Podstawowe rodzaje fundamentów bezpośrednich


Podstawowe rodzaje fundamentów bezpośrednich

 

Do podstawowych rodzajów fundamentów bezpośrednich zalicza się stopy fundamentowe, ławy fundamentowe oraz fundamenty płytowe i skrzyniowe. Stopy fundamentowe wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie obciążenia z budynku przekazywane są na grunt punktowo, czyli pod kominami lub słupami. W zależności od rodzaju materiału przeznaczonego do ich wykonania można je podzielić na żelbetowe, murowane i betonowe. Stopy murowane (kamienne lub ceglane) stosowane są bardzo rzadko, ponieważ są bardzo pracochłonne i cechują się ograniczonymi obciążeniami osiowymi. Wymiary stóp fundamentowych dla konkretnego obiektu mogą być określone wyłącznie przez uprawnionego projektanta w projekcie budowlanym. Projektant określa także, czy stopa betonowa ma być żelbetowa czy betonowa.


Ławy fundamentowe stosowane są, gdy obciążenia budynku przenoszone są na grunt w sposób liniowy, np. z rzędu słupów lub ze ściany nośnej. Podobnie jak stopy, ławy mogą być betonowe, murowane lub żelbetowe. Najrzadziej stosuje się ławy murowane. Najbardziej popularnej są ławy monolityczne wykonane z betonu towarowego i zbrojone czterema stalowymi pęrami powiązanymi strzemionami. Zwykle ławy te mają postać prostokąta, którego wysokość wynosi 30-50cm, a szerokość 40-100cm. W sprzedaży są także ławy o przekroju trapezowym i schodkowym. W budownictwie jednorodzinnym łatwy najczęściej są usytuowane pod ścianami nośnymi.


W przypadku, gdy budynek będzie posadowiony na słabych gruntach lub pojawia się ryzyko nierównomiernego osiadania podłoża, a obliczone wymiary ław i stóp fundamentowych są duże, ekonomicznym rozwiązaniem jest połączenie obu tych rozwiązań w jeden element posadowienia. Najczęściej jego rolę pełni wówczas płyta fundamentowe, jednak jeśli w budynku mają znajdować się kondygnacje podziemne, konieczne jest wykonanie fundamentu skrzyniowego, którego ściany zabezpieczają wykop podczas realizacji. Zarówno płyty, jak i skrzynie fundamentowe, to konstrukcje monolityczne, które wymagają odpowiednich obliczeń projektowych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami