Blog

30.05.2018

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi


Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

 

Uprawnienia budowlane można uzyskać do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Można też starać się o sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w obu tych specjalnościach bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Zakres uprawnień jest różny, a wymagania ściśle określone.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Do przystąpienia egzaminu na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dopuszczone są wyłącznie osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku zgodnym z wybraną specjalizacją. Niezbędna jest również roczna praktyka przy sporządzaniu projektów oraz półtoraroczna praktyka na budowie.


Do egzaminu na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z wybraną specjalizacją lub studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalizacji. Podobnie jak przy uprawnianiach bez ograniczeń wymagane jest roczna praktyka przy wykonywaniu projektów oraz półtoraroczna praktyka na budowie.
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane z ograniczeniami może przystąpić do egzaminu o uprawnienia budowlane bez ograniczeń bez odbycia praktyki.

Specjalności uprawnień budowlanych

 

Uprawnienia budowlane można zdobyć w jednej z kilku specjalności:


• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej wyburzeniowej,
• instalacyjnej telekomunikacyjnej,
• instalacyjnej gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, cieplnej,
• instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej.


Dokładny zakres uprawnień budowlanych bez ograniczeń i z ograniczeniami jest określony w rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanym 11. września 2014 roku.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami