Powierzchnia szyb

Powierzchnia szyb

Powierzchnię szyb oblicza się z dokładnością do 0,01 m2. Szyby o kształcie nieprostokątnym mierzy się według najmniejszego opisanego na szybie prostokąta. Świetliki szklone na zakładkę należy mierzyć z uwzględnieniem powierzchni zakładek. Przy robotach remontowych obmiar robót szklarskich (szklenie i rozszklenie) mierzy się jak roboty nowe (program uprawnienia budowlane na komputer).
Oprócz przestrzegania ogólnobudowlanych przepisów bhp należy pamiętać, że przy robotach szklarskich bezpieczeństwo pracy ma szczególne znaczenie, gdyż mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym materiałem, jakim jest szkło (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Poważne wypadki zdarzają się rzadko, natomiast o drobne skaleczenie, które także jest niebezpieczne - bardzo łatwo. Osoby pracujące przy obróbce szklą (przekrawaniu) powinny mieć fartuchy i mankiety ze skóry lub grubego brezentu, a w czasie przenoszenia szkła rękawice zabezpieczające dłonie i przeguby rąk.

Przy wykonywaniu robót szklarskich na wysokości konieczna jest praca w pasie, z linką umocowaną do elementu stałego. Miejsca zagrożone poniżej wykonywanych robót szklarskich powinny być ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi (uprawnienia budowlane).
Odpadów szkła nie wolno rzucać z rusztowań, lecz składać do skrzyni do tego przeznaczonej.
W miejscach, gdzie jeszcze prowadzi się inne roboty, dla ostrzeżenia, że istnieją przeszkody przezroczyste, na wprawionych szybach wskazane jest malowanie kredą zarobioną na wodzie dużych znaków .,X”.
Nie wolno przechowywać i spożywać posiłków w miejscu obróbki szkła. Osoby pracujące przy obróbce szkła przed przystąpieniem do spożywania posiłków powinny dokładnie otrzepać lub zdjąć ubranie wierzchnie dla uchronienia przed przypadkowym zanieczyszczeniem posiłku okruszynami szkła, które mogą być bardzo niebezpieczne dla człowieka (program egzamin ustny).

Gotowe materiały malarskie
W robotach malarskich zasadniczy rolę odgrywają obecnie gotowe, produkowane fabrycznie materiały. Charakteryzują się one znacznie wyższą jakością w porównaniu do tradycyjnych farb przygotowywanych kiedyś bezpośrednio na budowie. Asortyment produkowanych materiałów jest bardzo szeroki. Różni? się one między sobą właściwościami technicznymi, metodami i zakresem stosowania.
Przegląd najważniejszych materiałów produkowanych fabrycznie i dostarczanych w postaci gotowej do stosowania w robotach malarskich w budownictwie (opinie o programie).
Do rozcieńczania materiałów malarskich mają zastosowanie produkowane fabryczne specjalne rozcieńczalniki, dostosowane do poszczególnych rodzajów wyrobów. Symbole handlowe rozcieńczalników podano w tabl. 28-1-^28-9. Rozcieńczalnikiem dla farb emulsyjnych jest woda (segregator aktów prawnych).

Przechowywanie materiałów malarskich

Większość materiałów malarskich są to materiały łatwo palne. Magazyn materialów malarskich powinien znajdować się w osobno stojącym ognioodpornym budynku ew. w części budynku oddzielonej ścianami ogniotrwałymi. Drzwi magazynu powinien wychodzić bezpośrednio na zewnątrz budynku.
Pomieszczenia magazynu powinny mieć należytą wentylację, a temperatura powietrza w granicach +5 do +25 C. W magazynie powinny być zachowane wszystkie warunki przewidziane przy składowaniu materiałów łatwo palnych.
Materiały malarskie powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach). Ze względu na stosunkowo krótki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniu) nie powinny być one zbyt długo przechowywane.
Warunki przystąpienia do robót malarskich
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
- wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,
- osadzeniu i dopasowaniu stolarki.
- oszkleniu okien,
- ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych,
- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykowych, terakotowych itp.) oraz posadzek z deszczułek i przybiciu listew przyściennych,
- dokładnym sprzątnięciu pomieszęzeń; jednak przed:
- wykonaniem posadzek z płyt mozaikowych, desek klejowych warstwowych oraz wszystkich rodzajów materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych,
- szlifowaniem podłóg z deszczułek,
- osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !