Powłoki pneumatyczne

Powłoki pneumatyczne

Przy wykonywaniu konstrukcji betonowych o niewielkich rozmiarach, lecz dużej masie betonu korzystne jest stosowanie cieplaków z powłok pneumatycznych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Szczególnie korzystne są one przy wykonywaniu stanów zerowych budynków z betonu, czy też przy stacjonarnej produkcji elementów prefabrykowanych. Najpopularniejsze są powłoki z tkaniny stylonowej powleczonej od zewnątrz polichlorkiem winylu. Ze względu na charakter naprężeń w powłoce (rozciąganie) nadaje się powłokom kształt półwalców, zakończonych obustronnie czaszami w kształcie ćwierćkul (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W Polsce wykonuje się cieplaki powłokowe od kilku lat. Powłoki krajowe mają wymiary 84x20x10 m wysokości, co daje kubaturę ok. 12 500 m3 i osłonięcie powierzchni równej ok. 1600 m2. Ciężar całej powłoki wynosi 1460 kG, przy czym ciężar 1 m2 wynosi 0,55 kG. Powłoka utrzymana jest w stanie napiętym przez nadciśnienie rzędu 0,003 do 0,005 at n. Powłoka zdolna jest przenieść parcie wiatru oraz ciężar śniegu i może być napompowana w bardzo krótkim czasie.

Zwykle używa się dmuchawy o wydajności 6000 mVgodz, wypełniającej powłokę w okresie ok. 2 godz. W powłokę wmontowane są śluzy, które pozwalają na wjazd samochodów. Powłoka jest na tyle przeźroczysta, że nie wymaga oświetlenia sztucznego. Wnętrze powłoki ogrzewa się ciepłym powietrzem. Przy temperaturze zewnętrznej - 15°C w cieplaku tym można utrzymywać z łatwością stałą temperaturę w wysokości +5°C (uprawnienia budowlane).
O ile wymagana jest wyższa temperatura powietrza dla dojrzewającego betonu, to uzyskuje się ją przez dodatkowe miejscowe nagrzewanie.

Powłoki produkowane w Polsce składają się z trzech zasadniczych części A, B i C, połączonych ze sobą linami przewleczonymi przez otwory.
Za granicą spotyka się powłoki również innego typu: nadmuchiwane są jedynie żebra działające na zasadzie dętek, do których przymocowana jest powłoka przykrywająca. Rozwiązanie takie eliminuje nadciśnienie pod powłoką, co usprawnia pracę, ułatwiając transport między wnętrzem powłoki a placem budowy (program egzamin ustny).

Eksploatcja cieplaków

O powodzeniu robót w cieplakach decydują często szczegóły i dlatego trzeba mieć na uwadze, że:
1) Otwory powinny być możliwie szczelnie zamykane i dlatego stosuje się często podwójne drzwi, a przy dużym ruchu opłacać się może specjalna obsługa wejścia.
2) Wszelkie nieszczelności powodują wysokie straty ciepła, a więc styki poszczególnych elementów, szwy i same elementy powinny być kontrolowane.
3) Ośnieżenie i oblodzenie ścianek jest korzystne dla utrzymywania temperatury wewnątrz cieplaka i nie powinny być usuwane. Stanowią one dodatkowe warstwy izolacyjne i uszczelniające styki.
4) Należy unikać umieszczania ośnieżonych i oblodzonych materiałów w cieplaku. Materiały takie powinno się wcześniej oczyścić ze śniegu (opinie o programie).
5) Ze względów ekonomicznych, temperatura w cieplaku nie powinna przekraczać 5°C i dlatego wymagana temperatura mieszanki betonowej oraz ewentualnie dalsze zabezpieczenia przed utratą ciepła muszą być ustalone wg zasad z uwzględnieniem korzystnych warunków, jakie daje cieplak.

Wielkość cieplaka decyduje o ilości potrzebnego ciepła. Dlatego też każdy z wymienionych cieplaków buduje się możliwie jak najmniejszy. Paliwem jest olej napędowy lub nafta, zużywane w ilości 1,0-2,1 kg/h. W razie potrzeby zachowania czystości powietrza można spaliny odprowadzić na zewnątrz. Przypadek taki zachodzi zwykle wtedy, gdy kubatura pomieszczenia cieplaka jest mniejsza niż 200 m3 i jednocześnie pracują w nim ludzie (segregator aktów prawnych).
Agregat składa się ze zbiornika paliwa, podstawy i nasadzonej na nią kolumny pionowej. Zbiornik paliwa jest zarazem palnikiem wyparnikowym, w którym pod wpływem wysokiej temperatury odparowuje olej napędowy. W kolumnie spalają się pary paliwa. Wydajność reguluje się zakresem dopływu powietrza.

Urządzenia grzewcze czwartej grupy (agregaty ogrzewające strumieniem ciepłego powietrza), uruchamiane napędem elektrycznym, mają wydajności cieplne - w zależności od typu - do 80 000 kcal/h. Elementem grzejnym może być prąd elektryczny lub paliwo płynne. Jeden z agregatów o wydajności 15 000 kcal/h z elektrycznym elementem grzejnym na 220 V. Sam agregat zasilany jest napięciem 3×380 V (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !