Poręcze i krawężniki

Poręcze i krawężniki
Poręcze i krawężniki

Wszyscy inżynierowie, technicy, kierownicy budów oraz robotnicy powinni wiedzieć, że:

 • nie należy lekceważyć rusztowania żadnego typu. Zarówno projekt, jak i wznoszenie oraz konserwacja rusztowania wymagają jednakowej staranności. Nie można zmniejszać współczynnika bezpieczeństwa, uzasadniając to faktem, że rusztowanie jest obiektem krótkotrwałym (program uprawnienia budowlane na komputer).
 • upadek z wysokości trzech metrów może pociągnąć te same konsekwencje, co upadek z wysokości trzydziestu metrów.
 • wytrzymałość w każdym punkcie rusztowania powinna być zabezpieczona przez jak największą liczbę elementów. Jeśli w jakimkolwiek punkcie rusztowania wytrzymałość zależy tylko od jednego elementu musi on być specjalnie dokładnie obliczony (przy zwiększonymi - w razie potrzeby - współczynniku bezpieczeństwa) i starannie zamontowany.
 • Poręcze i krawężniki. Brzegi każdego otworu w pomoście roboczym lub komunikacyjnym, szerszego niż 0,20 m, powinny być zabezpieczone poręczami i deskami krawężnikowymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Poręcz powinna być wykonana z:

 • dwu sztywnych podłużnie umieszczonych jedna na wysokości 0,90 m, druga na wysokości 0,45 m nad pomostem, przy czym podłużnice te powinny być umocowane po wewnętrznej stronie słupków i nad zewnętrzną krawędzią pomostu,
 • ze szczelnej płyty zabezpieczającej, odchylonej najwyżej o 45° od pionu, zakończonej poziomą podłużnicą na wysokości 0,90 m (uprawnienia budowlane).

Podłużnice powinny być połączone na słupkach. Krawężnik powinien być założony po wewnętrznej stronie słupków i musi mieć co najmniej 0,15 m wysokości [R 11].

Daszki ochronne

W celu zabezpieczenia terenu w pobliżu podstawy rusztowania przed spadającymi materiałami należy wykonać daszek ochronny [R 11]. Dwa najczęściej stosowane typy daszków ochronnych. Daszek przedstawiony przeznaczony jest dla ulicy o przeciętnej szerokości, a daszek przeznaczony jest dla ulic wąskich. Konstrukcję rusztowania wraz z daszkiem ochronnym nad ulicą (program egzamin ustny).

We Francji dekret z 9 sierpnia 1925, zaktualizowany dekretami z: 26 listopada 1934; 13 grudnia 1941; 10 sierpnia 1943; 26 listopada 1946 i 6 sierpnia 1948 ustala następujące wymagania odnośnie drabin:

- drabiny powinny być ustawione i zamocowane w sposób uniemożliwiający ich poślizg i kołysanie oraz powinny być wysunięte poza punkt oparcia co najmniej o jeden metr lub też powinny być zakończone słupkiem tej samej wysokości, który będzie spełniać rolę poręczy.szczeble powinny mieć odpowiednią sztywność i powinny być dobrze utwierdzone w słupkach,

 • długość drabiny bez specjalnego wzmocnienia w części środkowej nie może przekroczyć 5,0 m,
 • drabiny łączące piętra powinny zachodzić na siebie. Pomosty bezpieczeństwa powinny znajdować się na każdym piętrze,
 • nie wolno używać drabin do transportu ciężarów przekraczających 50 kG (opinie o programie).

Drabiny mogą być wykonane z drewna, z profili metalowych lub rur stalowych. W tym ostatnim przypadku słupki drabiny wykonane są z rur o przekroju owalnym, a szczeble - z rur okrągłych (segregator aktów prawnych).

Według Belgijskiego Stowarzyszenia Przemysłowców drabiny z rurek stalowych mają następujące zalety:

 • są lżejsze niż drabiny metalowe z profili pełnych, a nawet lżejsze niż drabiny drewniane,
 • szczeble są lepiej połączone ze słupkami i nic mogą się wysunąć,
 • wy trzymałość słupków i stopni może być dokładniej obliczona niż w przypadku drabin drewnianych,
 • wyginają się przed złamaniem, podczas gdy drabiny drewniane łamią się nagle,
 • są niepalne,
 • minimalna konserwacja zapewnia niezmienną wytrzymałość w czasie (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !