Połączenie rynny

Połączenie rynny

Połączenie rynny wiszącej i stojącej z rurą spustową wykonywa się za pomocą krótkich kawałków rury, tzw. wpustów. Jeżeli rura spustowa przechodzi przez gzyms, to wpusty są dwa (program na komputer). Górny jest przylutowany na dnie rynny i swobodnie wchodzi w dolny wpust. Ten ostatni przylutowany jest do blachy gzymsowej i swobodnie wchodzi do rury spustowej (program na telefon). Jeżeli rura spustowa nie przechodzi przez gzyms, to wpust jest tylko jeden. Przy rynnie leżącej woda ścieka zazwyczaj przez koryto do tzw. kosza, tj. zakończenia górnego rury spustowej.

W rynnie żelbetowej należy na płycie konstrukcyjnej umieścić wpust blaszany z szerokim pierścieniowym talerzem; wyprawę cementową zbrojoną siatką doprowadzić aż do leja w spuście i umieścić w niej pierścieniowy pręt o średnicy 4-7-5 mm w celu zabezpieczenia od pękania (program egzamin ustny).
Jeśli rura spustowa wyprowadza wodę w wolną przestrzeń, to kończy się ona tzw. kolanem odpływowym na ok. 30 cm nad terenem.
W miejscowościach skanalizowanych wyprowadza się rurę spustową do kołnierza pionowej rury kanalizacyjnej żeliwnej, asfaltowej. Miejsce to nakrywa się przylutowanym kołnierzem blaszanym (opinie o programie).

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

Ogniwa rur formuje się z odcinków wykrawanych z arkuszy blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5-0,6 mm. Szew pionowy robi się na rąbek leżący pojedynczy od strony zewnętrznej rury. Każdy górny odcinek wsuwa się w dolny na 4 cm, podobnie jak w rurach z blachy cynkowej, przy czym styk zawsze lutuje się. Oparcie ogniw na uchwytach zaleca się wykonywać jak dla rur z blachy cynkowej.

Rury spustowe podobnie jak i rynny wykonywane są z folii twardego polichlorku winylu (PCW) (segregator aktów prawnych).
Średnica ich waha się w granicach 76-f-120 mm, ciężar 0,345-0,552 kG/m, a długość odcinków wynosi 2,0 m.

Łączenie poszczególnych odcinków odbywa się przez wpuszczenie końców rur na głębokość ok. 60 mm do uformowanych kielichów. Pomiędzy końcem rury. a dolnym obrzeżem kielicha musi być zachowany odstęp ok. 10 mm ze względu na rozszerzalność PCW. Złączy nie należy spawać ani kleić. Uchwyty daje się w odstępie ok. 2,0 m (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !