Blog

21.01.2020

Pokrycie łupkiem lub płytkami azbestowo-cementowymi

W artykule znajdziesz:

Pokrycie łupkiem lub płytkami azbestowo-cementowymi

Pokrycie łupkiem lub płytkami azbestowo-cementowymi

Tego rodzaju pokrycia są dużo lżejsze od pokryć z dachówek ceramicznych i odznaczają się dużą trwałością.

Krycie wykonuje się przez wieszanie płytek na łatach lub deskowaniu z desek o grub, najmniej 25 mm (program uprawnienia budowlane na komputer). Deski muszą być wąskie dla zapobieżenia pękaniu płytek pod wpływem wysychania. Płytki łupkowe o wymiarach od 20 X 25 do 41 X 66 cm i o grub. 5-8 mm przybija się gwoździami do łat lub desek.

Układanie odbywa się na zakład, pojedynczo lub podwójnie, w warstwach równoległych do okapu lub ukośnie, co stwarza estetyczny i bardzo urozmaicony rysunek (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Istnieją także płyty azbestowo-cementowe faliste, o falach grubych i drobnych. Krycie płytami falistymi wykonuje się na łaceniu w odstępach łat 0,59 i 1,18 m z zakładami na V2 fali grubej lub P/2 fali drobnej i na 20 cm jednego rzędu na drugi. Płyty przykręca się do łat specjalnymi śrubami na podkładkach stalowych i ołowianych (uprawnienia budowlane).
Pokrycie papą. Pokrycia te są stosunkowo tanie. Papą kryje się dachy płaskie; układa się je zarówno na podłożu drewnianym jak i cementowym. Krycie papą dachów stromych o spadkach powyżej 1 : 3 jest niewskazane, ze względu na wyciekanie lepiszcza (smoły, lepiku) i możliwość obrywania się papy (program egzamin ustny).

Deskowanie pod papę

Deskowanie pod papę należy wykonywać z desek wąskich przybijanych do czoła i równolegle do okapu, niezbyt jednak szczelnie.
Krycie papą może być jedno- lub wielowarstwowe. Papa może być układana równolegle lub prostopadle do okapu.

W pierwszym przypadku należy jeden brzeg rozwiniętej rolki zagiąć na deskę okapową i przybić gwoździami o dużych łebkach, papiakami, w odstępach co 5 cm. Drugi brzeg przybija się rzadziej, co 25 do 40 cm, następnie nakłada się drugą rolkę na zakład najmniej 10 cm i przybija papiakami w odstępach co 5 cm. Zakłady powinny być oprócz tego podklejone lepikiem (opinie o programie). Przy kryciu podwójnym drugą warstwę nakleja się na pierwszą z zachowaniem zakładów 10 cm. Przy łączeniu roi papy należy przestrzegać, aby styki były lekko skośne, aby nie ściekała po nich woda. Kosze zasadniczo kryje się podwójnie. Dla połączenia krycia połaci dachowych z obróbką murów ogniowych, kominów itp. należy stosować listwy trójkątne, umożliwiające łagodne podgięcie papy do góry na wysokość 10-15 cm (segregator aktów prawnych).

Krycie prostopadłe do okapu wykonuje się na listwach trójkątnych, przybijanych gwoździami do deskowania w odstępach co 93 cm. Na przybitą do listwy papę nakłada się na zakład papę z drugiej roli i przybija gwoździami co 5 cm. Kalenice kryje się pasem 30-40 cm szerokim, przyklejonym i przybitym równolegle do kalenicy.

Gwoździe papowe powinny być ocynkowane, jeśli pozostają na wierzchu; należy je przybijać na podkładkach z kawałków papy (promocja 3 w 1). Nieocynkowane gwoździe muszą być z wierzchu powleczone lepikiem dachowym.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami