Posadzki klepkowe

Posadzki klepkowe

Konserwacja posadzek klepkowych w zasadzie polega na:
a) utrzymywaniu ich w należytej czystości, zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniami mechanicznymi itd.;
b) niezwłocznym przesuszaniu w przypadku zawilgocenia (program uprawnienia budowlane na komputer);
c) usuwaniu zauważonych drobnych uszkodzeń mechanicznych;
d) wiórkowaniu lub cyklinowaniu, w zależności od stopnia zanieczyszczenia;
e) właściwym pastowaniu i froterowaniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pastowanie i froterowanie

Pastowanie i froterowanie jest zasadniczym zabiegiem konserwacyjnym. Należy stosować je tylko na powierzchni zupełnie suchej po uprzednim dokładnym oczyszczeniu posadzki z kurzu, brudu i zanieczyszczeń. Najlepsze pasty są to pasty woskowo-terpentynowe, gdyż te należycie konserwują drewno posadzki.

Można także posadzkę nasycać olejem lnianym lub pokostem i również froterować (uprawnienia budowlane). Brudne lub tłuste plamy należy czyścić szmatami z lekka nasyconymi benzyną, natomiast plamy wżarte w drewno posadzki należy scyklinować lub zwiórkować.

Pojawiające się niekiedy plamy z lepiku wyciśniętego na wierzch posadzek klepkowych należy szczególnie ostrożnie skrobać i zmyć benzyną lub spirytusem denaturowanym (program egzamin ustny). W żadnym przypadku nie należy myć posadzek klepkowych wodą, która wsiąka szybko tworząc zacieki (plamy).

Jedynie nieznaczne i łatwo zmywalne plamy można zmywać wilgotnymi szmatami, lecz i wtedy trudno uniknąć plam powstałych od zawilgocenia wodą.

Wyżej podane zabiegi konserwacyjne powinien wykonywać we własnym zakresie’ i na koszt własny użytkownik pomieszczenia (opinie o programie).
Można przyjąć, że froterować posadzki należy codziennie, pastować co 2-3 tygodnie, wiórkować co 2-3 lata, cyklinować raz na kilka lat - w razie istotnej potrzeby, a więc przy dużej ilości mechanicznych uszkodzeń powierzchni i zbyt dużym zużyciu (segregator aktów prawnych).

Biorąc pod uwagę, że użyteczna grubość klepki ze względu na złącza wynosi tylko Vs grubości faktycznej, należy pamiętać, że każde cyklinowanie zmniejsza wytrzymałość posadzki, a kilkakrotne cyklinowanie może ją osłabić do granic wytrzymałości, po czym może nastąpić całkowite jej zniszczenie.

Można uważać, że cyklinowanie posadzek drewnianych wchodzi w zakres konserwacji, lecz właściwiej jest zaliczać je do robót wchodzących w zakres remontu bieżącego (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !