Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi


Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

 

Uprawnienia budowlane można uzyskać do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Można też starać się o sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w obu tych specjalnościach bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Zakres uprawnień jest różny, a wymagania ściśle określone.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Do przystąpienia egzaminu na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dopuszczone są wyłącznie osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku zgodnym z wybraną specjalizacją. Niezbędna jest również roczna praktyka przy sporządzaniu projektów oraz półtoraroczna praktyka na budowie.


Do egzaminu na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku zgodnym z wybraną specjalizacją lub studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalizacji. Podobnie jak przy uprawnianiach bez ograniczeń wymagane jest roczna praktyka przy wykonywaniu projektów oraz półtoraroczna praktyka na budowie.
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane z ograniczeniami może przystąpić do egzaminu o uprawnienia budowlane bez ograniczeń bez odbycia praktyki.

Specjalności uprawnień budowlanych

 

Uprawnienia budowlane można zdobyć w jednej z kilku specjalności:


• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej wyburzeniowej,
• instalacyjnej telekomunikacyjnej,
• instalacyjnej gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, cieplnej,
• instalacyjnej elektrycznej i elektroenergetycznej.


Dokładny zakres uprawnień budowlanych bez ograniczeń i z ograniczeniami jest określony w rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanym 11. września 2014 roku.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !