Postępowanie kwalifikacyjne – jak wygląda?

Pierwszym krokiem w przypadku postępowania w sprawie kwalifikacji wniosków o nadanie uprawnień budowlanych jest powołanie przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej specjalnych zespołów egzaminacyjnych, do których trafiają wszystkie złożone wnioski (program na komputer). W każdym zespole egzaminacyjnym znajduje się od 3 do 5 osób wyłonionych wśród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej i z listy egzaminatorów okręgowych komisji kwalifikacyjnej. Członkowie muszą spełniać wymagania, które określane są w regulaminie powoływania członków zespołów egzaminacyjnych, który stanowi załącznik nr 6 do regulaminu regulującego postępowanie kwalifikacyjne (program na telefon). Z wybranego składu zespołu egzaminacyjnego przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej wyłącznie przewodniczącego zespołu oraz sekretarza (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Skład orzekający lub komisja kwalifikacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne – jak wygląda?

Przepisy nakładają na zespół egzaminacyjny obowiązek sporządzenia protokołu z postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego nadania uprawnień budowlanych (program na egzamin ustny). Wzór takiego protokołu można znaleźć w załączniku nr 7 do regulaminu dotyczącego postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. Jeśli chodzi o specjalizacje techniczno-budowlane to wzór protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania takich specjalizacji znajduje się w załączniku nr 8 do wspomnianego regulaminu (promocja 3 w 1).
W przypadku, gdy okręgowa komisja kwalifikacyjne lub jej skład orzekający, stwierdzi, że we wniosku są braki, na kandydata nakłada się, na drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia tych braków w terminie 30-dniowym. Jeśli wynik postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywny, oznacza to, że kandydat został dopuszczony do egzaminu na uprawnienia budowlane (segregator). W przypadku, gdy w efekcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie orzeczone, iż wniosek nie spełnił warunków wymaganych do nadania uprawnień budowlanych, skład orzekający lub komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych (opinie). Oznacza to, że kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !