Pomost przenośników taśmowych

Pomost przenośników taśmowych

Jezdnie i podtorza maszyn zwałujących i zbierających węgiel ze zwałów powinny zapewniać prawidłowy ruch tych maszyn, pomimo ewentualnych wpływów nierównomiernych osiadań podłoża, występujących zwłaszcza w obrębie zboczy niecek, obniżeń terenów górniczych, przechodzących często pod całymi terenami zwałowiska (program uprawnienia budowlane na komputer). Zwały bowiem sytuuje się z reguły w większej odległości od szybu i głównych obiektów zakładu, poza filarami ochronnymi.

Pomost przenośników taśmowych do- i odprowadzających, jezdnie zwałowarki i stacje przesypowe zwałowiska węgla. Obiekty te przygotowane są konstrukcyjnie na działanie wpływów eksploatacji górniczej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Most przenośników taśmowych, o długości 54 m, składa się tu z 5 przęseł swobodnie podpartych. Jego skrajne podpory stanowią stacje przesypowe o konstrukcji żelbetowej (górne łożysko przesuwne, dolne - stałe), wewnętrzne zaś podpory mostu ukształtowane są wzdłuż jego osi (uprawnienia budowlane). Podtorze zwałowarki, długości 72 m, zbudowane jest z jednoprzęsłowych ram z krótkimi wspornikami, na których oparte są swobodnie jedno- przęsłowe belki. Słupy ram utwierdzone są w ścianach tunelu dla przenośnika taśmowego.

W płycie stropowej tunelu znajdują się, zamykane z wewnątrz zasuwami, otwory wsypowe nad lejami, pod którymi przebiega przenośnik taśmowy. Tunel ten podzielony jest poprzecznymi przerwami dylatacyjnymi na segmenty o długościach odpowiadających długości dwóch przęseł jezdni. Na każdym segmencie tunelu oparte są słupy ram jednego przęsła podtorza jezdni.
W celu zapobieżenia klawiszowaniu przyległych do siebie segmentów tunelu przewidziano odpowiednie zazębienia, zarówno w pionowych płaszczyznach ścian, jak i poziomych płyt - dennej i stropowej, we wszystkich przerwach dylatacyjnych (program egzamin ustny).

Przekrój poprzeczny zwałowiska węgla ze zwałowarką uniwersalną, zaopatrzoną w chwytak czerpakowy, o podtorzu połączonym z konstrukcją żelbetowej odbudowy naziemnego przenośnika taśmowego służącego dla odprowadzenia węgla ze zwału. Konstrukcja kanału podobna jest do wyżej opisanej konstrukcji tunelu z tym, że pod ścianami założono tu - zamiast ciągłych ław fundamentowych - krótkie bloki betonowe, oddzielone od spodu ścian kilkoma warstwami papy, dla ułatwienia poślizgu kanału po podłożu w razie występowania pełzania terenu.

Stosowanie betonu

Szybem nazywa się górnicze wyrobisko piąnowe lub pochyłe o nachyleniu większym niż 45°, mające bezpośrednie połączenie z powierzchnią ziemi lub innymi wyrobiskami górniczymi (opinie o programie).
Szyby stosowane są dla podziemnej eksploatacji kopalin użytecznych oraz przy robotach inżynierskich, jak np. przy budowie zbiorników wodnych, tuneli itp.
Poziomy przekrój szybu na pewnej głębokości charakterystycznej dla danego odcinka, podający rodzaj obudowy, wyposażenie szybu itd. nazywa się tarczą szybu. W szybie wyróżnia się: odcinek górny (głowicę, gardziel) łączący szyb bezpośrednio z powierzchnią ziemi, odcinek środkowy będący główną jego częścią oraz odcinek dolny (rząp lub rząpie).

Wybór sposobu głębienia szybu zależy głównie o warunków naturalnych gruntowo-wodnych. W przypadku występowani skał nawodnionych i kurzawki dominuje metoda specjalna - mrożeniowa. t z zastosowaniem zamrażania warstw górotworu.
W kraju do roku 1955 w szybach mrożonych wykonywano prawie wyłączni obudowę z cegły, od roku 1956 zaczęto wykonywać obudowę z betonitów, a o roku 1960 - z betonu plastycznego, który stopniowo wypiera obudowę beto nitową (segregator aktów prawnych).

Bardzo często w szybach głębinowych metodą mrożeniowa wykonuje si obudowę kombinowaną, tzn. składającą się na danym poziomi z dwóch lub więcej pierścieni, np. pierścienia obudowy wstępnej (betonitowe lub z elementów siatkobetonowych) oraz pierścieni: betonowego, izolacyjnego i tubingowego.

W szybach głębionych i obudowanych krótkimi odcinkami w skałach kar bońskich powszechne zastosowanie znalazły betony marki 170 i 250 o konsystencji półciekłej, ze względu na pionowy transport betonu rurociągami 0 15 mm na poziom wykonywanej obudowy (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !