Posadowienie budynku - stany graniczne


Posadowienie budynku jednorodzinnego – stany graniczne

 

Budynkiem nazywany jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem i wydzielony z przestrzeni poprzez przegrody budowlane oraz posiadający fundamenty i dach. Dobrze zaprojektowane i wykonane fundamenty w dużej mierze wpływają na bezpieczeństwo całej budowli. Decydują one o trwałym związaniu obiektu z podłożem gruntowym, którym jest wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej. Wszystkie fundamenty danego obiektu budowlanego nazywane są posadowieniem. Zadaniem fundamentu jest przekazywanie wszystkich obciążeń z obiektu budowlanego na podłoże oraz zapewnianie odpowiedniej nośności gruntu.
Według zapisów normy EN 1990:2002 w niektórych, uzasadnionych przypadkach konieczne jest sprawdzenie, czy poniższe stany graniczne nie zostaną przekroczone:


• stan graniczny STR – nadmierne odkształcenie konstrukcji lub jej elementów albo wewnętrzne zniszczenie konstrukcji lub jej elementów,
• stan graniczny EQU – utrata równowagi podłoża lub konstrukcji,
• stan graniczny UPL – utrata stateczności podłoża lub konstrukcji wynikająca z nadmiernego ciśnienia wody lub innych oddziaływań pionowych,
• stan graniczny GEO – nadmierne odkształcenie lub zniszczenie podłoża,
• stan graniczny HYD – erozja wewnętrzna, wypiętrzenie hydrauliczne lub przebicie hydrauliczne w podłożu, będące efektem spadku hydraulicznego.


W zależności od rodzaju stanu granicznego użytkowalności konieczne jest sprawdzenie różnego rodzaju składników przemieszczenia fundamentu oraz posadowienia, czyli osiadań i różnic osiadań, obrotu, przechylenia, względnego obrotu i ugięcia, przemieszczenia poziomego, a także amplitudy drgań w przypadku obciążeń dynamicznych. Wybór metody posadowienia budynku zawsze musi być uzależniony od warunków gruntowych w miejscu realizacji budowy oraz od układu konstrukcyjnego budynku. Najważniejszy podział rodzajów posadowień opiera się na sposobie przenoszenia obciążeń na grunt – pod tym względem fundamenty dzielone są pośrednie oraz bezpośrednie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !