Podstawowe zasady higieny

Podstawowe zasady higieny

Jakość wody dostarczanej do zakładów przemysłowych powinna odpowiadać następującym warunkom: 1. Ze względu na ochronę zdrowia pracowników woda do picia i bezpośredniego zużycia przez pracowników’ powinna odpowiadać pod względem fizycznym.

chemicznym i bakteriologicznym, podstawowym zasadom higieny (program uprawnienia budowlane na komputer). Ze względu na właściwy przebieg procesów przemysłowych i ze względu na właściwą konserwację urządzeń przemysłowych (kotły, rurociągi, uzbrojenie przewodów itp.) woda powinna odpowiadać pod względem fizycznym i chemicznym takim warunkom, by jej własności w każdym wypadku nie wpływały niekorzystnie na przebieg procesów w danym przemyśle i na konserwację urządzeń stosowanych w danym przemyśle.

Wymagana jakość wody do spożycia i dla higieny osobistej pracowników (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Właściwą jakość wody pod względem higienicznym, ze względu na wpływ wody na zdrowie człowieka, określa się wg rozporządzenia podanego w Dz. U. z r. 1928, poz. 310 w następujący sposób pod względem fizycznym woda nadająca się do picia powinna być bezbarwna, bezwonna, przezroczysta, o możliwie mało zmiennej temperaturze (najlepiej w granicach od 7 do 10°C) i o orzeźwiającym smaku, tj. z pewną zawartością C02. Po odparowaniu 1 litr wody powinien zawierać części stałych (mineralnych i organicznych) nie więcej niż 500 mg pod względem chemicznym woda nadająca się do picia nie może zawierać amoniaku (NH3), soli amonowych, jonów kwasu azotowego (IIN02 - N203) i siarkowodoru (IJ2S). Obecność tych związków chemicznych w wodzie świadczy o styczności wody z procesami gnilnymi. W 1 1 wody nadającej się do picia inne składniki chemiczne nie powinny przekraczać następujących norm:
tlenki wapnia (CaO) i magnezu (MgO) - 180- 200 mg (co odpowiada twardości wody w stopniach niemieckich1) 18°n do 20°n). Smaczna woda powinna mieć z drugiej strony twardość nic mniejszą od 7°n; chlor (Cl) - 20-30 mg (bądź 50 mg soli kuchennej NaCl).

Bezwodnik siarkowy (S03) - 80-100 mg; bezwodnik kwasu azotowego (HN03 - N205) - 5-15 mg. Sole ołowiu (Pb) - 0,35 mg; sole żelaza (Fe)- 0,3 mg ciał organicznych najwyżej tyle, by do utlenienia ich wystarczyło 8-12 mg nadmanganianu potasu (KMn04) bądź też równoważnie 2-3 mg tlenu (02) pod względem bakteriologicznym woda nadająca się do picia nie powinna zawierać żadnych drobnoustrojów ani bakterii chorobotwórczych (przede wszystkim bakterii chorób przewodu pokarmowego, jak czerwonka, tyfus brzuszny i cholera, które przenoszą się głównie za pośrednictwem wody, a dostają się do wody tylko z odchodami ludzkimi) (uprawnienia budowlane).

Wskaźnik możliwości

Wskaźnikiem możliwości kontaktu wody z odchodami ludzkimi jest pałeczka okrężnicy (bacterium coli) żyjąca w jelitach człowieka i zwierząt. Woda nadająca się do picia powinna zawierać nie więcej niż 1 bakterię okrężnicy na 50 cm3 wody. Woda nadająca się do picia powinna poza tym zawierać bakterii niechorobo- twórczych nie więcej niż 100 w 1 cm3 wody (program egzamin ustny).

Wody powierzchniowe w Polsce należą w 99,8% do zlewiska Morza Bałtyckiego (311100 km2 przy powierzchni Polski 311700 km2) i w 0,2% do zlewiska Morza Czarnego (300 km2 - Orawa pod Babią Górą - dorzecze Dunaju oraz 300 km2 - Ustrzyki przy źródłach Sanu - dorzecze Dniestru  (opinie o programie).
Ogólnie wody powierzchniowe, ze strumieni, rzek, jezior posiadają przede wszystkim zanieczyszczenia organiczne, jako że wody te stykają się z życiem organicznym, odbywającym się na powierzchni ziemi. Wody powierzchniowe mają niewiele zanieczyszczeń mineralnych, są więc przeważnie niezbyt twarde i słabo żelaziste  (segregator aktów prawnych).

Na przykład woda w Wiśle koło Warszawy (Siekierki) ma twardość ogólną wahającą się w granicach od 5,7°n do 12,5°n (przeciętna roczna ok. 9°n). Ilość żelaza w Wiśle pod Warszawą waha się w granicach od 0,3 mg/1 do 3,2 mg/1 (przeciętna roczna 1,7 mg/1) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !