowo zakładając, że złącze przejmuje całość momentu zginającego Af„ działającego na ścianę. Natomiast maksymalną szerokość elementu bv określa się z warunku przejęcia przez element momentów Mh. W obliczeniach momentów Mh złącza pionowe traktuje się jak podpory.

Specjalne kształtowanie

Specjalne kształtowanie konstrukcji ścian zewnętrznych, nie obciążonych siłami pionowymi z wyższych kondygnacji, na siły wywołane odporem gruntu nie jest z reguły potrzebne. Wykonanie złączy pionowych jako dyblowych oraz wymaganych wieńców zapewnia ścianom dostateczną nośność do przyjęcia omawianych sił w przypadku, gdy rozstaw ścian poprzecznych nie przekracza 6 m. Większe rozstawy ścian poprzecznych stwarzają, generalnie rzecz biorąc, konieczność specjalnego kształtowania zbrojenia podłużnego na moment zginający i złącza pionowego na siły poprzeczne (opinie o programie).

Specjalnego kształtowania ścian zewnętrznych na siły od odporu gruntu można uniknąć, projektując oparcie elementów ścian me na ławie, lecz na belce podwalinowej opartej bezpośrednio na fundamentach ścian poprzecznych. Rozwiązanie takie wymaga stosowania elementów ścian zewnętrznych o odpowiednio zredukowanej wysokości lub oparcia elementów ścian wewnętrznych na ścianie fundamentowej (segregator aktów prawnych). Przy projektowaniu belek podwalinowych należy brać pod uwagę, że spełniają one również rolę wieńca dolnego. Wymagają więc one odpowiedniego zespolenia z ławami. Zespolenie to najłatwiej wykonać projektując w ławach i belkach odpowiednie marki umożliwiające ich zespawanie.

Zapewnienie ścianom zewnętrznym odpowiedniej szczelności wymaga dodatkowo zaprojektowania izolacji złączy pionowych i poziomych. Izolację tę projektuje się z pasm papy na lepiku. Wykonywanie izolacji poziomej w styku ściany z ławą, charakterystycznej dla konstrukcji murowych, nie jest w tym przypadku potrzebne. Szczelność betonu prefabrykatów, jak wykazały badania, ogranicza bowiem podciąganie wody do wysokości nie przekraczającej 15 cm (promocja 3 w 1). Izolacje termiczną stropu wykonuje się najczęściej przez ułożenie na prefabrykatach płyt pilśniowych. Natomiast izolacja termiczna ścian powinna obejmować wieniec stropowy i pas podokienny.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami