Połączenie belek i słupa

Połączenie belek i słupa

Połączenia belek i słupa na zamek z wpustami i czopem. Ten rodzaj złączy jest często używany w konstrukcjach drewnianych. Żelbetowy zamek (prefabrykowany) jest elementem łącznikowym. Zakłada się go w specjalnych wgłębieniach łączonych belek na zaprawie cementowej, następnie na czop zamka nakłada się prefabrykowany słup (program uprawnienia budowlane na komputer).

Złącze to przenosi przede wszystkim siły ściskające oraz pewne siły rozciągające, jakie są konieczne dla trwałego połączenia belek poziomych. Złącze tego rodzaju nie zapewnia połączenia elementów belkowych w ustrój ciągły. Żelbetowe dyle prefabrykowane o szerokości 20 cm, grubości 4 cm i długościach 2-3 m, z prostokątnymi otworami do połączenia ze sobą tych dyli. Dyle łączy się ze sobą za pomocą betonowych dybli, których położenie zabezpieczono przy użyciu klinów dębowych lub za pomocą specjalnych klamer stalowych bądź pętli z drutu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Żelbetowe złącza na wkręty stosowanego do połączenia belki suwnicowej ze słupem. Połączenie to wykonuje się w ten sposób, że w słupie prefabrykowanym pozostawia się (przy jego formowaniu)
stożkowe otwory 1, które wypełnia się zaprawą azbestową. Po zmontowaniu słupa wywierca się w zaprawie azbestowej odpowiednie otwory, a po złożeń;. obydwu belek suwnicowych 2 z wyciętymi w czołach zagłębieniami, w wywiercone otwory wkręca się śruby 3 (typu stosowanego do podkładów kolejowych których zadaniem jest przytwierdzenie belek suwnicowych do słupa. Końcowi czynnością jest wypełnienie wycięć (w czołach łączonych belek) dobrze ubitą zaprawą cementową 4 lub zaprawą cementowo-azbestową. Zaprawa ta o strukturze włóknistej, ciągliwa, o znacznej wytrzymałości, zapewnia trwałe, a równocześnie elastyczne połączenie belek ze słupem (uprawnienia budowlane).

Złącze wzorowane na sposobie łączenia elementów w konstrukcjach kamiennych uzyskuje się przez zastosowanie jako materiału łączącego odpowiedniej zaprawy cementowej. Grubość wypełnienia złącza może być różna, zależnie od rodzaju elementu i warunków wykonania montażu.
Im większa jest grubość wypełnienia, tym większa powinna być wytrzymałość wypełniającej zaprawy lub betonu (program egzamin ustny).

Głowica słupa

Warunki te są w normach niektórych państw ściśle określone. Np. wg normy DIN 4225 w złączu o najmniejszym wymiarze 10 cm przewidziana jest wytrzymałość betonu 300 kG/cm2, w złączach o minimalnych wymiarach 3-MO cm - 225 kG/cm2, w spoinach z betonu lub zaprawy o grubości mniejszej niż 3 cm można dopuścić wystąpienie naprężeń w betonie lub zaprawie złącza do 50 kG/cm - na ściskanie oraz 3 kG/cm2 - na ścinanie (opinie o programie).

Złącza w których elementy poziome zabezpieczono przed przesuwem za pomocą sworzni stalowych przenoszących siły ścinające. Podobne sworznie stosowane są od dawna w połączeniach konstrukcji z ciosów kamiennych. Przekroje połączeń krokwi ze słupami za pomocą sworzni stalowych (0 10 mm). Na głowicę słupa 1 rozściela się warstwę zaprawy 3 i układa się koniec krokwi. W otwór belki i słupa wstawia się sworzeń stalowy 2.

Szczelinę wokół wystającego sworznia w otworze końca belki dachowej 4 i w głowicy słupa wypełnia się zaprawę cementową (segregator aktów prawnych). Obydwie schodzące się na słupie belki dachowe 1 i 2 są wycięte w złączu tak, że wysokości belek są zmniejszone do połowy. Po rozścieleniu zaprawy 3 na głowicy słupa 4 ustawia się na słupie belkę 1, wstawia się sworzeń 5 o średnicy 10 mm i montuje się belkę 2 również na zaprawie cementowej. Końcową czynnością jest zalanie otworu w belkach i słupie zaprawą cementową.

Inne połączenie na sworzeń, a mianowicie: podciągu 1, dwóch belek 2 i 3 oraz słupa 4 za pomocą sworznia 5. Szczegóły złącza na sworznie belek dachowych ze słupem skrajnym i środkowym.

Dwa sworznie 1 zabetonowane w części górnej słupa 2 do połączenia z tym słupem podłużnej belki nadokiennej 3 hali magazynowej (promocja 3 w 1). Wystające ze słupa sworznie mają nakrętki założone na nagwintowanych końcach. Belka 3 ma dwa wycięcia boczne, w których po ułożeniu belki kryją się wymienione sworznie (o średnicy 22 mm).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !