Pokrewne kierunki studiów – jakie są dla poszczególnych specjalności?

Pokrewne kierunki studiów – jakie są dla poszczególnych specjalności?


W załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określono kierunki studiów odpowiednie i pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych (program na komputer).

Kierunki odpowiednie są ściśle związane z daną specjalnością i pozwalają na zdobycie uprawnień bez ograniczeń w wybranej specjalności (program na telefon).

Kierunki pokrewne są elastyczne, ponieważ pozwalają na zdobycie uprawnień w różnych specjalnościach, ale w ograniczonym zakresie.

Kierunki pokrewne


Dzięki tym kierunkom więcej absolwentów szkół wyższych ma możliwość zdobycia uprawnień budowlanych (program egzamin ustny).
Kierunki pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych nadawanych w Polsce to:
• kierunek studiów w zakresie budownictwa – dla specjalności architektonicznej,
• kierunki studiów architektura, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo hydrotechniczne – dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej (opinie o programie),
• kierunki studiów w zakresie automatyki i robotyki oraz elektroenergetyki, jeśli pozwalają na uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do sterowania ruchem kolejowym – dla specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym (segregator aktów prawnych),
• kierunku studiów w zakresie informatyki, elektrotechniki, miernictwa elektrycznego i programowania sterowników, inżynierii elektrycznej – dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• kierunki studiów w zakresie budownictwa – dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• kierunki studiów w zakresie energetyki, elektroniki, elektroniki i telekomunikacji, elektrycznego transportu szynowego, automatyki i robotyki, miernictwa elektrycznego i programowania sterowników, a także transportu w zakresie, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do sterowania ruchem w transporcie oraz zabezpieczania ruchu pociągów (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !