Pompownie i przepompownie

Pompownie i przepompownie

Pompownie dla wodociągów komunalnych i przepompownie ścieków kanalizacji komunalnych służą do podnoszenia (przepompowywania) wody lub ścieków.
W skład pompowni i przepompowni ścieków wchodzą:
- zbiornik czerpalny do poboru wody lub ścieków przez pompy,
- hala pomp, w której zainstalowano zespoły pompowe,
- pomieszczenia pomocnicze i higieniczno-sanitarne (program uprawnienia budowlane na komputer).

W przepompowni ścieków może być ponadto zamknięty zbiornik ciśnieniowy z wbudowaną wewnątrz przegrodą (sitem) do zatrzymywania skratek, tzw. zbiornik sitowy.
Wielkość pompowni i przepompowni ścieków charakteryzują:
- wydajność Q, m3/h,
- wysokość podnoszenia //, m słupa wody.
Zbiornik czerpalny powinien mieć pojemność ogólną pozwalającą na zmagazynowanie w czasie 10 min takiej ilości wody lub ścieków, jaka odpowiada największej wydajności zespołu pompowego w pompowni lub przepompowni (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najwyższy poziom zwierciadła wody w zbiorniku czerpalnym nad krawędzią przelewu nie powinien sięgać wyżej niż 0,6 m od spodu płyty stropowej. Najwyższy poziom zwierciadła ścieków w zbiorniku czerpalnym przyjmuje się:
- dla kanalizacji sanitarnej 0,10 m poniżej dna kanału doprowadzającego ścieki,
- dla kanalizacji deszczowej na poziomie klucza sklepienia.
Najniższy poziom zwierciadła wody lub ścieków należy przyjmować co najmniej na wysokości 2 ds nad końcem rury ssawnej o średnicy nasadki ds lub najwyżej położonym wirnikiem pompy o wale pionowym (uprawnienia budowlane).

Zbiornik czerpalny

Zbiornik czerpalny dla wody powinien zawierać:
- w pompowni sterowanej ręcznie - właz kontrolny do okresowej kontroli,
- w pompowni sterowanej automatycznie lub zdalnie - obudowany właz kontrolny do pomieszczenia urządzeń związanych ze sterowaniem poziomu zwierciadła wody w zbiorniku,
- pionową drabinę stalową umocowaną u góry i zaopatrzoną w gumowe odbojnice u dołu,
- wentylację o krotności dwóch wymian powietrza na godzinę, przy czym otwory wentylacyjne powinny mieć siatki zabezpieczające przed owadami (program egzamin ustny).
W zbiprniku czerpalnym dla ścieków, a także w usytuowanym poza budynkiem przepompowni samodzielnym obiekcie z koszem na skratki, należy przewidzieć wywietrznik i stopnie włazowe o rozstawie 30 cm.

Zbiornik czerpalny przy mechanicznym czyszczeniu krat i późniejszym rozdrabnianiu skratek powinien być obiektem wolno stojącym. Gdy w zespole urządzeń przetłaczających ścieki i skratki do odbiornika bez ich rozdrabniania zastosowano zbiornik czerpalny ciśnieniowy zamknięty, należy go projektować jako współpracujący ze zbiornikiem sitowym. Nie stanowi on wtedy odrębnego obiektu (opinie o programie). W razie umieszczenia kosza na skratki na dopływie ścieków, w kondygnacji nadziemnej zbiornika czerpalnego sytuuje się tylko halę pomp. Strop zbiornika czerpalnego powinien być wzniesiony min. 0,20 m nad terenem i mieć właz umożliwiający usuwanie skratek i okresową kontrolę.
Układ zespołu hali pomp może być: jednorzędowy, naprzemianległy, skośny i dwurzędowy.

Układ zespołów hali pomp i instalacji powinien umożliwiać swobodne przejście i tran sport między wejściem do hali lub otworem montażowym a najbardziej odległym elementem przewidzianym do ew. demontażu w czasie eksploatacji. Usytuowanie pomp powinno zapewniać zachowanie przepisowych odległości od zainstalowanych w hali urządzeń energetycznych.
Odległość ls między ścianą a fundamentem pompy od strony silnika przyjmuje si równą 1,0-2,6 m, zależnie od mocy silnika 1-400 kW (segregator aktów prawnych).
Dla jednakowych warunków pracy zespołów pompowych stosuje się pompy tego samego typu i o jednakowej charakterystyce.

Liczba zespołów pomp powinna uwzględnia rezerwę zapewniającą ciągłość pracy pomp również w razie awarii i zsynchronizowani pracy z dopływem wody lub ścieków w ciągu doby.
Przewód odprowadzający ścieki w przepompowni powinien stanowić przedłużenie kanału sanitarnego i być podłączony do każdej pompy za pomocą oddzielnego zbiornika sitowego. Na dopływie ścieków do zbiornika należy zaprojektować zawór zwrotny i zasuwę (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !