Posadowienie bezpośrednie fundamentów


Jakie stosuje się metody ustalenia parametrów geotechnicznych i na czym one polegają?

 

Metoda A - polega na bezpośrednim oznaczeniu wartości parametru za pomocą polowych lub laboratoryjnych badań gruntu.

Metoda B - polega na oznaczeniu wartości parametrów na podstawie ustalonych zależności korekcyjnych między parametrami fizycznymi lub wytrzymałościowymi a innym parametrem wyznaczanym metodą A.

Metoda C - polega na przyjęciu wartości parametrów określonych na podstawie praktycznych doświadczeń budownictwa na innych podobnych terenach uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach.

 

Oferta: Przetestuj wersje demonstracyjne naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Jeżeli nie jesteś pewny, poczytaj o nas w zakładce Opinie o programie, w której użytkownicy zostawili opinie po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane. Sprawdź tryb Egzamin Ustny i promocje 3 w 1.


Zasady dotyczące lokalizacji wierceń badawczych i sondowań.

 

1. Liczba wierceń, sondowań i ich usytuowanie w terenie powinny umożliwić na ich podstawie wydzielenie warstw geotechnicznych.

2. Dla obiektów liniowych drogi, koleje, rurociągi itp. rozstaw wierceń i sondowań nie powinien przekraczać 100m.

3. Dla budowli o zwartym obrysie w planie wiercenia lub sondowania powinny tworzyć trójkąt obejmujący każdą część budowli oddzieloną dylatacjami.

4. Należy zwiększyć liczbę wierceń lub sondowań w celu uściślenia lokalizacji warstw gruntów ściśliwych.

5. W przypadku konieczności obliczenia przechylenia budowli należy wykonać co najmniej 5 sondowań pokrywających regularnie obszar budowli.

 

Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu liczby wierceń I sondowań badawczych gruntu?

 

Liczba wierceń i sondowań powinna umożliwiać wydzielenie na ich podstawie warstw geotechnicznych z dokładnością odpowiadającą wymaganion obliczania posadowienia. Zaleca się:

1. dla obiektów liniowych rozstawienie wierceń lub sondowań nie powinno przekraczać 100 m.

2. dla budowli o zwartym obrysie w planie wiercenia lub sondowania powinny tworzyć trójkąt obejmujący każdą część budowli oddzieloną dylatacjami.

3. zwiększyć liczbę wierceń lub sondowań w celu uściślenia lokalizacji gruntów ściśliwych.

4. wykonać co najmniej 5 sondowań pokrywających regularnie obszar budowli, gdy istnieje konieczność obliczania przechylenia budowli.

 

Jakie wartości parametrów geotechnicznych, charakterystyczne czy obliczeniowe, stosuje się w obliczeniach I i II stanu granicznego?

 

Obliczenia I stanu granicznego przeprowadza się przy użyciu obliczeniowych wartości parametrów gruntów z wyjątkiem sprawdzenia I stanu granicznego fundamentów pasmowych posadowionych na gruntach niespoistych, w których stosuje się charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych. W obliczeniach II stanu granicznego stosuje się charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !