Analityczne obliczenia

Analityczne obliczenia

Przygotowanie w dniu poprzednim części dziennego zapasu cegły na odpowiedniej działce oraz możliwość wykonania w tym samym czasie narożników i bloków kierujących, stawia grupę murarską, która następnego dnia obejmuje tę działkę do wykonania, w znacznie korzystniejszych warunkach, niż to ma miejsce przy podziale budynku na dwie działki, gdzie podawanie całego materiału odbywa się równocześnie z „odsądzaniem” narożników i murowaniem (program uprawnienia budowlane na komputer).
Warunek nieprzerwanego wznoszenia murów.

Jednym z podstawowych warunków nieprzerwanego i równomiernego wznoszenia murów jest możność całkowitego wykonania stropów lub ułożenia belek stropów między piętrowych, umożliwiających zasłanie ich pomostami roboczymi w czasie 2-3 dni na jednej kondygnacji (zależnie od podziału na 2 lub 3 działki). Najwłaści- wiej byłoby użyć do tego celu cieśli przestawiających rusztowania, którzy (jak widoczne jest z harmonogramów) spośród 6 lub 9 dni pracy murowania na jednej kondygnacji, zatrudnieni są przy rusztowaniach tylko 4 lub 6 dni (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dlatego z punktu widzenia organizacyjnego pożądane są tak skonstruowane prefabrykowane stropy między- piętrowe, aby mogły być montowane całkowicie w ciągu 2-3 dni lub w 2 oddzielnych etapach:

1) montaż belek,

2) montaż reszty stropu.

Do tych ostatnich stropów należą np. wszystkie stropy żelbetowe prefabrykowane, w których belki zmontowane być mogą oddzielnie, niezależnie od reszty stropu. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony i strop musi być całkowicie lub częściowo betonowany, powstaje przerwa technologiczna, opóźniająca przebieg murowania.

Analityczne obliczenia czasu trwania robót murowych (uprawnienia budowlane).
Tak jak przy robotach żelbetowych, również i przy robotach murowych, wykonywanych z zastosowaniem pracy równomiernej, można potrzebne dane w czasie trwania roboty itd. określić bez wykonywania harmonogramów, lecz jedynie za pomocą obliczeń analitycznych. Na przykład czas trwania robót murowych przy wznoszeniu budynku 2-piętrowego (program egzamin ustny).

Wejście murarzy

Podział obiektu w planie na 2 lub 3 działki może zapewnić nieprzerwaną pracę murarzy na obiekcie tylko przy stropach prefabrykowanych, nie wymagających dla ich ułożenia przerwy technologicznej, związanej z twardnieniem betonu. W przypadku zastosowania stropów żelbetowych monolitycznych zapewnienie pracy równomiernej murarzom wymaga podziału obiektu w planie na większą liczbę działek (opinie o programie).
Na przykład przy podziale na 4 działki obiektu ze ścianami nośnymi murowanymi i stropami żelbetowymi monolitycznymi, można zapewnić na każdej działce po 7 dni roboczych dla wykonania rusztowania, deskowania, uzbrojenia, zabetonowania i częściowego stwardnienia stropu żelbetowego, umożliwiającego wejście murarzy na wykonany strop.

Przytoczony przykład, aczkolwiek zapewnia pracę nieprzerwaną murarzom, to jednak powoduje przerwy w pracy zespołów, zatrudnionych przy budowie stropów: cieśli, zbrojarzy i betoniarzy. Aby zapewnić pracę nieprzerwaną również i tym zespołom, należałoby podzielić obiekt w planie co najmniej na 6 działek (segregator aktów prawnych).
Z podanego schematu harmonogramu wynika, że poszczególne zespoły, zatrudnione przy budowie stropów (cieśle, zbrojarze i betoniarze) mają również zapewnioną pracę nieprzerwaną na wszystkich działkach w rytmie 1-dniowym. Dla wykonania i częściowego stwardnienia stropu na każdej działce jest w tym przypadku do dyspozycji 5 dni roboczych, co w normalnych warunkach letnich wystarcza, zwłaszcza przy wykonaniu rusztowań, deskowań i zbrojeń w szybszym tempie, np. na 2 zmiany, aby uzyskać co najmniej 3 doby na twardnienie betonu. Po upływie tego czasu beton będzie miał około 60 do 70% wymaganej wytrzymałości, co umożliwi wejście murarzy na stropy.

Jeśli ze względów technicznych, np. wskutek zbyt skomplikowanych deskowań i zbrojeń lub przy niskiej temperaturze okres 5-dniowy na wykonanie i częściowe stwardnienie stropów żelbetowych jest niedostateczny, wówczas poza stosowaniem cementu szybkosprawnego albo dodatków przyspieszających twardnienie betonu istnieje możność, zwłaszcza przy budowie większych obiektów, podziału na większą liczbę działek roboczych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !