Podstawowe rodzaje fundamentów bezpośrednich


Podstawowe rodzaje fundamentów bezpośrednich

 

Do podstawowych rodzajów fundamentów bezpośrednich zalicza się stopy fundamentowe, ławy fundamentowe oraz fundamenty płytowe i skrzyniowe. Stopy fundamentowe wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie obciążenia z budynku przekazywane są na grunt punktowo, czyli pod kominami lub słupami. W zależności od rodzaju materiału przeznaczonego do ich wykonania można je podzielić na żelbetowe, murowane i betonowe. Stopy murowane (kamienne lub ceglane) stosowane są bardzo rzadko, ponieważ są bardzo pracochłonne i cechują się ograniczonymi obciążeniami osiowymi. Wymiary stóp fundamentowych dla konkretnego obiektu mogą być określone wyłącznie przez uprawnionego projektanta w projekcie budowlanym. Projektant określa także, czy stopa betonowa ma być żelbetowa czy betonowa.


Ławy fundamentowe stosowane są, gdy obciążenia budynku przenoszone są na grunt w sposób liniowy, np. z rzędu słupów lub ze ściany nośnej. Podobnie jak stopy, ławy mogą być betonowe, murowane lub żelbetowe. Najrzadziej stosuje się ławy murowane. Najbardziej popularnej są ławy monolityczne wykonane z betonu towarowego i zbrojone czterema stalowymi pęrami powiązanymi strzemionami. Zwykle ławy te mają postać prostokąta, którego wysokość wynosi 30-50cm, a szerokość 40-100cm. W sprzedaży są także ławy o przekroju trapezowym i schodkowym. W budownictwie jednorodzinnym łatwy najczęściej są usytuowane pod ścianami nośnymi.


W przypadku, gdy budynek będzie posadowiony na słabych gruntach lub pojawia się ryzyko nierównomiernego osiadania podłoża, a obliczone wymiary ław i stóp fundamentowych są duże, ekonomicznym rozwiązaniem jest połączenie obu tych rozwiązań w jeden element posadowienia. Najczęściej jego rolę pełni wówczas płyta fundamentowe, jednak jeśli w budynku mają znajdować się kondygnacje podziemne, konieczne jest wykonanie fundamentu skrzyniowego, którego ściany zabezpieczają wykop podczas realizacji. Zarówno płyty, jak i skrzynie fundamentowe, to konstrukcje monolityczne, które wymagają odpowiednich obliczeń projektowych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !