Polska Izba Inżynierów Budownictwa


Pod koniec 2017 roku w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa zrzeszone były 115 983 osoby. W tym właśnie roku do izby zostało przyjętych 5993 nowych członków, przy czym więcej niż 50% z nich nie ukończyło jeszcze 35 roku życia (program na komputer). Zdecydowanie największa okręgowa izba inżynierów budownictwa znajduje się na terenie województwa mazowieckiego – w izbie zrzeszonych jest 17 055 osób (program na telefon).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Najmniejszą liczbę zrzeszonych inżynierów budownictwa ma izba małopolska – 2597 osób. Jeśli chodzi o liczbę kobiet, to w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa jest ich zaledwie 12%. Warto też wspomnieć, że w samym roku 2017 uprawnienia budowlane zdobyło 5922 inżynierów budownictwa.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa przywiązuje dużą wagę nie tylko do nadawania uprawnień budowlanych, ale również do przestrzegania zasad etyki zawodowej przez zrzeszonych członków (program egzamin ustny). W związku z tym w 2017 roku do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 27 spraw, natomiast do rzeczników okręgowych łącznie 542 sprawy, z czego:
• 477 spraw dotyczyło odpowiedzialności zawodowej,
• 53 sprawy dotyczyły odpowiedzialności dyscyplinarnej,
• 12 spraw pozostało poza kompetencją izby (opinie o programie).

Prawie połowa wszystkich sprawa związana była z kierownikami budów lub kierownikami robót budowlanych, natomiast reszta dotyczyła:
• inspektorów nadzory budowlanego – 15%,
• projektantów i sprawdzających projekty – 9%,
• osób odpowiadających za przeprowadzanie kontroli okresowych – 6%,
• rzeczoznawców – 3% (segregator aktów prawnych).

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

W Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym w roku 2017 prowadzone były 22 sprawy, z czego 13 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, a 9 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ponadto do sądów okręgowych wpłynęły łącznie 224 sprawy oraz 40 wniosków o zatarcie kary. Więcej niż 80% osób, które zostały ukarane, pracowało na stanowisku kierowania budowy. Do najczęstszych przewinień zaliczało się:
• niedbałe wykonywanie obowiązków,
• wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z decyzjami o pozwoleniu na budowę,
• wykonywanie robót budowlanych poza obszarem zagospodarowania objętym przez projekt budowlany,
• przekraczanie zakresu swoich uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !