Blog

Koryta paszowe zdjęcie nr 10
30.05.2018

Posadowienie budynku - stany graniczne

W artykule znajdziesz:

Posadowienie budynku - stany graniczne


Posadowienie budynku jednorodzinnego – stany graniczne

 

Budynkiem nazywany jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem i wydzielony z przestrzeni poprzez przegrody budowlane oraz posiadający fundamenty i dach. Dobrze zaprojektowane i wykonane fundamenty w dużej mierze wpływają na bezpieczeństwo całej budowli. Decydują one o trwałym związaniu obiektu z podłożem gruntowym, którym jest wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej. Wszystkie fundamenty danego obiektu budowlanego nazywane są posadowieniem. Zadaniem fundamentu jest przekazywanie wszystkich obciążeń z obiektu budowlanego na podłoże oraz zapewnianie odpowiedniej nośności gruntu.
Według zapisów normy EN 1990:2002 w niektórych, uzasadnionych przypadkach konieczne jest sprawdzenie, czy poniższe stany graniczne nie zostaną przekroczone:


• stan graniczny STR – nadmierne odkształcenie konstrukcji lub jej elementów albo wewnętrzne zniszczenie konstrukcji lub jej elementów,
• stan graniczny EQU – utrata równowagi podłoża lub konstrukcji,
• stan graniczny UPL – utrata stateczności podłoża lub konstrukcji wynikająca z nadmiernego ciśnienia wody lub innych oddziaływań pionowych,
• stan graniczny GEO – nadmierne odkształcenie lub zniszczenie podłoża,
• stan graniczny HYD – erozja wewnętrzna, wypiętrzenie hydrauliczne lub przebicie hydrauliczne w podłożu, będące efektem spadku hydraulicznego.


W zależności od rodzaju stanu granicznego użytkowalności konieczne jest sprawdzenie różnego rodzaju składników przemieszczenia fundamentu oraz posadowienia, czyli osiadań i różnic osiadań, obrotu, przechylenia, względnego obrotu i ugięcia, przemieszczenia poziomego, a także amplitudy drgań w przypadku obciążeń dynamicznych. Wybór metody posadowienia budynku zawsze musi być uzależniony od warunków gruntowych w miejscu realizacji budowy oraz od układu konstrukcyjnego budynku. Najważniejszy podział rodzajów posadowień opiera się na sposobie przenoszenia obciążeń na grunt – pod tym względem fundamenty dzielone są pośrednie oraz bezpośrednie.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Koryta paszowe zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Koryta paszowe zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Koryta paszowe zdjęcie nr 15 Koryta paszowe zdjęcie nr 16 Koryta paszowe zdjęcie nr 17
Koryta paszowe zdjęcie nr 18
Koryta paszowe zdjęcie nr 19 Koryta paszowe zdjęcie nr 20 Koryta paszowe zdjęcie nr 21
Koryta paszowe zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koryta paszowe zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koryta paszowe zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Koryta paszowe zdjęcie nr 31 Koryta paszowe zdjęcie nr 32 Koryta paszowe zdjęcie nr 33
Koryta paszowe zdjęcie nr 34
Koryta paszowe zdjęcie nr 35 Koryta paszowe zdjęcie nr 36 Koryta paszowe zdjęcie nr 37
Koryta paszowe zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Koryta paszowe zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Koryta paszowe zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami