Powierzchnie betonowe

Powierzchnie betonowe

Powierzchnie betonowe wykazujące znaczne nierówności, rysy i ubytki należy po zagruntowaniu zaszpachlować kitem „Korolit ELT4”.
Z 1 kg emalii otrzymuje się ok. 3 m2 pomalowanej powierzchni przy grubości powłoki ok. 250 mikronów. Emalia epoksydowa zawiera składniki toksyczne i palne. Utwardzacz działa na skórę drażniąco. Nieutwardzone wyroby epoksydowe mogą wywoływać reakcję alergiczną. Przy pracy należy zapewnić
dobrą wentylację. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną, rękawice gumowe i okulary (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z uwagi na toksyczność i palność wyrobów epoksydowych, jak również palne i toksyczne rozpuszczalniki służące do mycia sprzętu i narzędzi, przy pracy należy ściśle przestrzegać przepisów bhp i p.poż.
Lakier bitumiczno-epoksydowy (symbol 7419-012-990) jest wyrobem dwuskładnikowym. Składnik I - podstawowy - jest roztworem smoły hutniczej, paku węglowego i żywicy epoksydowej w rozpuszczalnikach organicznych, z dodatkiem substancji tiksotropującej. Składnik II - to utwardzacz aminowy (symbol 8222-012-000). Składniki I i II miesza się ze sobą bezpośrednio przed użyciem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Lakier bitumiczno-epoksydowy tworzy powłokę barwy czarnej, o lakierowym połysku, dobrej przyczepności do stali i betonu, wysokiej twardości i dobrej odporności na wpływy mechaniczne. Lakier ten posiada właściwości tiksotropowe. Przez nałożenie dwóch warstw można uzyskać powłokę grubości 0,4-H0,8 mm.

Powłoki bitumiczno-epoksydowe są odporne na działanie wody, roztworów zasad, kwasów i soli oraz agresywnych par i gazów, ,nie są odporne na działanie czynników utleniających i rozpuszczalników organicznych (z wyjątkiem węglowodorów alifatycznych) (uprawnienia budowlane).
Lakier bitumiczno-epoksydowy stosuje się do zabezpieczania konstrukcji stalowych, betonowych oraz drewnianych narażonych na działanie czynników agresywnych w przemyśle chemicznym, hutniczym, okrętowym, samochodowym i in. Lakier ten nie nadaje się do zabezpieczania zbiorników wody pitnej i magazynów żywności. Optymalny zakres temperatur, przy których można stosować powłokę, wynosi 20-f-40°C, a maksymalna temperatura - 80°C (program egzamin ustny).

Właściwości lakieru

Przed przystąpieniem do malowania składniki lakieru miesza się ze sobą w następującym stosunku: 100 części wagowych składnika I i 4,5 części Wagowych składnika II (utwardzacza) (opinie o programie).
Żywotność lakieru wynosi 6 godz od momentu wymieszania składników. Lakier bitumiczno-epoksydowy nakłada się w dwóch warstwach za pomocą
pędzla lub szczotek. Do nakładania pierwszej warstwy należy lakier rozcieńczyć przez dodanie 10-=-15-procentowego rozcieńczalnika do lakieru bitumiczno-epoksydowego (symbol 7419-012-990). Grubość uzyskanej powłoki powinna wynosić ok. 30-70 mikronów.

Warstwę drugą nakłada się po 24 godzinach. Stosując lakier nierozcieńczony otrzymuje się powłokę grubości 400-^800 mikronów.
Przed malowaniem podłoża stalowe powinny być oczyszczone co najmniej do II stopnia i odtłuszczone. Lakier bitumiczno-epoksydowy można nakładać na stal bez gruntującej warstwy rdzochronnej. Podłoża betonowe powinny być suche, czyste i niepylące.
Temperatura otoczenia podczas malowania i przez kilka następnych dni powinna wynosić co najmniej +15°C (segregator aktów prawnych).
Jeden kg lakieru bitumiczno-epoksydowego wystarcza do pomalowania 6-7 m2 powierzchni przy pierwszej warstwie grubości ok. 70 mikronów oraz 0,6-hO,7 m2 powierzchni przy drugiej warstwie grubości ok. 700 mikronów. Lakier należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, przystosowanych do magazynowania materiałów łatwopalnych, w temperaturze 5-f-25°C. Okres gwarancyjny lakieru wynosi 6 miesięcy.

Właściwości lakieru bitumiczno-epoksydowego podano w BN-66/6114-37.
Lakier zawiera składniki palne i toksyczne. Utwardzacz działa na skórę parząco. Nieutwardzone wyroby epoksydowe mogą wywoływać reakcje alergiczne. Przy pracy należy zapewnić dobrą wentylację. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną, rękawice gumowe i okulary (promocja 3 w 1).

Nie należy zatrudniać przy tych pracach osób uczulonych. Z uwagi na toksyczność i palność wyrobów epoksydowych, jak również palne i toksyczne rozpuszczalniki, służące do mycia sprzętu i narzędzi, przy pracy należy ściśle przestrzegać przepisów bhp. i p.poż.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !