Pokrycie łupkiem lub płytkami azbestowo-cementowymi

Pokrycie łupkiem lub płytkami azbestowo-cementowymi

Tego rodzaju pokrycia są dużo lżejsze od pokryć z dachówek ceramicznych i odznaczają się dużą trwałością.

Krycie wykonuje się przez wieszanie płytek na łatach lub deskowaniu z desek o grub, najmniej 25 mm (program uprawnienia budowlane na komputer). Deski muszą być wąskie dla zapobieżenia pękaniu płytek pod wpływem wysychania. Płytki łupkowe o wymiarach od 20 X 25 do 41 X 66 cm i o grub. 5-8 mm przybija się gwoździami do łat lub desek.

Układanie odbywa się na zakład, pojedynczo lub podwójnie, w warstwach równoległych do okapu lub ukośnie, co stwarza estetyczny i bardzo urozmaicony rysunek (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Istnieją także płyty azbestowo-cementowe faliste, o falach grubych i drobnych. Krycie płytami falistymi wykonuje się na łaceniu w odstępach łat 0,59 i 1,18 m z zakładami na V2 fali grubej lub P/2 fali drobnej i na 20 cm jednego rzędu na drugi. Płyty przykręca się do łat specjalnymi śrubami na podkładkach stalowych i ołowianych (uprawnienia budowlane).
Pokrycie papą. Pokrycia te są stosunkowo tanie. Papą kryje się dachy płaskie; układa się je zarówno na podłożu drewnianym jak i cementowym. Krycie papą dachów stromych o spadkach powyżej 1 : 3 jest niewskazane, ze względu na wyciekanie lepiszcza (smoły, lepiku) i możliwość obrywania się papy (program egzamin ustny).

Deskowanie pod papę

Deskowanie pod papę należy wykonywać z desek wąskich przybijanych do czoła i równolegle do okapu, niezbyt jednak szczelnie.
Krycie papą może być jedno- lub wielowarstwowe. Papa może być układana równolegle lub prostopadle do okapu.

W pierwszym przypadku należy jeden brzeg rozwiniętej rolki zagiąć na deskę okapową i przybić gwoździami o dużych łebkach, papiakami, w odstępach co 5 cm. Drugi brzeg przybija się rzadziej, co 25 do 40 cm, następnie nakłada się drugą rolkę na zakład najmniej 10 cm i przybija papiakami w odstępach co 5 cm. Zakłady powinny być oprócz tego podklejone lepikiem (opinie o programie). Przy kryciu podwójnym drugą warstwę nakleja się na pierwszą z zachowaniem zakładów 10 cm. Przy łączeniu roi papy należy przestrzegać, aby styki były lekko skośne, aby nie ściekała po nich woda. Kosze zasadniczo kryje się podwójnie. Dla połączenia krycia połaci dachowych z obróbką murów ogniowych, kominów itp. należy stosować listwy trójkątne, umożliwiające łagodne podgięcie papy do góry na wysokość 10-15 cm (segregator aktów prawnych).

Krycie prostopadłe do okapu wykonuje się na listwach trójkątnych, przybijanych gwoździami do deskowania w odstępach co 93 cm. Na przybitą do listwy papę nakłada się na zakład papę z drugiej roli i przybija gwoździami co 5 cm. Kalenice kryje się pasem 30-40 cm szerokim, przyklejonym i przybitym równolegle do kalenicy.

Gwoździe papowe powinny być ocynkowane, jeśli pozostają na wierzchu; należy je przybijać na podkładkach z kawałków papy (promocja 3 w 1). Nieocynkowane gwoździe muszą być z wierzchu powleczone lepikiem dachowym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami