Pomosty robocze

Pomosty robocze
Pomosty robocze

Pomosty robocze w zależności od rodzaju i wysokości konstrukcji, której służą, mogą być oparte na ziemi (na rusztowaniach stałych) względnie zawieszone na konstrukcji (na rusztowaniach wiszących). Służą one jako miejsca robocze poszczególnych zespołów wchodzących w skład brygady montażowej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z pomostów tych montażyści naprowadzają montowane elementy na wyznaczone miejsce w konstrukcji oraz zamocowują je czasowo, a następnie na stałe w konstrukcji. Rusztowania i pomosty robocze powinny być konstruowane jako typowe, aby możliwe było wielokrotne ich użycie (a więc inwentaryzowane, łatwo rozbieralne i lekkie, jednak o odpowiedniej wytrzymałości). Jako obciążenie użytkowe tego typu rusztowań przyjmuje się siłę skupioną, równą 150 kG (ciężar robotnika wraz z narzędziami), oraz obciążenie równomierne, równe 100 kG/m2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy montażu konstrukcji stalowych instalowanie tego rodzaju pomostów roboczych jest konieczne przy wszystkich stykach i połączeniach montażowych. Najbardziej popularne są rusztowania wiszące, podwieszone do słupów, podciągów, belek czy wiązarów (uprawnienia budowlane).

 Pomosty robocze do montażu słupów i rygli szkieletowych konstrukcji stalowych składają się z uchwytów dolnych i górnych, zakończonych hakami /, uchwytów dolnych i górnych bez haków 2 i stężeń 3 wykonanych ze stali prętowej okrągłej oraz podłogi 4 z blachy stalowej. Pomosty te obliczone są na swobodne umieszczenie jednego montażowca. Do wejścia na pomost służy drabinka ze stali prętowej okrągłej, wyposażona w pałąki ochronne przyspawane do bocznic drabiny w odstępach 3-4 m (program egzamin ustny).

Rusztowania naziemne

Do montażu belek i podciągów stosuje się pomosty robocze dwojakiego rodzaju: dla elementów o małej sztywności belek i podciągów - zawieszane na dolnych półkach i dla elementów o znacznej sztywności - zawieszane na belce. Pomosty robocze do montażu wiązarów mogą być zawieszane na górnym względnie na dolnym pasie wiązara. Dla montażu konstrukcji stalowej płaszcza wielkiego pieca, nagrzewnic, odpylników czy zbiorników stosuje się pomosty robocze oparte na stalowych wspornikach przymocowanych do zmontowanych już części konstrukcji płaszcza zbiornika (opinie o programie).

Rusztowania naziemne (oparte na terenie budowy), stosowane dla konstrukcji o niezbyt dużej wysokości, mogą być przenośne, przesuwne na kołach, lub stałe (o znacznej powierzchni pomostu roboczego). Mogą to być rusztowania drewniane lub stalowe (rusztowania rurowe) podobnie jak rusztowania budowlane stosowane przy robotach elewacyjnych. Stosowane są również rusztowania przewoźne (na kołach) wysuwane do góry (teleskopowo) (segregator aktów prawnych).

Stalowe konstrukcje hal przemysłowych mogą być montowane za pomocą żurawi samojezdnych samochodowych, kołowych, gąsienicowych, kolejowych, za pomocą żurawi wieżowych, rzadziej zaś za pomocą żurawi masztowych. Przy znacznej różnicy w ciężarach poszczególnych elementów (co przy stalowych konstrukcjach hal przemysłowych często występuje) oraz przy znacznym zakresie robót montażowych uzasadniającym zastosowanie kilku żurawi celowe jest użycie żurawi o różnych parametrach roboczych (udźwig, zasięg, wysokość podnoszenia) dostosowanych do ciężaru i •warunków montażu poszczególnych grup elementów danej konstrukcji. Elementy te grupuje się biorąc pod uwagę ich ciężar i usytuowanie w konstrukcji (np. grupa elementów konstrukcji nośnej jak słupy i belki podsuwnicowe o znacznym ciężarze i grupa lekkich elementów konstrukcji dachu jak wiązary i elementy pokrycia) (promocja 3 w 1).

Sposób ten jest korzystny, gdyż pozwala na pełniejsze wykorzystanie zastosowanych urządzeń montażowych, jednakże przy większej liczbie różnego typu żurawi może spowodować pewne trudności organizacyjne związane z koordynacją ich pracy. Kierunek montażu powinien być w zasadzie równoległy do osi wzdłużnej poszczególnych naw hali.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !