Pompownie i przepompownie

Pompownie i przepompownie

Pompownie dla wodociągów komunalnych i przepompownie ścieków kanalizacji komunalnych służą do podnoszenia (przepompowywania) wody lub ścieków.
W skład pompowni i przepompowni ścieków wchodzą:
- zbiornik czerpalny do poboru wody lub ścieków przez pompy,
- hala pomp, w której zainstalowano zespoły pompowe,
- pomieszczenia pomocnicze i higieniczno-sanitarne (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przepompowni ścieków może być ponadto zamknięty zbiornik ciśnieniowy z wbudowaną wewnątrz przegrodą (sitem) do zatrzymywania skratek, tzw. zbiornik sitowy.
Wielkość pompowni i przepompowni ścieków charakteryzują:
- wydajność Q, m3/h,
- wysokość podnoszenia //, m słupa wody.
Zbiornik czerpalny powinien mieć pojemność ogólną pozwalającą na zmagazynowanie w czasie 10 min takiej ilości wody lub ścieków, jaka odpowiada największej wydajności zespołu pompowego w pompowni lub przepompowni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najwyższy poziom zwierciadła wody w zbiorniku czerpalnym nad krawędzią przelewu nie powinien sięgać wyżej niż 0,6 m od spodu płyty stropowej. Najwyższy poziom zwierciadła ścieków w zbiorniku czerpalnym przyjmuje się:
- dla kanalizacji sanitarnej 0,10 m poniżej dna kanału doprowadzającego ścieki,
- dla kanalizacji deszczowej na poziomie klucza sklepienia.
Najniższy poziom zwierciadła wody lub ścieków należy przyjmować co najmniej na wysokości 2 ds nad końcem rury ssawnej o średnicy nasadki ds lub najwyżej położonym wirnikiem pompy o wale pionowym (uprawnienia budowlane).

Zbiornik czerpalny

Zbiornik czerpalny dla wody powinien zawierać:
- w pompowni sterowanej ręcznie - właz kontrolny do okresowej kontroli,
- w pompowni sterowanej automatycznie lub zdalnie - obudowany właz kontrolny do pomieszczenia urządzeń związanych ze sterowaniem poziomu zwierciadła wody w zbiorniku,
- pionową drabinę stalową umocowaną u góry i zaopatrzoną w gumowe odbojnice u dołu,
- wentylację o krotności dwóch wymian powietrza na godzinę, przy czym otwory wentylacyjne powinny mieć siatki zabezpieczające przed owadami (program egzamin ustny).
W zbiprniku czerpalnym dla ścieków, a także w usytuowanym poza budynkiem przepompowni samodzielnym obiekcie z koszem na skratki, należy przewidzieć wywietrznik i stopnie włazowe o rozstawie 30 cm.

Zbiornik czerpalny przy mechanicznym czyszczeniu krat i późniejszym rozdrabnianiu skratek powinien być obiektem wolno stojącym. Gdy w zespole urządzeń przetłaczających ścieki i skratki do odbiornika bez ich rozdrabniania zastosowano zbiornik czerpalny ciśnieniowy zamknięty, należy go projektować jako współpracujący ze zbiornikiem sitowym. Nie stanowi on wtedy odrębnego obiektu (opinie o programie). W razie umieszczenia kosza na skratki na dopływie ścieków, w kondygnacji nadziemnej zbiornika czerpalnego sytuuje się tylko halę pomp. Strop zbiornika czerpalnego powinien być wzniesiony min. 0,20 m nad terenem i mieć właz umożliwiający usuwanie skratek i okresową kontrolę.
Układ zespołu hali pomp może być: jednorzędowy, naprzemianległy, skośny i dwurzędowy.

Układ zespołów hali pomp i instalacji powinien umożliwiać swobodne przejście i tran sport między wejściem do hali lub otworem montażowym a najbardziej odległym elementem przewidzianym do ew. demontażu w czasie eksploatacji. Usytuowanie pomp powinno zapewniać zachowanie przepisowych odległości od zainstalowanych w hali urządzeń energetycznych.
Odległość ls między ścianą a fundamentem pompy od strony silnika przyjmuje si równą 1,0-2,6 m, zależnie od mocy silnika 1-400 kW (segregator aktów prawnych).
Dla jednakowych warunków pracy zespołów pompowych stosuje się pompy tego samego typu i o jednakowej charakterystyce.

Liczba zespołów pomp powinna uwzględnia rezerwę zapewniającą ciągłość pracy pomp również w razie awarii i zsynchronizowani pracy z dopływem wody lub ścieków w ciągu doby.
Przewód odprowadzający ścieki w przepompowni powinien stanowić przedłużenie kanału sanitarnego i być podłączony do każdej pompy za pomocą oddzielnego zbiornika sitowego. Na dopływie ścieków do zbiornika należy zaprojektować zawór zwrotny i zasuwę (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !