Powietrze i wilgotność podłoża

Powietrze i wilgotność podłoża

Grzyby występujące na drewnie czerpią energię z jego rozkładu (program uprawnienia budowlane na komputer). Tlen pobrany w procesie oddychania zostaje zużyty do utlenienia chemicznych substancji drewna, dzięki czemu następuje ich rozkład na związki prostsze i jednoczesne wyzwolenie energii. Potrzebny do oddychania tlen może być pobierany z powietrza lub może pochodzić z chemicznych przemian podłoża (oddychanie anaerobowe, czyli śróddrobinowe). Grzyby rozkładające drewno należą w większości do grupy grzybów oddychających aerobowo, wobec czego dopływ pewnej, choćby niewielkiej ilości powietrza jest potrzebny do ich rozwoju.

W niektórych jednak przypadkach grzyby mogą osiągnąć pewien stopień rozwoju nawet w warunkach beztlenowych; produktami przemiany materii są wówczas w miejsce dwutlenku węgla i wody - alkohole, kwas szczawiowy i inne związki organiczne.
W warunkach oddychania tlenowego dużą rolę w rozwoju grzybów odgrywa udział powietrza w drewnie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ilość zawartego w drewnie powietrza i możność jego dopływu zależy od wilgotności drewna. Przy dużej wilgotności porowate przestrzenie drewna są wypełnione wodą; w miarę spadku wilgotności miejsce wody zajmuje powietrze. Dzięki temu powstają warunki sprzyjające rozwojowi grzybów. Grzyby potrzebują do swego rozwoju zarówno wody, jak powietrza; układ woda - powietrze musi spełniać określone warunki ilościowe, decydujące o możliwościach i intensywności rozwoju grzybów. Tym tłumaczy się fakt, że pasożytujące w drewnie grzyby opanowują w początkowym stadium rozwoju przyrdzeniową część pnia, która nie przewodzi wody. Jej drewno ma wskutek tego wilgotność niższą od drewna bielu, który intensywnie przewodzi wodę (uprawnienia budowlane).

Z drugiej strony grzyby są na ogół bardzo wrażliwe na niedobór wody. Rozwój grzybni ustaje, gdy wilgotność drewna spadnie poniżej charakterystycznego dla poszczególnych gatunków poziomu. Dlatego większość grzybów nie może rozkładać suchego drewna. Wyjątek stanowią grzyby, które wytwarzając enzymy utleniające pozyskują wodę z rozkładu celulozy. W ten sposób nawilżają one podłoże i stwarzają możliwe dla swego rozwoju warunki. Przykład takich grzybów stanowią niektóre grzyby domowe, zwłaszcza zaś stroczek łzawy (Merulius lacrimans [Wulf.] Fr.). Wzrost wilgotności drewna zachodzi najszybciej w przypadku ograniczonej możliwości odparowania wydzielanej wody (program egzamin ustny).

Wilgotność drewna

Warunki tego rodzaju mogą zaistnieć w zamkniętych, mało przewiewnych przestrzeniach, w których powietrze - na skutek utrudnionej wymiany - szybko nasyca się parą wodną. Grzybnia grzybów domowych styka się bezpośrednio z otaczającym powietrzem. Dlatego rozwój grzybów domowych jest możliwy tylko przy wysokiej wilgotności względnej powietrza zbliżonej do 100%; w powietrzu suchym lub w pomieszczeniach przewiewnych grzybnia nadmiernie wysycha i wskutek tego rozwój jej zostaje zahamowany.

Stwierdzono jednak, że grzyby giną dopiero przy bardzo niskiej wilgotności względnej powietrza, zawartej w granicach 20-30%, i to po dłuższym okresie czasu (opinie o programie).
Rozwój grzybów może więc zachodzić przy wilgotności powietrza wahającej się w granicach 20-100%; w miarę spadku wilgotności względnej powietrza zmniejsza się nasilenie procesów rozwojowych grzyba.
Optymalna dla rozwoju grzybów wilgotność drewna zależy od gatunku grzyba i od gatunku drewna (segregator aktów prawnych).

W drewnie o dużym ciężarze właściwym wilgotność nieznacznie przekraczająca punkt nasycenia włókien może spowodować niedobór powietrza i uniemożliwić rozwój grzybni. W drewnie bowiem o dużym ciężarze właściwym całkowite wypełnienie por wodą zachodzi przy niższym poziomie wilgotności niż w drewnie o małym ciężarze właściwym.
Dla większości grzybów rozkładających drewno optymalna wilgotność podłoża zawiera się w granicach 35-50%; nieliczne gatunki wykazują optymalny rozwój przy wyższych wilgotnościach.

Dla grzybów powodujących siniznę optymalna wilgotność zamyka się w granicach 33-82% (wg Falcka) (promocja 3 w 1). Zdaniem Bavendamma i Reichelta niektóre gatunki grzybów mogą się rozwijać przy minimalnej wilgotności niższej od 15%.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami