Konstrukcja nośna

Konstrukcja nośna

Ściany osłonowe można klasyfikować wg kilku kryteriów: w zależności od’ materiału, ich konstrukcji nośnej, od struktury użytego materiału, od umiejscowienia w konstrukcji nośnej budynku itd (uprawnienia budowlane).

W zależności od materiału konstrukcji nośnej, niezależnie od jej rodzaju, dzielimy ściany na: drewniane, stalowe, aluminiowe, żelbetowe, betonowe, azbestowo-cementowe, z tworzyw sztucznych i inne (program na telefon).
Ze względu na strukturę rozróżniamy ściany osłonowe: jednowarstwowe i wielowarstwowe.

Poza tym dzielimy ściany na szkieletowe i płytowe (program na komputer).
Ze względu na umiejscowienie ścian w konstrukcji budynku dzielimy je na zawieszane i wypełniające. Ściany zawieszane mocuje się do konstrukcji na zewnątrz budynku, a ściany wypełniające ustawia się na stropach każdej kondygnacji.
Ściany osłonowe można klasyfikować ze względu na ich podział i układ elewacyjny (program egzamin ustny).

Elementy ścienne

Przystępując do projektowania ścian osłonowych należy przestrzegać, aby elementy ścienne posiadały następujące własności:
1) były stypizowane w oparciu o moduł budowlany,
2) były projektowane z uwzględnieniem wymogów fizyki budowlanej, tj. aby posiadały: właściwą izolację cieplną i wodoszczelną, zabezpieczenie przed infiltracją powietrza, właściwą izolacyjność na dźwięki powietrzne (nie mniejszą niż 35 dB) (opinie o programie),
3) posiadały odpowiednią wytrzymałość na obciążenie wiatrem i na obciążenie wynikające z montażu i transportu,
4) odpowiednią odporność ogniową,
5) małą nasiąkliwość okładziny zewnętrznej,
6) nieskomplikowane i pewne połączenia oraz mocowania z możliwością regulacji w trzech kierunkach przy montażu ścian (segregator aktów prawnych),
7) trwałość i dobre własności eksploatacyjne, łatwą wymienność elementów i uszczelnień połączeń, łatwość oczyszczenia i naprawy,
8) odpowiednio zaprojektowane i właściwie rozmieszczone szczeliny dylatacyjne (promocja 3 w 1).

Teoretyczne podstawy zagadnień fizyki budowlanej, tj. zagadnienia cieplno-wilgotnościowe oraz akustyki budowlanej, podano w tomie IV.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !