Blog

22.06.2018

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy?

W 2018 roku zmieniły się przepisy budowlane, w związku z czym nie zawsze konieczne jest uzyskanie zgody na budowę. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym do budowy domu jednorodzinnego niezbędne jest uzyskanie zgody starosty lub, z upoważnienia starosty, wójta, prezydenta miasta czy burmistrza.(program na komputer) Nowelizacja prawa budowlanego, obowiązująca od połowy 2015 roku określa, że zgodna może mieć formę pisemną decyzji o pozwolenie na budowę, która wydawana jest na wniosek inwestora, lub formę „milczącą”, polegającą na braku sprzeciwu na zgłoszenie budowy. Każda z procedur wymaga podobnych formalności, które wiążą się ze skompletowaniem odpowiednich dokumentów.(program na telefon)

Procedura zgłoszenia budowy

Bez względu na to, czy dom będzie powstawał na podstawie pozwolenia czy tylko zgłoszenia, konieczne jest dostarczenie do urzędu profesjonalnego i kompletnego projektu budowlanego, który zatwierdzany jest przez urząd i stanowi podstawę wydani pozytywnej decyzji.(promocja 3 w 1) Procedura zgłoszenia budowy znacznie przyspiesza i ułatwia formalności, jednak trzeba pamiętać o tym, że nie każdy projekt domu jest zwolniony z obowiązku zdobycia pozwolenia na budowę.(program na egzamin ustny) Wpływa na to przede wszystkim przeznaczenie budynku oraz to, jaki będzie miał on wpływ na sąsiednie budynki, czyli tzw. obszar oddziaływania.

Generowanie zapachów lub hałasu

Na podstawie zgłoszenia można budować wyłącznie takie domy, które nie mają wpływu na sąsiednie nieruchomości. Oznacza to, że ich obszar oddziaływania mieści się na działce, na której są zaprojektowane. Jeśli obszar oddziaływania wykracza poza działkę, to niezbędne jest wystąpienie o pozwolenie budowlane.(segregator) Budynek może oddziaływać na sąsiednie nieruchomości m.in. poprzez generowanie zapachów lub hałasu, ograniczenie światła dziennego czy zwiększenie zanieczyszczenia powietrza. Z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę mogą być zwolnione przede wszystkim domu jednorodzinne. W przypadku, gdy inwestycja dotyczy domów w zabudowie szeregowej lub bliźniaków, zgłoszenie jest niewystarczające. (opinie) W takim wypadku niezbędna jest procedura dotyczące uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami