Blog

30.05.2018

Pompownie ścieków

W artykule znajdziesz:

Pompownie ścieków

 
Pompownie ścieków

Przydomowa „pompownia ścieków” określana mianem przepompowni ścieków działa między innymi na zasadzie tłoczenia ścieków, dopływających z gospodarstwa domowego do zbiornika przepompowni, wykonanego najczęściej z tworzywa sztucznego (uprawnienia budowlane). Każda pompownia składa się natomiast między innymi z: pompy wraz z armaturą, niezbędnych rur oraz odpowiednio zbudowanego systemu sterowania i automatyki. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków, który mierzony jest przy udziale specjalnych czujników, załączana jest pompa, wtłaczająca ścieki do rurociągu. Ten jest zaś podłączony do zewnętrznego systemu kanalizacji. Następnym krokiem jest zaś usunięcie ścieków ze zbiornika. Kiedy poziom odprowadzanych substancji zostanie obniżony do niezbędnego minimum, pompa wyłącza się. Układ tłoczny w przepompowni powinien być tak skonstruowany, aby po zamknięciu zaworu odcinającego można było za pomocą zabudowanego łańcucha wyciągnąć pompę z rurą tłoczną oraz zaworem zwrotnym, co jest szczególnie komfortowym rozwiązaniem podczas prac prac konserwacyjnych lub też naprawczych. Najprostszym układem jest zaś współpraca jednej pompy z rurociągiem tłocznym bez udziału dodatkowych bocznych dopływów ciśnieniowych (program egzamin ustny)

 

Aby uniknąć podstawowych błędów, należy w pierwszej kolejności ustalić potrzeby w oparciu o racjonalne wskaźniki oraz określić charakterystyczne parametry systemowe, uwzględniając przy tym między innymi: lokalizację pompowni, maksymalne rzędne na trasie, a także rzędne rozprężania ścieków (opinie o programie). Poza tym należałoby także zapoznać się ze wszystkim schematami pompowania i przyjąć jeden z nich. Do wyboru użytkownika pozostają przede wszystkim: pompowanie szeregowe (które odbywa się od przepompowni do przepompowni), pompowanie równoległe (polegające w dużej mierze na współpracy wszystkich przepompowni z jednym rurociągiem) oraz pompowanie szeregowo-równoległe (w ramach systemu zwanego mieszanym).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami