Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje: nieognio-trwałe i ogniotrwałe (program uprawnienia budowlane na komputer). Do nieogniotrwałych należą pokrycia słomą, trzciną i deskami, do ogniotrwałych zaś pokrycia dachówką, łupkiem, płytkami azbestowo-cementowymi, papą, blachą i szkłem. Pokrycie słomą lub trzciną. Krycie słomą (strzechy) wykonuje się w ten sposób, ze do łat 4 X 6 cm przybitych do krokwi w odstępach około 60 cm przywiązuje się powrósłami snopki słomy żytniej.

Krycie zaczyna się od okapu, snopki układa się na zakład na 2/s długości (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Grubość pokrycia wynosi około 20 cm. Kalenicę nakrywa się zmierzwioną słomą przytrzymywaną drewnianymi widełkami, które przybija się do krokwi. Słoma jest pokryciem dobrym, trwałość przy właściwej konserwacji znaczna - 30 do 50 lat. Łatwopalność słomy obniża się przez maczanie snopków w rzadkiej glinie.

Pokrycie trzciną jest podobne do słomianego, tylko łączenie może być rzadsze, ponieważ trzcina jest bardziej sztywna. Pokrycie gontami. Gonty (inaczej szkudły) są to deseczki szer. 8-10 cm, dług. 50 do 60 cm, grub. 2 cm (uprawnienia budowlane).

Mogą być felcowane lub nie, płaskie albo kąbłąkowate. Krycie polega na przybiciu gontów do łat 4X6 cm rzędami, jeden na drugim z zakładem 15 cm. Gonty przybija się gwoździami, których łebki są widoczne. Można stosować krycie podwójne polegające na tym, że jeden rząd zachodzi na drugi na 2/3 jego długości, a co trzeci na 10 cm. W ten sposób każdy styk górnej warstwy wypada w połowie płaszczyzny gontu dolnej warstwy. Przy wykonywaniu koszy i naroży gonty przycina się klinowo.

Kalenicę kryje się przez wysunięcie gontów lub deski od strony fali deszczowej o 8-10 cm poza linię grzbietową (program egzamin ustny).

Pokrycie deskami

Krycie deskami wykonuje się przez układanie desek równolegle do okapu. Deski nie powinny być szersze niż 18-20 cm, ze względu na zsychanie i paczenie się. Deski przybija się gwoździami do krokwi lub łat z zachowaniem zakładów jak przy kryciu gontami. Należy pamiętać o układaniu desek stroną rdzenną do góry, aby po wyschnięciu przyjęły kształt wypukły nie wklęsły, co zapobiegnie zatrzymywaniu się wody we wklęsłościach.

Pokrycia dachówką. Do krycia dachów używa się dachówek ceramicznych, wypalanych albo dachówek cementowych, szklanych, azbestowo-cementowych, o różnych kształtach i wymiarach. Dachówki bywają płaskie (tzw. karpiówka) lub żłobkowane, faliste, wypukłe wklęsłe o rozmaitych nazwach (np. marsylska, felcówka, holenderka, esówka itd.). Wszystkie dachówki mają od spodu nosek, który służy do zaczepiania dachówki na łaty. Krycie dachówką płaską, karpiówką, może być pojedyncze lub podwójne.

Dachówkę tę układa się na zaprawie wapiennej w stykach, a od strony poddasza wyspoinowuje (fuguje albo podmazuje się) (opinie o programie). Często pod szczeliny podkłada się gonciki, które mają za zadanie zabezpieczać zaprawę przed wypadaniem. Zaprawa wapienna, używana do krycia, powinna być dostatecznie tłusta, z domieszką sierści bydlęcej lub w razie jej braku pociętej słomy dla zapewnienia większej spoistości i elastyczności. Kalenicę i naroża kryje się gąsiorami na zaprawie z zachowaniem zakładów minimum 8 cm.

Ponadto gąsiory wiąże się drutem do gwoździ wbitych w kalenicę (segregator aktów prawnych). Kosze najczęściej kryje się blachą stalową ocynkowaną lub cynkową. Krycie karpiówką podwójnie, w tzw. karpią łuskę lub w koronkę, zapewnia większą trwałość i szczelność dachu oraz jest estetyczne, pokrycie takie jednak jest bardzo ciężkie. Niekiedy stosuje się pełne deskowanie dachu pokryte papą, na którym dopiero przybija się łaty pod krycie dachówką. Ten sposób, oczywiście drogi, zapewnia dużą szczelność i długotrwałość pokrycia.

Krycie dachówkami innego typu, jak: holenderka, korytkowa, klasztorna, esówka itd., wykonywa się podobnie, przy czym rozstawienie łat musi być dostosowane do wymiaru dachówki, co uniemożliwia stosowanie kilku gatunków dachówki na jednej połaci dachowej (promocja 3 w 1). Należy pamiętać, że pokrycia dachówkami ceramicznymi, chociaż bardzo trwałe i estetyczne, wymagają ze względu na ciężar mocnej więźby dachowej, co z kolei wpływa na koszt dachu.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !